Päivitetty 26.09.2015

Nettivetoomusten allekirjoittaminen kannattaa: EU tunnustaa, että kodittomat koirat eivät ole villieläimiä!


Eurooppalaisten katu- ja lemmikkieläinten suojelemiseksi on otettu merkittäviä edistysaskeleita Animal Health Law -lain uusimmassa luonnoksessa.

Eläinterveysasetuksen ensimmäisen luonnoksen jälkeen vuoden 2014 lopulla Four Paws –järjestö nosti esiin termin “wild” (villi) käyttämisen ongelmallisuuden katueläimistä puhuttaessa. Pelkona oli, että termi aiheuttaisi merkittäviä eläinsuojelullisia ongelmia kodittomille eläimille ja saattaisi johtaa katueläinten massatappamisiin.

Rescueyhdistys Kulkurit ry yhtyi huoleen ja yhdessä Occupy for Animals –organisaation kanssa ryhtyi kampanjoimaan asetuksen sisältömuutoksen puolesta. Katsoimme, että ehdotukseen oli saatava selkeitä korjauksia. Tuloksena oli kaksi mittavaa online-vetoomusta, jossa ensimmäisessä vaadittiin kodittomien eläinten määrittelyn villieläimiksi estämistä. Toisessa vetoomuksessa kehotimme EU:ta laatimaan puiteohjelma koira- ja kissapopulaatioiden humaaniin hallintaan. Vetoomukset jätettiin tuolloin virallisesti rekisteröitäviksi Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan.

150201-ahl122

Kompromissi

Brysselissä julkistettiin alkuviikosta kolmikantaneuvotteluiden tuloksena syntynyt eläinterveysasetuksen viimeisin luonnos. Uusi lakimuutos korvaa suurelta osin EU:n nykyisen eläinterveyslainsäädännön. Laki on nimetty uudelleen ollen European law on Transmissible Animal Diseases.

Säännöksen mukaan eläin voidaan luokitella joko pidetyksi kotieläimeksi tai kulkueläimeksi, jolla ei ole omistajaa. Vaikka määritelmät “wild” and “kept” yhä pidetään asetuksessa, siihen on nyt lisätty poikkeama, joka määrittelee, että kulkueläimet eivät kuulu luokkaan “wild” (villi). Lisäksi laissa määritelty villieläimen luokitteluperuste sisältyy jatkossa ainostaan tähän kyseiseen lakiin. Kompromissiratkaisuna tehdyn säännöksen mukaan katueläimet omaavat kuitenkin kotieläintä alemman laillisen suojan.

Kannanhallintaohjelmat EU-asetuksen piiriin

Lakiluonnos sisältää lisäksi muitakin merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvointiin liittyen. Lain ensimmäinen artikla määrittelee, että kulkueläinpopulaatioiden hallintaohjelmat pitää toteuttaa humaanilla tavalla, välttäen eläimille aiheutuvaa kipua ja stressiä. Tehokas ja humaani kannanhallinta perustuu tyypillisesti massasterilointeihin, joilla ehkäistään ei-toivottujen pentujen syntyminen. Tätä olemme jo pitkään vaatineet katukoiraongelman ratkaisemiseksi ja nyt olemme lähempänä tavoitettamme parantaa kestävästi Romanian koirien tilannetta kuin koskaan!

Tämä on ennennäkemätön edistysaskel, josta me Kulkurit olemme äärimmäisen iloisia! Kun komissiolle annetaan toimivalta päättää kodittomien eläinpopulaatioiden kannanhallinnasta EU-alueella, mm. Kaakkois-Euroopan koiraongelmaan voidaan puuttua ja alkaa vihdoin hallinnoimaan sitä järkevästi sterilointiohjelmilla ja valistuksella. Se, miten tämä käytännön tasolla tapahtuu, on seuraava haaste.

Puiteohjelman toimenpiteillä on lisäksi suotuisia vaikutuksia sekä eläinterveyden että kansanterveyden näkökulmasta ja se auttaa merkittävästi tiettyjen zonoosien, kuten mm. rabieksen, kitkemisessä.

Suitsia jalostustoiminnalle ja pentutehtailulle

Laissa on myös muita, vaikutuksiltaan merkittäviä aloitteita. Se tuo kaikille eläinten jalostusta ja kasvatusta harjoittaville tahoille virallisen rekisteröintipakon. Tällä tavoitellaan vastuuttoman jalostustoiminnan vähentämistä, eläinten määrän kasvun laskemista ja hylkäämisten ennaltaehkäisyä. Uusi laki määrittelee lisäksi joltain osin uudelleen eläinten kuljetuksiin liittyviä säännöksiä, joilla pyritään rajoittamaan laittoman pentutehtailun toimintamahdollisuuksia.

Viittä vaille valmis

Yksittäisiä lakiin liittyviä termistöasioita on kuitenkin vielä ratkottavana kuten esim. “eläinten humaani kohtelu”. Parlamentiti vahvistaa lain lopullisella äänestyksellä tämän vuoden marraskuussa. Läpimenosta ollaan varmoja ja äänestystä pidetään enää vain muodollisuutena.

Lakipäätöksella mennään hyvää vauhtia suuntaan, jossa huomioidaan eläinten olevan tuntevia olentoja ja niiden tarpeet otetaan huomioon uudessa lainsäädännössä. Asetuksiin tehdyillä muutoksilla osoitettiin, että EU-kansalaisten mieilipiteillä ja pyynnöillä eläinsuojelun tason parantamisesta on merkitystä!

Lisätietoja:

Taija Jolanki, 0400 496 472
Salla Honkapää, salla.honkapaa@kulkurit.fi, 044 271 7781

 

Taustaa:

Kodittomien eläinten luokittelu villieläimiksi estettävä

EU:n on laadittava viipymättä puiteohjelma koirien ja kissojen kannanhallintaan. Kysy, mitä suomalaismepit ovat valmiita tekemään sen eteen?

Koditon koira ei ole villieläin. Kerro se ministeri Orpolle.

Stray animals are not wild animals

Four Paws -järjestön tiedote 2.6.2015


Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.