Päivitetty 26.09.2015

Kodittomien eläinten luokittelu villieläimiksi estettävä!


Viimeisen kolmen vuoden ajan Euroopan komissio on laatinut eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä tavoittena yksinkertaistaa ja johdonmukaistaa yhteisiä periaatteita ja sääntöjä. Tämän on tarkoitus korvata ja kattaa useimmat EU:n eläinten terveyteen liittyvät nykyiset lait.
Erityisesti kaikkien koirien rekisteröinti- ja tunnistusjärjestelmään pyrkiminen on olennainen keino ehkäistä paitsi ihmisten ja eläinten terveysriskejä, myös eläinten hylkäämistä ja laitonta pentukauppaa. Eläinsuojelutavoitteen lisäksi järjestelmällä halutaan myös vähentää koirapopulaatioita.

141219-1

Nyt luonnosteltu lainsäädäntö on kuitenkin omiaan heikentämään eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia, sillä EU-komission esittämä ehdotus määrittelee katueläimet ja kodittomat eläimet villieläimiksi. FOUR PAWS –organisaation johtaja Marlene Wartenberg näkee tämän kehityksen konkreettisena uhkana eläinten hyvinvoinnille EU:ssa. “Jos tämä ehdotus hyväksyttäisiin, se tarkoittaisi, että katueläimillä ja vapaana kulkevilla eläimillä olisi alhaisempi suojelutaso EU:ssa. Tämän seurauksena metsästäjille voitaisiin sallia lailliset perusteet ampua niitä, koska sitä on jo ehdotettu aiemmin eri maissa”.

Hyväksyminen voisi siis johtaa eläinten massiivisiin ja julmiin hävittämisiin ja asettaisi kaduilla elävät koirat entistä uhanalaisemmiksi. EU Animal Health Law –ehdotuksen puitteissa villeiksi luokiteltuja eläimiä, eli koiria ja kissoja, voitaisiin tappaa nimenomaisesti tautien leviämisen estämisen nimissä. Sen sijaan, että päättäjät olisivat keskittyneet eläinsuojelulainsäädännön rakentamiseen, he ovat lähestyneet asiaa ensisijaisesti terveysnäkökulmasta.

Hyväksyminen myös aiheuttaisi valtavaa turvattomuutta tavallisille lemmikkien omistajille esimerkiksi tilanteissa, jolloin lemmikki on kadonnut tai karannut. Naurettava luokittelu on omiaan aiheuttamaa sekaannusta ja väärinkäsityksiä sekä oikeudellista epävarmuutta kaikissa jäsenvaltioissa. Hyväksyminen voisi todennäköisesti myös estää adoptiotoiminnan ulkomailta.

Ehdotuksesta keskustellaan parhaillaan lainsäädäntöprosessin viimeisessä vaiheessa. Komission virkamiehet ovat tässä vaiheessa vahvistaneet aikovansa säilyttää ehdotuksen sellaisenaan, vaikka myöntävätkin, että kodittominen eläinten määrittely villeiksi on hämmentävä.

Freecard Wild Me 150x100 12-14 RZ Banderole.indd

Tällä päätöksellä sivutettaisiin luonnonvaraisten ja kotieläinten biologinen eroavaisuus ja se olisi EU:n perusperiaatteiden sekä SEUT 13 artiklan vastainen, jossa todetaan eläinten olevan tuntevia olentoja ja jossa vaaditaan, että niiden tarpeet otetaan huomioon uudessa lainsäädännössä. Lisäksi sillä sivuutettaisiin EU-kansalaisten jatkuvat pyynnöt parantaa eläinsuojelun tasoa.

Valmistelu on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa ilman julkisuutta, jotta nämä pykälät saataisiin vaivihkaa läpi ilman kiusallista huomiota ja mahdollisuutta niiden kritisointiin.

Mitä voimme tehdä?

Meidän on vaadittava edustajiamme Euroopan parlamentissa, kotimaista vastuuministeriä (maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpoa, joka vastaa Suomen kannasta neuvostossa), sekä komissiota peruuttamaan tämä järjetön ehdotus ja keskittymään sen sijaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin aitoon edistämiseen.

Voit kysyä Petteri Orpolta (petteri.orpo@mmm.fi ja petteri.orpo@eduskunta.fi), mikä on Suomen virallinen kanta asiaan ja mitä hän aikoo tehdä tuon järjettömän lakiehdotuksen estämiseksi, jolla heikennetään koirien ja kissojen eläinsuojelullista asemaa. Muistakaa pyytää vastausta!

Kysy asiaa myös suomalaismepeiltä, jotka allekirjoittivat eurovaalien alla koko Euroopan laajuisen Eläinten hyvinvointi -sitoumuksen.

Heidi Hautala (vihr.) heidi.hautala@europarl.europa.eu
Liisa Jaakonsaari (sd.) liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu
Merja Kyllönen (vas.) merja.kyllonen@europarl.europa.eu
Sirpa Pietikäinen (kok.) sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
Henna Virkkunen (kok.) henna.virkkunen@europarl.europa.eu

4221960

Kulkurit tulee jatkamaan kampanjontia laajemmassa mittakaavassa tuota pikaa. Lue lisää Occupy for Animalsin kattavasta raportista, josta löytyvät ohjeet myös vaikuttamiseen. Voit allekirjoittaa vetoomuksen, ladata sähköisiä Vier Pfoten -järjestön postikortteja lähetettäväksi maa- ja metsätalousministerillemme tai kertoa mielipiteesi asiasta kommenttiosuudessa sivuston alalaidassa. Kommentit kootaan yhteen ja lähetetään päättäjille ennen seuraavaa ‘EU Animal Health Law’ -kokousta.

Kiitos, kun välität <3

http://strayanimalsarenotwildanimals.weebly.com/

Lisätietoja:
Taija Jolanki, 0400 496 472
Salla Honkapää, salla.honkapaa@kulkurit.fi, 044 271 7781

10858554_10204198687180787_4194245621267623192_n

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.