Info

Y-tunnus: 2594720-9
Rekisterinumero: 208.505

Mikä ihmeen Rescueyhdistys Kulkurit ry?

Rescueyhdistys KULKURIT ry perustettiin, koska meitä yhdistää sama päämäärä, joka ohjaa toimintaamme: kodittomien koirien ja -kissojen määrän väheneminen sekä eläinten olojen ja kohtelun paraneminen kestävän kehityksen keinoin ja muun muassa eläinten adoptoinneilla.

Haluamme vaikuttaa yhteistyömaamme Romanian eläinten hyvinvointiin pitkällä tähtäimellä.

 

Visiomme on maailma, jossa jokaisella lemmikkieläimellä on oma koti ja joku, joka pitää huolta.

Miten toimimme?

Päämäärämme on, että kodittomien eläinten määrä vähenee. Pääyhteistyötahomme ovat Romaniassa, missä pyrimme toteuttamaan ja tukemaan sterilointikampanjoita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti, sekä kunnioitamme tukijoitamme aktiivisella tiedottamisella.

Eläinten adoptiot eivät ratkaise kulkukoira- tai -kissaongelmaa, mutta ne ovat tärkeä osa toimintaamme. Ne antavat yksilöille mahdollisuuden parempaan elämään, luovat siteitä ihmisten ja eläinten välille ja kasvattavat tietoisuutta rescuetoiminnasta. Adoptiot tarjoavat vaihtoehdon lemmikkieläimen hankkimiseen kestävän kehityksen keinoin.

Pyrimme parantamaan yhteistyökumppaneidemme luona olevien eläinten elinolosuhteita auttamalla konkreettisesti arjen pyörittämisessä. Eläinsuojelulijoiden asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää muun muassa eutanasian hyväksymisessä sekä järkeviin tarhaolosuhteisiin pyrkimisessä. Valistus ruohonjuuritasolla ja etenkin kouluissa kuuluu tärkeisiin tavoitteisiimme, jotta eläimiä aletaan kohdella kestävämmällä tavalla ja jotta niitä ei enää hylättäisi kaduille. Pyrimme vaikuttamaan myös lakeihin ja säädöksiin.

Mihin uskomme?

Uskomme, että kodittomien koirien ja kissojen määrä saadaan laskuun steriloimalla mahdollisimman paljon eläimiä sekä muuttamalla asenteita eläimiä kohtaan. Se tapahtuu hitaasti; tulosten näkymiseen voi mennä vuosia tai vuosikymmeniä. Kodittomien eläinten kärsimys saadaan loppumaan vain pitkäjänteisellä työllä. Kulkukoiraongelma on ihmisten aiheuttama, ja me haluamme osaltamme olla korjaamassa tilannetta eettisellä ja kestävällä tavalla.

Arvomme tukevat kestävään kehitykseen pyrkimistä ja eläinten hyvinvointia. Pelkkä elämä ja fyysinen terveys ei ole tae elämisen arvoiselle elämälle, vaan eläimelle on annettava mahdollisuus toteuttaa lajinomaista käyttäytymistä sekä elää stressittömässä ja kivuttomassa ympäristössä. Jokainen voi osaltaan edistää eläinten hyvinvointia vaikka vain pienillä arkipäivän valinnoilla.

Olemme sitoutuneita vastuulliseen rescuetoimintaan

Rescueyhdistys Kulkurit ry on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Responsible Rescue -sitoumuksen tarkoitus on varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus. Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptoijille tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys. Näin tuontikoiriin liittyviä riskejä saadaan vähennettyä.

Responsible Rescue -sitoumus velvoittaa siihen sitoutuneita yhdistyksiä noudattamaan lakisääteisiä tuontivaatimuksia huomattavasti tiukempia kriteereitä koirien rokotusten ja tautitestausten osalta. Kriteereissä on otettu myös huomioon paljon puhuttaneiden moniresistenttien bakteerien ja rabiesvasta-aineiden seulominen.

Noudatamme eläinten maahantuonnissa Ruokaviraston sisämarkkinakaupan ohjeita. Olemme rekisteröityneet eläinten maahantuojille vaadittavaan TRACES-järjestelmään (rekisteröintinumero 385/04.01.05.00.01/2020).

 


Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Rescueyhdistys Kulkurit ry:lle 17.11.2022. Toimeenpanoaika on toistaiseksi voimassaoleva alkaen 01.01.2023 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero on RA/2022/1617.