Päivitetty 26.09.2015

Koditon koira ei ole villieläin. Kerro se ministeri Orpolle!


Viimeisen kolmen vuoden ajan Euroopan komissio on laatinut eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä tavoittena yksinkertaistaa ja johdonmukaistaa yhteisiä periaatteita ja sääntöjä. Suomen Maa- ja metsätalousministeriö on todennut, että tulevassa EU:n eläinterveysasetuksessa kodittomia ja muita vapaana kulkevia koiria ja kissoja varten ei tarvita omaa kategoriaa, vaan ne tulee luokitella villieläimiksi.

Ministeriö myös väittää, ettei niiden suojelu sen vuoksi suoraan tai välillisesti heikkenisi.
MMM tuskin on tietoinen kodittomien eläinten julmasta kohtelusta kaakkois-Euroopassa ja siitä, miten pahantahtoisesti esimerkiksi Romanian viranomaiset voisivat jatkossa hyödyntää tällaista EU-oikeuteen sisällytettävää kahtiajakoa.

Ehdotuksesta keskustellaan parhaillaan lainsäädäntöprosessin viimeisessä vaiheessa, ja lain hyväksyntä on aivan tuota pikaa käsillä. Suomen virallinen kanta on puoltaa valmisteltua esitystä, jossa kaduilla elävät koirat määritellään villieläimiksi. Meidän on vaadittava, ettei tämä pääse tapahtumaan!

Freecard Wild Me 150x100 12-14 RZ Banderole.indd

Heikkoa ymmärrystä katueläintilanteesta

On myös selvää, että lakia valmisteltaessa kansainvälisellä tasolla ei ole ollut riittävästi ymmärrystä kulkueläintilanteesta Euroopassa, mistä johtuen sitä ei ole otettu riittävästi huomioon. Pelkästään Romaniassa hylätään tuhansittain lemmikkejä ja niiden pentuja kaduille, pelloille ja metsiin – joka päivä.

Nyt luonnosteltu laki vie eläinsuojelun tasoa kohti keskiaikaa. Se laittaa kulkueläimet ennennäkemättömän suojattomaan asemaan, heikentää jo entisestään huonoa eläinsuojelutilannetta ja pahimmassa tapauksessa estää kansainväliset adopotiot. Lakivalmistelusta saattaa tulla yksi vuosituhannen suurimmista eläinsuojelua heikentävistä asioista.

Non-kept animals

Olisi äärimmäisen tärkeää, että eläinterveysasetuksen artiklatasolle lisättäisiin sanamuoto non-kept animals, jolloin EU-komissio saisi toimivallan päättää kodittomien eläinpopulaatioiden kannanhallinnasta. Näin kantoja voitaisiin vihdoin alkaa hallinnoimaan järkevästi mm. sterilointiohjelmilla ja valistuksella sekä jopa mahdollistaa näiden rahoitus EU-budjetista. Tämä olisi kestävään kehitykseen tähtäävä humaani keino – sellainen, jota olemme jo pitkään vaatineet katukoiraongelman ratkaisemiseksi.

Mitä voimme tehdä?

Meidän on vaadittava edustajiamme Euroopan parlamentissa, kotimaista vastuuministeriä (maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpoa, joka vastaa Suomen kannasta neuvostossa), sekä komissiota olla hyväksymättä tätä järjetöntä ehdotusta keskittymään sen sijaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin aitoon edistämiseen. Tämän vuoksi lakiehdotukseen on lisättävä määritelmä non-kept animals.

Voit kysyä Petteri Orpolta (petteri.orpo@mmm.fi ja petteri.orpo@eduskunta.fi), mitä hän aikoo tehdä tuon lakiehdotuksen estämiseksi, jolla heikennetään koirien ja kissojen eläinsuojelullista asemaa. Muista pyytää vastausta! Askarruttaako jokin muu asia valmisteilla olevan lain suhteen? Voit tiedustella siitä samassa yhteydessä. Ministerille voi lähettää myös perinteistä postia osoitteella Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Kysy asiaa myös suomalaismepeiltä, jotka allekirjoittivat eurovaalien alla koko Euroopan laajuisen Eläinten hyvinvointi -sitoumuksen.

Heidi Hautala (vihr.) heidi.hautala@europarl.europa.eu
Liisa Jaakonsaari (sd.) liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu
Merja Kyllönen (vas.) merja.kyllonen@europarl.europa.eu
Sirpa Pietikäinen (kok.) sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
Henna Virkkunen (kok.) henna.virkkunen@europarl.europa.eu

Jos sinulla on entinen koditon koira vaikkapa Romaniasta, oheista ihmeessä kuva lemmikistäsi viestin yhteyteen. Voit myös käyttää Vier Pfotenin kampanjamateriaalia. Kiitos!

Allekirjoita myös Occupy for Animals -järjestön ja Rescueyhdistys Kulkurit ry:n yhteinen, kansainvälinen vetoomus täällä >

Lisätietoja:
Taija Jolanki, 0400 496 472
Salla Honkapää, salla.honkapaa@kulkurit.fi, 044 271 7781

http://strayanimalsarenotwildanimals.weebly.com/

EogYoPFhUndUrQr-580x326-noPad2

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.