Päivitetty 16.04.2014

Eduskunnan Eläinsuojeluryhmän kannanotto


29.10.2013

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä on ottanut kantaa Romanian kulkukoiratilanteeseen 21.10.2013 julkaistussa kannanotossaan. Kulkurit ovat hyvin tyytyväisiä siihen että asiaan on alettu heräämään monella vaikuttavalla tasolla, tässä yksi hyvä esimerkki asiasta.

Koska Romanian tilanne on edelleen akuutti, on hyvin tärkeä vaikuttamisen muoto pitää asiaa jatkuvasti esillä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Romanian tilanne kulkukoirien ja niitä auttavien eläinsuojelijoiden osalta on edelleen sietämätön.

Eduskunnan Eläinsuojeluryhmän kannanotto:

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä vaatii Romaniaa lopettamaan kulkukoirien epäinhimillisen kohtelun välittömästi.

Romaniassa on vakava kulkukoiraongelma, jonka ratkaisemiseksi maa on ryhtynyt aiempaa kovempiin toimiin. Lokakuussa voimaan tulleen lain mukaan julkisilla paikoilla vapaana ilman omistajaa oleva koira voidaan ottaa kiinni ja lopettaa, jos omistaja ei hae sitä koiratarhalta kahden viikon kuluessa, tai kukaan ei halua huolehtia eläimestä.

Eduskunnan eläinsuojeluryhmän saamien tietojen mukaan lopetettavien kulkukoirien kohtelu on julmaa ja epäinhimillistä eikä se täytä kansainvälisiä suosituksia. Maailman eläintautijärjestö OIE:n suositusten mukaan koirien kiinni ottamisessa ja käsittelyssä tulisi aina toimia siten, että eläimelle aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa ja kärsimystä ja koirien lopettamiseen tulisi käyttää vain suosituksessa hyväksyttyjä menetelmiä.

EU-jäsenmaat ovat sitoutuneet vuonna 1992 voimaan tulleeseen Euroopan neuvoston lemmikkieläinsopimukseen, johon sisältyy muun muassa lemmikkieläinten pitoon, hoitoon ja hylättyjen eläinten kohteluun liittyviä säännöksiä. Sopimuksen mukaan hylättyjen eläinten kiinni ottamisessa, hoidossa ja lopettamisessa ei saa aiheuttaa eläimelle vältettävissä olevaa kipua, tuskaa tai kärsimystä.

EU:n eläinten hyvinvointistrategiaan vuosille 2012—2015 on uutena osa-alueena sisällytetty myös
koirien ja kissojen hyvinvointi. Strategian mukaan komissio laatii selvityksen koirien ja kissojen
hyvinvoinnista EU:ssa vuonna 2014. Selvityksessä on tarkoitus tarkastella tarpeita ja mahdollisuuksia kaupalliseen toimintaan liittyvien koirien ja kissojen hyvinvointia edistävän yhteisölainsäädännön luomiselle.

Euroopan unionilla ei nykyisellään ole koirien tai muiden lemmikkieläinten suojelua koskevaa
yhteisölainsäädäntöä. Yhteisölainsäädännön puuttuessa lemmikkieläinten kohteluun liittyvien
ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavat toimet kuuluvat tällä hetkellä kunkin jäsenvaltion ratkaisuvaltaan.

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä

– kiirehtii EU:n eläinten hyvinvointistrategian mukaisen koirien ja kissojen hyvinvointia koskevan
selvityksen laatimista ja sen johdosta tarvittaviin toimiin ryhtymistä

– vaatii toimia ja painostusta EU-tasolla, jotta lemmikkieläinten suojelua koskeva yhteisölainsäädäntö
saadaan mahdollisimman pian voimaan koko EU:n alueelle.

– vaatii, että Romanian on etsittävä inhimillisiä keinoja puuttua kulkukoiratilanteeseen niin, että koirille
ei aiheudu tarpeetonta kärsimystä.

– kannustaa Romaniaa toimimaan yhteistyössä maan eläinsuojelujärjestöjen kanssa, jotta tilanteeseen löytyy kestävä ja eettinen ratkaisu.

Eduskunnassa 21.10.2013

Eduskunnan Eläinsuojeluryhmän puolesta

puheenjohtaja

Anneli Kiljunen

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.