Päivitetty 09.06.2016

Sterilointien merkitys: miksi steriloinnit ovat tärkeitä?


steriloidut koiratSterilointien merkitys kulkukoirapopulaatioiden hallitsemisessa

Steriloinnit ovat olleet viimeaikoina paljon esillä. Suomessa steriloinneista puhuttaessa on yleisesti nostettu esiin sterilointien terveysvaikutukset ja koiran elämänlaadun parantaminen. Nämä ovat molemmat painavia syitä siihen miksi koirat tulisi steriloida tai kastroida. Katukoirien kohdalla steriloinneilla on kuitenkin vieläkin suurempi merkitys; yksi operaatio ei nimittäin vain paranna yhden   yksilön elämänlaatua, vaan se vaikuttaa koko kulkukoirapopulaatioon.

 

 

Romaniassa on arvioilta noin kahdesta viiteen miljoonaa koditonta koiraa. Yhden koiran sterilointi siis saattaa tuntua epätoivoiselta ja turhauttavalta; mitä yhden koiran sterilointi merkitsee tuossa valtavassa kulkukoirien määrässä? Vastaus kysymykseen on yksinkertainen: todella paljon.

Yhden narttukoiran on laskettu voivan yhdessä jälkeläissukupolviensa kanssa synnyttämään kuuden vuoden aikana yhteensä 67 000 pentua. Toki tämä laskukaava on viitteellinen, mutta tämän kautta realisoituu se, että yhden koiran steriloinnilla todella on merkitystä. Kun yhden nartun lisääntymiskyky estetään, estetään samalla kymmenien tuhansien uusien pentujen syntyminen kärsimyksen ja epäinhimillisten olojen keskelle.

Steriloinnit vaikuttavat koirien elämään monella tavalla. Kun koira steriloidaan, voidaan se sen jälkeen joko palauttaa kadulle omalle alueelleen, tai ottaa tarhalle. Jos koira päätyy tarhalle, ovat sen mahdollisuudet päästä adoptio-ohjelmaan ja tulla adoptoiduksi huomattavasti paremmat silloin, kun koira on steriloitu. Steriloidut koirat ovat huomattavasti suositumpia sekä Romanian sisäisissä että maan rajojen ulkopuolelle ulottuvissa adoptioissa. Lisäksi elämä tarhalla helpottuu ja koirien keskinäinen jännitys vähenee kun kaikki tai suurin osa tarhan koirista on steriloitu tai kastroitu.

Jos koira puolestaan palautetaan kadulle sen omalle elinalueelle, helpottuu itse yksilön elämä sekä katukoiratilanne alueella. Koira on operaation jälkeen lisääntymiskyvytön, mutta pitää oman paikkansa laumassa. Tällöin lauma jatkaa elämäänsä alueella, vieden samat resurssit kuin aiemminkin. Ne pitävät oman tilansa, ja kuluttavat saman määrän elintärkeitä resursseja, kuten ruokaa ja juomavettä. Tämä tarkoittaa sitä, että muut kulkukoiralaumat alueella eivät saa käyttöönsä lisää näitä rajallisia resursseja, jolloin ne eivät vahvistu. Jos koiria otettaisiin kaduilta pois, pääsisivät ne lisääntymään tehokkaammin parempien resurssien avulla.

Romaniassa on viimeaikoina otettu käyttöön koirien eliminoiminen katukoirakantojen pienentämisen keinona. Tällaisen harventamisen vaikutus on usein kuitenkin käänteinen; jäljelle jäävät koirat saavat niin paljon resursseja käyttöönsä että ne lisääntyvät entistä tehokkaammin. Kun käytetään catch-spay-release- (ota kiinni-steriloi-vapauta) -menetelmää kulkukoirapopulaatioiden pienentämiseen, ja mahdollisimman paljon koiria palautetaan steriloituina alueelle, eivät laumat pääse lisääntymään vaan ne alkavat ajan saatossa harventua luonnollisesti. Kun sterilointeja jatketaan säännöllisesti, vuosien kuluessa koirapopulaatio alueella pienenee ja hiljalleen katoaa.

Itse operoidulle yksilölle steriloinnilla on suuri vaikutus. Operaation jälkeen koiran hormonaalinen toiminta tasoittuu, jonka myötä myös koiran olo yleensä kohenee. Juoksuajat ovat narttukoirille usein hyvin rankkoja hormonitasapainojen suurien heittelyiden vuoksi, ja niiden jäädessä pois koirasta tulee usein tasapainoisempi yksilö. Tämä rauhoittaa myös muuta laumaa kadulla tai tarhalla ja lisää lauman keskinäistä tasapainoa sekä helpottaa yhteiseloa. Myös lauman urokset ovat rauhallisempia, koska jatkuvat narttukoirien juoksu-ajat eivät aiheuta heittelyä niiden hormonaalisessa tasapainossa. Lisäksi steriloidun nartun riski sairastua moniin sairauksiin, kuten kohtutulehdukseen, poistuu.

Steriloinneilla on todella suuri vaikutus koirapopulaatioiden hallinnassa. Myös maailman terveysjärjestö WHO suosittelee sterilointeja ainoana tehokkaana ja eettisenä tapana kulkukoiraongelman hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä.

Steriloinnit ovat ainoa eettinen, tehokas ja humaani tapa hoitaa ja ennaltaehkäistä katukoiraongelmaa. Erilaisten sterilointiprojektien kautta pystymme vaikuttamaan alueellisesti kulkukoirien elämään ja populaatioiden hallitsemiseen. Lisäksi sterilointiprojekteilla on toinenkin suotuista vaikutus kohdemaissa; niiden myötä myös paikalliset ihmiset pääsevät tutustumaan ongelman oikeanlaiseen hoitoon. Projektit muuttavat siis koirien ja koirapopulaatioiden elämien lisäksi asenteita kohdemaissa, ja helpottavat koirien ja paikallisten ihmisten yhteiseloa.

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.