Päivitetty 26.09.2015

Eurooppalaiset järjestöt kirjelmöivät Romanian koirien puolesta


Lehdistötiedote 29.01.2014
Vapaa julkaistavaksi heti

EUROOPPALAISET JÄRJESTÖT KIRJELMÖIVÄT ROMANIAN KOIRIEN PUOLESTA

Rescueyhdistys Kulkurit ry yhdessä yli kahden sadan muun eurooppalaisen kansalaisjärjestön kanssa on 23.1.2014 lähettänyt kirjeen Euroopan komissiolle kehottaen sitä vihdoin puuttumaan kodittomien koirien julmaan kohteluun Romaniassa.

Kirjeessä osoitetaan selvästi, että komissiolla on toimivalta puuttua tilanteeseen. Riippumattoman oikeudellisen selvityksen mukaan komission toimivalta perustuu EU:n perustamissopimuksen (sopimus Euroopan Unionin toiminnasta) 13 artiklaan (eläinten hyvinvointi) ja 168 artiklaan (kansanterveys). Muihin oikeudellisesti merkittäviin säädöksiin lukeutuvat mm. Neuvoston päätös 2009/470/EY and Komission päätös 2008/341/EY koskien EU:n jäsenvaltiolle myöntämän taloudellisen tuen ehtoja.

Komission tulee viipymättä puuttua Romanian tilanteeseen pysäyttääkseen tuskan ja kärsimyksen. Komission tulee vaatia, että Romania ryhtyy kiireellisesti soveltamaan kansainvälisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä koirakannan hallinnassa.

Hankkeen eurooppalainen puhemies, Robert Smith, toteaa:

“EU-komission on korkea aika pysäyttää Romaniassa jatkuvat julmuudet. Romania saa vuosittain miljoonia euroja EU-tukiaisia rabieksentorjuntaohjelmansa rahoittamiseen. Ohjelman ehtona Romania on luvannut hallita koirapopulaatiotaan. Romania on päättänyt hallita koirakantaa keräämällä koirat talteen.  Koska suuren koiramäärän edellyttämää rahoitusta, säilytystiloja ja adoptiokoteja ei käytännössä ole tarjolla, päädytään koirien tappamiseen. Tappaminen on kallis ja tehoton tapa hallita koirakantaa, sillä lopetetut koirat korvautuvat nopeasti uusilla, sukuaan jatkavilla, koirilla. EU-oikeus kuitenkin edellyttäisi humaanien ja tehokkaiden keinojen hyödyntämistä.  Niin kauan kuin komissio antaa Romanian toteuttaa koirakannan hallintaa tappamalla koiria, Romanian koiraongelmaa ei saada kuriin. Sama meno jatkuu vuodesta toiseen veronmaksajien rahoilla. Kärsijöinä ovat sekä kansalaiset että heidän koiransa.

Romanian tulee välittömästi keskeyttää massatappamiset, jotka eivät tue maan rabieksentorjuntaohjelmaa, vaan päinvastoin heikentävät sitä aiheuttaen tarpeettoman kansanterveydellisen riskin koko EU:n alueella. Vastineeksi saamalleen EU-rahoitukselle Romaniaa on vaadittava ottamaan käyttöön ainoa, tieteellisesti ja käytännössä toimivaksi todettu keino, Neuter, Vaccinate and Return, jossa koirat steriloidaan, rokotetaan ja palautetaan takaisin elinympäristöönsä, jolloin koirakanta harvenee eläinten ollessa lisääntymiskyvyttömiä.

Kehotamme Euroopan parlamentin jäseniä jakamaan kansalaisten huolenaiheen asiassa ja tukemaan yllä kuvattua aloitettamme.

Kirjelmän kansainväliset internetsivut: europeancommunicationsteam.weebly.com

Kirjelmän facebook-sivut: https://www.facebook.com/pages/European-Communications-Team/583260628426222

Lisätietoja:     

Rescueyhdistys Kulkurit ry
Taija Jolanki, 0400 496 472,
Salla Honkapää, 044 271 7781, salla.honkapaa@kulkurit.fi

Lehdistötiedote pdf-muodossa >

Press release in English (pdf) >

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.