På svenska

Välkommen att bekanta dig med Rescueyhdistys Kulkurit ry!

Vi arbetar aktivt, organiserat och enligt hållbar utveckling för att reducera herrelösa hundars och katters population, samt att förbättra deras levnad och hur de behandlas. Vi vill påverka de attityder som finns för djurskydd i vårt samarbetsland Rumänien och även påverka de existerande djurens välmående på lång sikt och på ett etiskt sätt.

 

Vem är vi?

Vi är en grupp djurbeskyddare från Finland. Som organisation är vi relativt ny, Kulkurit ry grundades år 2012, men våra medlemmar och samarbetspartners har jobbat med djurskyddet och för djurens rättigheter redan länge. Vårt team består av engagerade och erfarna volontärer och vårt mål är att få behandlingen av djur att bli mer human.

Vad vill vi uppnå?

Vår vision är en värld där det inte skulle behövas djurskyddsförbund. En värld där alla keldjur har ett eget hem och sköts om, såväl fysiskt som psykiskt. Rescueyhdistys Kulkurit ry strävar till att nå fram till beslutsfattarna i Rumänien, för att få till stånd en förändring i attityderna gentemot herrelösa djur, göra miljön och levnadsstandarden för djuren mer säker och human och att på ett tryggt och effektivt sätt minska antalet fritt strövande djur.

Varför finns vi till?

Vår mission är att hjälpa till att minska antalet herrelösa hundar och katter, samt också påverka behandlingen av djuren och deras levnadsstandard. I vårt samarbetsland, Rumänien, vill vi kunna påverka invånarnas attityder gentemot djuren och också beakta vikten av den lokala regeringens agerande i dessa frågor samt svårigheterna som uppstår med en sämre levnadsstandard.

Vad tror vi på?

Våra värderingar respekterar hållbar utveckling och välfärden av djur. Livet i sig själv och fysisk hälsa är inte en garanti för ett liv värt att leva och vi anser att djuren bör ha möjlighet till sitt naturliga beteende och att leva i en stressfri, trygg och smärtfri miljö.

Var och en av oss kan stöda djurens välfärd genom alldagliga beslut.

Enbart genom att upplysa de lokala invånarna och att föregå med gott exempel samt genom omfattande steriliseringskampanjer kan vi på riktigt göra skillnad för dessa herrelösa djur.

Var verkar vi?

Vårt största samarbetsland är Rumänien. Där finns stort behov av vår hjälp och vi har känt våra samarbetspartner i flera år. Vi samarbetar med ett flertal olika djurskyddsföreningar och privata djurbeskyddare. Vårt samarbete går ut på omfattande kampanjer för både sterilisering och adoption av djuren. Vi väljer våra samarbetspartners med stor omsorg och förväntar oss öppenhet i deras agerande gentemot oss.

Hur fungerar vi?

Vi känner att en offentlig och öppen information är en av de viktigaste faktorerna i att upprätthålla en framgångsrik välgörenhetsorganisation. Vi har stor respekt för våra anhängare! Ni kan gå in på vår websida när som helst för att se på de donationerna vi erhållit.

Sterilisering är det enda hållbara, effektiva och humana sättet att minska de herrelösa djurens antal på lång sikt.

Vi stöder sterilisering i Rumänien genom samarbete med lokala djurbeskyddare och vi har ett flertal olika steriliseringsprojekt på gång, både i djurskydden och på gatan. Vi har bl.a. förenat krafterna med med andra organisationer, såsom Romania Animal Rescue, för att genomföra även kortvarigare projekt.

Vi anser att dessa projekt, inte bara reducerar antalet födda djur på gatorna, utan också påverkar den lokala befolkningens attityd gentemot sterilisering av sina djur.

Adoption av djuren är också en viktig del av vårt arbete. Adoption allena löser dock inte problemen med herrelösa hundar och katter men de ger en del individer en möjlighet till ett bättre liv och är på så sätt en värdefull del av vårt arbete.

Adoption är ett av de viktigasta sätten att föra samman människor med djuren och också via dem öka kunskapen om djurskydd och räddning av djur. Dessutom ger adoption oss möjligheten att stöda den hållbara utvecklingen, genom att erbjuda ett hem till ett herrelöst djur.

Vi strävar också efter att förbättra levnadsstandarden  för våra samarbetspartners djur, genom att konkret hjälpa med vardagliga sysslor. Det betyder i praktiken att vi stöder dem i kostnaderna som uppstår från att driva ett djurskydd, veterinärtjänster samt levererar mat till skydden. Vi stöder dem också i de problem de stöter på, på grund av deras val att hjälpa dessa herrelösa djur. Det är också ytterst viktigt att försöka påverka dessa lokala djurbeskyddares attityder, så att deras djur skulle ha rimliga och hållbara förhållanden. Detta t.ex. genom att minska antalet djur på djurskydden och att acceptera eutanasi, då det finns orsak till det.

Ett av våra viktigaste mål är att lära människorna, i synnerhet barnen, om djurens välbefinnande. Vi strävar efter att ha ett inflytande på lagar och förordningar angående djur här i Finland och i de länder vi samarbetar med.

Vi har nära kontakt med lagstiftare och myndigheter här i Finland beträffande dessa frågor och strävar även efter att ha bra arbetsrelation med lokala myndigheter i Rumänien.

Hur du kan hjälpa?

Det finns lika många sätt att hjälpa som det finns personer som vill hjälpa. Du kan ge ditt stöd bl.a. genom att delta i våra kampanjinsamlingar, genom att köpa supportprodukter eller donera mat, utrustning eller tillbehör till de herrelösa djuren. Vi har också en aktiv transportkedja som du kan gå med i. Transportkedjan hjälper till med att flytta saker och material från ett ställe till ett annat. Om du tycker om handarbete eller att baka, kan du tillverka produkter som vi kan sälja på våra evenemang, där du också har möjlighet att delta som extra hjälp. Det är också möjligt att att själv ordna något evenemang eller loppis som stöd för vår verksamhet eller att samla lotterivinster och donationer till föreningen. Ifall du blir intresserad av att organisera något evenemang, ber vi dig kontakt oss på förhand.

Vi letar kontinuerligt efter nya hem till vårt hemvårdsnätverk och om du känner att du kunde ge en tillfällig vårdplats åt ett herrelöst djur önskar vi att du tar kontakt.

Bland det viktigaste man kan göra är ändå att sprida information om rescueverksamheten och djurens situation i Rumänien. På våra hemsidor hittar du broschyrer och annat material du kan skriva ut och ge vidare på olika evenemang.

Vi är öppna för alla idér som har att göra med utveckling av vår verksamhet, olika kampanjer, evenemang och sätt att hjälpa. Tveka inte med att kontakta oss.

Vi tar gärna emot frågor som rör vårt arbete. Du kan rikta frågorna till Mia Takolander.