Päivitetty 16.04.2014

Lehdistötiedote 4.10.2013


Maailman Eläinten Päivää vietetään 4.10.

Tänä vuonna Euroopassa teemaan liittyy yksi uutinen ylitse muiden: EU-maa Romanian viranomaiset surmaavat tälläkin hetkellä julmin keinoin koiria avoimesti jopa pääkaupungin Bukarestin kaduilla. Maa ei piittaa kansainvälisistä vetoomuksista, joita siihen on kohdistunut
kuluneen kuukauden aikana, vaan viittaa kintaalla niin eläinsuojelijoille, valveutuneille EU-kansalaisille kuin eurooppalaisille poliitikoillekin ja jatkaa kylmänviileästi koiriin kohdistuvia väkivallantekoja. Romaniassa 25.9.2013 hyväksytty eutanasialaki on aloittanut maassa brutaalit ja silmittömät joukkotappajaiset, joihin osallistuvat viranomaisten lisäksi myös tavalliset kansalaiset.

Eläinsuojelujärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme mukaan vastaantulevia koiria
(ml.pikkupennut ja kantavat nartut) surmataan mm. hirttämällä, kivittämällä, myrkyttämällä,
puukottamalla, potkimalla ja hakkaamalla. Toisin sanoen, vaikka kodittoman koiran lopettaminen
olisikin Romanian lainsäädännön mukaan mahdollista, ei koiria lopeteta eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Silmittömän surmaamisen kohteiksi on joutunut myös kansalaisten omia lemmikkieläimiä ja pahimmillaan koiriaan puolustavat ihmiset pidätetään tai pahoinpidellään.

EU:ssa ei toistaiseksi ole olemassa yhtenäistä lainsäädäntöä lemmikkieläinten kohteluun,
mutta nykyiset EU-jäsenmaat, Romania mukaan lukien, ovat sitoutuneet vuonna 1992
voimaan tulleeseen Euroopan neuvoston lemmikkieläinsopimukseen, jonka mukaan mm.
hylättyjen eläinten kiinni ottamisessa, hoidossa ja lopettamisessa ei saa aiheuttaa eläimelle
vältettävissä olevaa kipua, tuskaa tai kärsimystä. Kuten maa- ja metsätalousministeri Jari
Koskinen toteaa kansanedustaja Pelkosen, Elomaan ja Immosen kirjallisiin kysymyksiin
koskien Romanian kulkukoiratilannetta, Suomi tai muut EU-maat eivät siitä huolimatta voi
asialle mitään; yhteisölainsäädännön puuttuessa kulkukoiraongelman ratkaisemiseksi
tarvittavat toimet kuuluvat kunkin jäsenvaltion ratkaisuvaltaan.

Asiantuntijoiden mukaan koirien joukkosurmaa ei edes voida pitää tehokkaana keinona
ratkaista kulkukoiraongelmaa. Romaniassa tätä metodia on käytetty säännöllisesti kuluneen
20 vuoden aikana. WHO (World Health Organisation) on suosittanut ratkaisuksi kodittomien
koirien sterilointia ja ihmisten valistamista. Romaniassa toimii sekä suomalaisia että
ulkomaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat mm. eläinlääkäreiden avulla jo vuosien ajan
menestyksekkäästi toteuttaneet eräissä Romanian edistyksellisemmissä kaupungeissa
WHO:n suositusten mukaisia toimenpiteitä. Romanian raakalaismainen käytös ei sovi EU-
maalle. Lisäksi vaikka Romania on vuosien varrella saanut merkittävää tukea Suomelta ja
muilta EU:n jäsenmailta, se osoittaa nyt räikeää piittaamattomuutta yhteisiä eurooppalaisia
arvoja sekä EU:n perustamissopimuksen eläinsuojelua koskevia pykäliä kohtaan.

Rescueyhdistys Kulkurit ry on kuluneen kuukauden ajan lähestynyt asiaan liittyen niin
suomalaisia kansanedustajia, EU-parlamentaarikkoja ja pääministeriä kuin myös Romanian
valtaa pitäviä tahoja sekä mm. EU:n Animal Welfare Intergroupin vetäjää Dan Jørgenseniä.
Mielestämme kansainvälisen painostuksen tulee jatkua. Eläimiin kohdistuvia julmuuksia ei
voida sivuuttaa ja antaa niille hiljaista hyväksyntää. Romanian on ryhdyttävä toimivaan
sivistysvaltion tavoin yhtenäisessä Euroopassa.Jyrki Kataista (23.9.2013) lainaten:
“EU is not only an economic union but also a union of values.”

– Rescueyhdistys Kulkurit ry

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.