Miksi steriloinnit?

Rescueyhdistys Kulkurit ry:n yksi keskeisimmistä toimintaperiaatteista on tukea sterilointeja kohdemaassamme Romaniassa ja sitä kautta vähentää kulkukoirien määrää eettisesti, humaanisti ja pysyvästi, kestävän kehityksen keinoin.

Panostamme laajamittaisiin sterilointiprojekteihin ja tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta sterilointien tärkeydestä kulkueläinpopulaatioiden hallinnassa.

Kulkukoiraongelman taustaa Romaniassa

Romanian kulkukoiraongelma on saanut alkunsa voimakkaasta kaupungistumisesta; kun ihmiset maaseudulta muuttivat kaupunkeihin, jättivät he taakseen maaseudulle tuhansia koiria. Nämä koirat lisääntyivät, ja ongelma kasvoi. Kulkukoirapopulaatiota pidetään tänä päivänä yllä jatkuvasti päästämällä steriloimattomia koiria kaduille vapaasti, sekä jättämällä koiria ja kokonaisia pentueita kaduille, pelloille ja metsiin oman onnensa nojaan. Romaniassa koiran hylkääminen kadulle on täysin normaalia, ja se on tavallinen tapa päästä eroon esimerkiksi liian suureksi kasvaneesta pennusta tai liian vanhasta koirasta.

Romaniassa elää tällä hetkellä arvioilta noin 2- 5 miljoonaa koditonta koiraa, ja uusia koiria syntyy ja hylätään kaduille jatkuvasti. Maan poliittinen johto sekä paikalliset viranomaiset ovat vuosikymmenten ajan yrittäneet ratkaista ongelmaa epäeettisiä, todellisuudessa tehottomia tapoja käyttäen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Erilaiset brutaalit massahävitysoperaatiot ovat jatkuneet vuosia aina säännöllisesti uusiutuen.

Koirien massatappamisten lopputulos on aina sama: kulkukoirakanta vahvistuu entisestään. Kun osa koirista hävitetään jää saman alueen resursseista kilpailemaan vähemmän koiria. Tällöin jäljelle jäävät koirat saavat enemmän esimerkiksi ruokaa ja pystyvät lisääntymään huomattavasti tehokkaammin ja pitämään laumat elinvoimaisina. Lisäksi useimmiten massahävitysten kohteeksi joutuvat koirat ovat laumojen heikoimpia ja sosiaalisimpia yksilöitä, sillä ne ovat helpoiten kiinniotettavissa. Tällöin jäljelle jääneet yksilöt ovat usein epäsosiaalisempia ja villimpiä kuin kiinniotetut lajitoverinsa. Näiden koirien ja niiden jälkeläisten kiinniottaminen esimerkiksi sterilointeja varten on huomattavasti vaikeampaa kuin sosiaalisten yksilöiden.

Maailman terveysjärjestö WHO sekä useat kansainväliset eläinsuojelujärjestöt ovat julkisesti kampanjoineet ja tiedottaneet sterilointien tärkeydestä kulkukoirapopulaatioiden hallinnassa; Steriloinnit ovat ainoa tehokas ja eettinen keino vähentää ja hiljalleen hävittää kulkukoirapopulaatiot.

WHO:n suositus koskien kodittomien eläinten kannanhallintaa löytyy täältä.

 

 

Tehokasta lisääntymistä ja tehottomia massatappoja

Yhden steriloimattoman nartun ja kaikkien sen jälkeläissukupolvien on laskettu kykenevän tuottamaan nartun sukukypsyysaikana, keskimäärin kuudessa vuodessa, yhteensä 67 000 pentua.

Tämä saattaa kuulostaa mahdottomalta, joten havainnollistetaan tilannetta hieman:

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa oletetaan jokaisen nartun saavan kolme sukua jatkavaa narttupentua vuodessa. Lasketaan, että kadulla asuu narttukoira X, joka saa kaksi pentuetta vuodessa ja jokaisessa pentueessa olisi kuusi sukua jatkavaa pentua, joista puolet narttuja. Kun tämän nartun X ensimmäiset pennut puolestaan saavat ensimmäiset pentunsa, on nyt yhteensä 16 narttua. Seuraavan sukupolven jälkeen (nartun X pentujen pennut saavat pennut), on 64 narttua. Kolmevuotiaana narttu X on saanut yhteensä viisi pentuetta, joissa on yhteensä 15 nartun X pentua.

Jokainen pentu on jatkanut sukua samaa vauhtia, joten kolmessa vuodessa tämä narttu X ja kaikki sen pennut ja niiden pennut jne. ovat saaneet yhteensä 256 narttua. Vuoden päästä eli kahden seuraavan pentueen päästä ensimmäisen nartun jälkeläisnarttuja on kaikkiaan 4096. Taas vuoden päästä, eli kun narttu X on 5-vuotias, narttuja on yhteensä 32 768. Näin populaatio kasvaa eksponentiaalisesti.

Tehokkaan lisääntymisen lisäksi eläinpopulaatioita vahvistetaan säännöllisillä massahävityskampanjoilla. Näissä kampanjoissa haetaan tuhansia koiria kaduilta kunnallisille tarhoille hävitettäväksi, ja samalla tehdään laumoissa ns. harvennusta – ja tämän seurauksena jäljelle jäävät yksilöt vahvistuvat ja vahvistavat laumaa.

Sterilointien puolesta!

Rescueyhdistys Kulkurit ry tekee jatkuvasti töitä mahdollistaakseen mahdollisimman monen koiran steriloinnin Romaniassa. Steriloinnit ovat ehdottomasti yksi tärkeimmistä toimintamme osa-alueista, ja haluamme olla osana kulkukoiraongelman ratkaisemista kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Teemme töitä tilanteen parantamiseksi jatkuvasti ja pitkäjänteisesti, ja etsimme jatkuvasti uusia kohteita projekteillemme.

Pidämme yllä useita sterilointiprojekteja jatkuvasti. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan Romanian paikallisväestön asenteisiin ja ehkäisemään uusien koirien hylkäämistä kadulle tarjoamalla ilmaisia sterilointeja vähävaraisille ihmisille. Tämä myös vähentää koirien riskiä tulla hylätyksi kadulle niiden tullessa tiineeksi – Romaniassa hyvin yleiseen tapaan. Omistetut koirat ovat yksi suurimmista syistä kodittomien koirien paljouteen, sillä Romaniassa on varsin yleistä antaa koirien liikkua vapaana, steriloimattomana kadulla. Kun koira tulee tiineeksi, hylätään joko pennut yksin tai emonsa kanssa pellolle, kadulle, ojaan tai vaikkapa parkkipaikoille.

Olemme luoneet uraauurtavia ja ennen näkemättömiä hankkeita ja projekteja, kuten Rosiori de Vede- massasterilointiprojekti, jossa tavoitteena on ratkaista yhden kaupungin kulkukoiraongelma kokonaisuudessaan eettisesti ja tehokkaasti. Onnistuessaan projektia voidaan monistaa muuallekin 

Share 
 
 
 

Seuraa meitä

 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.