Päivitetty 25.11.2017

Tiedote 13.7.2017: Rescueyhdistys Kulkurit Ry:n sterilointitoiminnan periaatteet Romaniassa


Steriloinneista puhuttaessa puhutaan kahdesta hyvin erilaisesta asiasta, riippuen siitä onko kyseessä Romaniassa tai muualla tapahtuva massojen hallintaan liittyvä toiminta vai suomalaisen kotikoiran sterilointi tai kastrointi. Siksi onkin hyvä välillä palauttaa mieliin, mitkä ovat suurimman erot näiden kahden ilmiön välillä.

 

Oikeastaan niillä ei ole muuta yhteistä kuin kliininen lopputulos: koira ei enää voi lisääntyä. Siihen yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Suomalaisten kotikoirien sterilointi on useimmiten koiran käytöksen tai terveyden kannalta perusteltu toimenpide – toki usein myös vahinkopentujen ehkäisemiseksi tehtävä. Toimenpide tehdään eläinlääkärissä, nukutuksessa, niiden oltua ravinnotta edeltävät kahdeksan tuntia, minkä jälkeen koirat palautetaan omistajiensa valvontaan toipumaan. Monesti toimenpidettä seuraa jälkitarkastus, sillä valtaosa toimenpiteistä tehdään edelleen avoleikkauksena, jonka seurauksena on vaihtelevan kokoinen haava tikkeineen. Koira on kipulääkityksellä muutaman päivän toimenpiteen jälkeen, eikä se saa päästä nuolemaan haavaa tulehduksen ehkäisemiseksi.Tähystyksellä tehtävät steriloinnit yleistyvät koko ajan, ja niissä operaatio on huomattavasti vaivattomampi ja toipumisaika nopeampi.

 

Romaniassa ja muualla, missä kadulla elävien koirien lukumäärät lasketaan tuhansissa, sadoissa tuhansissa tai miljoonissa, sterilointikampanjat kohdistuvat yksittäisten koirien hyvinvoinnin sijaan massojen hallintaan ja yleisen turvallisuuden edistämiseen. Kasvavat koirapopulaatiot tarkoittavat väheneviä resursseja ja tilan vähyyttä, mitkä puolestaan ovat omiaan lisäämään ristiriitoja koirien välillä sekä vaaratilanteita koirien ja ihmisten välillä. Ne ovat koirien keskuudessa leviävien tautien vuoksi myös kansanterveydellinen riski. Koirien säilöminen tarhoille ja niiden säännöllinen tappaminen ei tätä ongelmaa poista, kuten on Romaniassakin useamman kerran päästy todistamaan 80-luvulta lähtien.

 

Kampanjoissamme steriloinnit ja kastroinnit suorittaa nimenomaan massasterilointeihin koulutettu  eläinlääkäri. Tämä tarkoittaa sitä, että haava on erittäin pieni – vain noin 1,5-2 cm pitkä – ompeleet ovat haavan sisällä kahdessa kerroksessa ja toipumisaika siten erittäin lyhyt. Koira tai kissa saa toimenpiteen yhteydessä kerta-annoksen pitkävaikutteista antibioottia haavatulehduksen ehkäisemiseksi, sillä haavan nuolemista ei useimmiten voida estää. Nukutus on kevyt ja nopea, ja siihen sisältyy myös annos pitkävaikutteista kipulääkettä. Koska koiria ja kissoja on harvoin pidetty ravinnotta ennen toimenpidettä, niitä seurataan tarkasti useampi tunti toimenpiteen jälkeen oksentamisen varalta. Tämän jälkeen ne eläinlääkärin lähtötarkastuksen jälkeen palautetaan takaisin omistajilleen tai omaan elinympäristöönsä. Jälkitarkastuksia ei tarvita, eikä niihin luonnollisesti olisi näissä olosuhteissa edes mahdollisuutta.

 

Sterilointiprojektimme Romaniassa kohdistuvat sekä omistettuihin että kodittomiin koiriin. Tähän on syynä se, että erityisesti maaseudulla koirat ovat usein ns. yhteisökoiria, jotka eivät kuulu kenellekään, kulkevat vapaana ja sekoittuvat kodittomien koirien populaatioihin. Rankkureiden silmissä nämä koirat ovat yhtälailla vaarassa joutua kiinniotetuksi ja kunnalliselle tarhalle, sillä rankkurit saavat maksun pääluvun mukaan – oli koira sitten omistettu tai ei. Luonnollisesti myös omistetut koirat lisääntyvät steriloimattomana, ja romanialaisille on täysin luontevaa tappaa ei-toivottu pentue tai hylätä se metsään tai kaatopaikalle.

 

Mikään määrä adoptioita tai koiratarhoja ei pitkällä aikavälillä vaikuta koirapopulaatioiden kasvuun vähentävästi. Erilaiset massatappo-operaatiot ovat paitsi ylimääräisiä kulueriä, myös tehottomia. Tapettujen koirien jäljiltä jäävät resurssit (tila ja ruokapaikat) täyttyvät hetkessä uusien kodittomien koirien toimesta ja useimmiten ongelma moninkertaistuu lyhyen ajan sisällä tämän jälkeen.

 

Kulkurien kautta adoptoidut koirat steriloidaan tai kastroidaan lähestulkoon aina yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Me emme halua oman toimintamme kautta olla luomassa yhtäkään uutta vahinkopentuetta ja kasvattamassa koirien lukumäärää Suomessa tai Romaniassa. Haluamme aina myös korostaa, että Kulkurien toiminnassa ehdoton pääpaino on kestävässä eläinsuojelutyössä, mikä tarkoittaa nimenomaan kodittomien koirien ongelmaan paneutumista sen alkulähteillä, ainoilla keinoilla, joilla siihen voi vaikuttaa lopullisesti – steriloinneilla ja paikallisen väestön valistamisella.

Anna-Sisko Sorsa

Sterilointitoiminnan koordinaattori

Rescueyhdistys Kulkurit ry

 

Lisätietoja:

anna-sisko.sorsa(at)kulkurit.fi

https://kulkurit.fi/steriloinnit/

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.