Päivitetty 26.09.2015

EU:n on laadittava viipymättä puiteohjelma koirien ja kissojen kannanhallintaan. Kysy, mitä suomalaismepit ovat valmiita tekemään sen eteen?


Suomen Maa- ja metsätalousministeriö on todennut, että tulevassa EU:n eläinterveysasetuksessa kodittomia ja muita vapaana kulkevia koiria ja kissoja varten ei tarvita omaa kategoriaa, vaan ne tulee luokitella villieläimiksi.

Toteutessaan ehdotetulla tavalla, valmisteilla oleva asetus tulee koskettamaan eurooppalaisia kodittomia eläimiä, joiden entisestään surkea asema vain heikkenisi. Pahimmillaan se vaikuttaisi myös rescueyhdistysten toimintaan, adoptioihin ja paikallisten eläinsuojelijoiden jo nyt rankkaan työhön. Tämä on asia, josta meidän on aidosti oltava huolissamme, ja jonka eteen eritoten jokaisen rescuetyössä vaikuttavan pitäisi ponnistella. Rescueyhdistys Kulkurit ry on ollut tässä etunenässä, sillä tiedämme, että päättäjiin vaikuttaminen on ykkösasia Romanian eläinrääkkäystilanteen korjaamiseksi.

Katsomme, että nyt esitettävään ehdotukseen on saatava selkeitä korjauksia. Lakiehdotuksen läpimeno aiheuttaisi väistämättä mittavia eläinsuojelullisia ongelmia mm. Romaniassa.

Kuva: Vier Pfoten

Kuva: Vier Pfoten

Euroopan katueläintilannetta ei ymmärretä

Tähän mennessä mepeiltä ja poliitikoilta saamistamme vastauksista voi päätellä, että heillä ei ole riittävää ymmärrystä esimerkiksi Romanian katueläintilanteesta tai ylipäätään maan korruptoituneesta kulttuurista. He ovat halunneet tyynnytellä ihmisiä sanomalla, että kyseessä on vain termistö, jolla ei ole vaikutusta eläinsuojeluun. Väärin. On aivan selvää, miten pahantahtoisesti useiden Euroopan maiden viranomaiset voisivat hyödyntää tällaista EU-oikeuteen laitettavaa kahtiajakoa villien ja pidettyjen eläinten välillä; kaduilla eläviä koiria ja kissoja voitaisiin tappaa nimenomaan tautien estämisen nimissä. Lain seurauksena metsästäjille voitaisiin sallia lailliset perusteet ampua niitä, koska sitä on jo ehdotettu aiemmin eri maissa.

Samoin on olemassa suuri riski, että asetuksella suitsittaisiin adoptioita. Asiaa ei voi katsoa alkuunkaan niin sinisilmäisesti, kuin päättäjät ja virkamiehet nyt tekevät! Asetuksessa on useita eläinsuojelullisesti arveluttavia kohtia.

Pelottavaa on myös se, että eläinterveyden nimissä voitaisiin tehdä isojakin eläimiä koskevia liikkeitä. Koska paikallisille tahoille jäsenmaissa annetaan lisää liikkumavaraa ja notkeutta päätöksenteossa, se tulee takuulla johtamaan ylilyönteihin Romanian ohella myös Suomessa. Täälläkään ei viranomaisilla tai edes eläinlääkäreillä ole aina riittävää tai ajantasaista tautitilanne- tai maahantuontiymmärrystä, mikä on iso eläinsuojelullinen riski. Risk based, proactice, preventive –lähtökohdalle pohjaava uusi eläinterveysasetus voi heikentää entisestään eläinten asemaa varsinkin, jos sitä käyttää välineenään puutteellisen tietotaidon omaava viranomainen.

Lain voimaantuloa valmistellaan parhaillaan

Uuteen eläinterveysasetukseen liittyvät EU-parlamentin ja jäsenvaltioiden väliset trilogineuvottelut käynnistyvät helmikuussa. Lopullinen muotoilu laista on tarkoitus saada valmiiksi kesään mennessä. Nyt on meidän aikamme kysyä päättäjiltä, mitä he tekevät sen eteen, että asetus tällaisenaan ei mene läpi? Se heikentäisi entisestään kodittomien eläinten asemaa. Ratkaisu: Asetukseen on lisättävä termi non-kept animals.

EU-päättäjien ja kansallisten maa- ja metsätalousministeriöiden on työskenneltävä sen eteen, että vihdoin saadaan kestävä ratkaisu katueläinongelmaan. Ratkaisu: EU:n on perustettava viipymättä puiteohjelman koirien ja kissojen populaationhallintaan. Puiteohjelman toimenpiteillä olisi suotuisia vaikutuksia sekä eläinterveyden että kansanterveyden näkökulmasta ja se auttaisi merkittävästi tiettyjen zonoosien, kuten mm. rabieksen, kitkemisessä. Tehokas kannanhallinta perustuu tyypillisesti massasterilointeihin, joilla ehkäistään ei-toivottujen pentujen syntyminen.

Miten sinä voit vaikuttaa?

Voit kysyä maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolta (petteri.orpo@mmm.fi ja petteri.orpo@eduskunta.fi), mitä hän aikoo tehdä tuon lakiehdotuksen estämiseksi, jolla heikennetään koirien ja kissojen eläinsuojelullista asemaa. Muista pyytää vastausta! Askarruttaako jokin muu asia valmisteilla olevan lain suhteen? Voit tiedustella siitä samassa yhteydessä. Ministerille voi lähettää myös perinteistä postia osoitteella Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Kysy asiaa myös suomalaismepeiltä:

Heidi Hautala (vihr.) heidi.hautala@europarl.europa.eu
Liisa Jaakonsaari (sd.) liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu
Merja Kyllönen (vas.) merja.kyllonen@europarl.europa.eu
Sirpa Pietikäinen (kok.) sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
Henna Virkkunen (kok.) henna.virkkunen@europarl.europa.eu
ja erityisesti Olli Rehniltä (kesk.): olli.rehn@europarl.europa.eu

Allekirjoita myös vetoomus! Occupy for Animals –järjestö ja Rescueyhdistys Kulkurit ry ovat tehneet jo toisen vetoomuksen koskien valmisteilla olevaa eläinterveysasetusta. Tämä 1.2.2015 aloitettu vetoomus on jätetty virallisesti rekisteröitäväksi Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan. Allekirjoita se täällä >

Lue lisää aiheesta:

Koditon koira ei ole villieläin – kerro se ministeri Orpolle

EU:n on laadittava viipymättä puiteohjelma koirien ja kissojen kannanhallintaan

Occupy for Animals: Stray animals are not wild animals

Four Paws: Non-kept dogs and cats are NOT wild animals

Lisätietoja:
Taija Jolanki, 0400 496 472
Salla Honkapää, salla.honkapää@kulkurit.fi, 044 271 7781

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.