Yhdistys

Mistä kaikki lähti?

Rescueyhdistys Kulkurit perustettiin 19.5.2012 auttamaan Romanian kodittomia koiria, tekemään pitkäjänteistä työtä heidän eteensä ja ennenkaikkea sen eteen, että jonain päivänä heitä ei olisi enää niin paljon. Kulkurien visio on, ettei meitä enää tarvittaisi, että kaikilla koirilla olisi koti ja hyvä elämä. Halusimme luoda yhdistyksen jossa toimitaan vastuullisesti, avoimesti, ennakkoluulottomasti ja rohkeasti rescuerintamalla. Alusta lähtien halusimme panostaa mitä suurimmissa määrin kestävään eläinsuojelutyöhön, kodittomien koirien tilanteen kokonaisvaltaiseen muuttamiseen.

Ensimmäiset kohdemaissa tehdyt sterilointikampanjat starttasivat vuonna 2013 jolloin steriloimme yhtensä 438 eläintä Virossa ja Romaniassa. Viro oli mukana kohdemaissamme toiminnan alussa Romanian rinnalla ja yksi suuri virstanpylväs olikin kun saimme todeta vuonna 2014 voivamme lopettaa auttamisen Virossa maan ollessa jo kykeneväinen kantamaan itse vastuun Viron alati vähenevästä kodittomien eläinten määrästä.

Kulkurien tapa toimia avoimella tavalla kantoi pian hedelmää. Toiminta kasvoi alkuvuosina nopeasti ja saimme mukaan paljon uusia toimijoita, joiden avulla pystyimme auttamaan monimuotoisemmin ja laajemmin. Romaniassa apuamme todella tarvittiinkin, maan miljoonien kodittomien koirien ja heitä epätoivoisesti auttavien eläinsuojelijoiden tilanne oli kestämätön.

Keskitimme voimamme yhteistyötahojen tukemiseen, adoptio- ja sterilointitoimintaan ja paikallisen väestön valistamiseen. Työ tuntui loputtomalta ja tulokset pisaroilta meressä. Olimme kuitenkin varmoja että olemme oikealla tiellä ja että työllämme on merkitystä, sitä tulee vain sitkeästi jatkaa. Joukko, joka seisoo tänä päivänä rescuetoiminnan takana vankkumattomasti on kasvanut ja vahvistunut merkittävällä tavalla ja lähes jokainen suomalainen vähintään tuntee tai tietää jonkun jolla on rescuekoira.

vuotta toimintaa

Kulkurit perustettiin vuonna 2012 ja siitä lähtien olemme tehneet pitkäjänteistä työtä Romanian koirien elämän parantamiseksi.

Vuosien aikana vastaan on tullut monenlaisia haasteita ja Suomen rescuekenttä kehittynyt valtavasti. Vuosien työ on opettanut paljon, vahvistanut suhteitamme Romanian pään yhteistyötahojen kanssa ja antanut meille työkaluja jatkuvasti kehittää prosessejamme paremmiksi.

kodin löytänyttä eläintä

Kauttamme on helmikuuhun 2024 mennessä adoptoitu yhteensä 4256 eläintä.

11 vuoden aikana olemme tehneet Romaniassa paljon. Olemme valistaneet, toteuttaneet sterilointikampanjoita, rakentaneet koiratarhoja ja saattaneet yhteen lukemattomia onnekkaita koiria ja adoptioperheitä.

sterilointia

Rahoittamissamme sterilointikampanjoissa Romaniassa on steriloitu yhteensä yli 30 000 eläintä.

Yhden steriloimattoman nartun ja kaikkien sen jälkeläissukupolvien on laskettu kykenevän tuottamaan nartun sukukypsyysaikana, keskimäärin kuudessa vuodessa, yhteensä 67 000 pentua.

Asiantuntijoiden mukaan sterilointityö on ainoa eettinen ja kestävä ratkaisu maailman kodittomien koirien tilanteeseen. Koko toiminta-aikanamme olemmekin rahoittaneet sterilointityötä Romaniassa yli 800 000 eurolla.

Miten toimimme?

Haluamme vaikuttaa yhteistyömaamme Romanian eläinten hyvinvointiin pitkällä tähtäimellä ja päämäärämme on kodittomien eläinten määrän väheneminen. Kaiken toimintamme teemme yhdistyksemme arvojen mukaisesti: vastuullisesti, suunnitelmallisesti, avoimesti ja kestävän kehityksen keinoin.

Eläinten adoptiot eivät ratkaise kodittomien koirien tilannetta, mutta ne ovat tärkeä osa toimintaamme. Ne antavat yksilöille mahdollisuuden parempaan elämään, luovat siteitä ihmisten ja eläinten välille ja kasvattavat tietoisuutta rescuetoiminnasta. Adoptiot tarjoavat vaihtoehdon lemmikkieläimen hankkimiseen kestävän kehityksen keinoin.

Pyrimme parantamaan yhteistyökumppaneidemme luona olevien eläinten elinolosuhteita auttamalla konkreettisesti arjen pyörittämisessä, ja olemmekin ohjanneet yhteistyötarhojemme tarpeisiin ja kehitykseen toiminta-aikanamme yli 600 000 euroa lahjoitusvaroja. Eläinsuojelijoiden asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää muun muassa eutanasian hyväksymisessä sekä järkeviin tarhaolosuhteisiin pyrkimisessä. Valistus ruohonjuuritasolla ja etenkin kouluissa kuuluu tärkeisiin tavoitteisiimme, jotta eläimiä aletaan kohdella kestävämmällä tavalla ja jotta niitä ei enää hylättäisi kaduille. Pyrimme vaikuttamaan myös lakeihin ja säädöksiin.

Maailman terveysjärjestö WHO ja muut asiantuntijat painottavat, että ainoa kestävä ja eettinen keino ratkaista kodittomien koirien ja kissojen kestämätön tilanne maailmassa on steriloida mahdollisimman paljon eläimiä, sekä muuttaa paikallisten asenteita eläimiä kohtaan valistamalla. Tähän myös me Kulkureissa voimavaramme kohdistamme. Toiminta-aikanamme olemme steriloineet yli 30 000 eläintä Romaniassa, ja käyttäneet sterilointeihin yhteensä yli 800 000 euroa lahjoitusvaroja. Olemme siis yhdessä tukijoidemme kanssa ennaltaehkäisseet miljoonien uusien kodittomien koirien syntymistä Romaniaan.

Pysyvä muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti. Kodittomien eläinten kärsimys saadaan loppumaan vain pitkäjänteisellä työllä. Maailman kodittomien koirien tilanne on ihmisten aiheuttama, ja me haluamme osaltamme olla korjaamassa tilannetta eettisellä ja kestävällä tavalla.

työntekijää

Yhdistyksessä toimii kolme osa-aikaista työntekijää.

Kulkureissa toimii kolme osa-aikaisesti palkattua työntekijää: toiminnanjohtaja, varainkeruukoordinaattori ja kuormalogistiikan vastuuhenkilö.

vapaaehtoistoimijaa

Päivittäin Kulkureissa toimii 70 vapaaehtoista useissa ei rooleissa.

Kolmen osa-aikaisesti palkatun työntekijän lisäksi yhdistyksessä toimii päivittäin noin 70 vapaaehtoista aktiivitoimijaa, jotka yhdessä mahdollistavat toiminnan kaikki osa-alueet ympäri vuoden.

tapahtumaa Suomessa

Järjestämme vuosittain yli 20 erilaista tapahtumaa Suomessa.

Pyrimme olemaan aktiivisia rescuetoiminnan vastuullisuuden edistämisessä mm. Responsible Rescue-sitoumuksen, aktiivisen verkostoitumisen ja pr-työn kautta. Toimintavuosien aikana olemme saaneet olla mukana lukemattomissa mediajulkaisuissa niin painetun median kuin esimerkiksi televisiossa esitetyn dokumenttiohjelman merkeissä.

Mitkä ovat arvomme?

Arvomme tukevat kestävään kehitykseen pyrkimistä ja eläinten hyvinvointia. Pelkkä elämä ja fyysinen terveys ei ole tae elämisen arvoiselle elämälle, vaan eläimelle on annettava mahdollisuus toteuttaa lajinomaista käyttäytymistä sekä elää stressittömässä ja kivuttomassa ympäristössä. Jokainen voi osaltaan edistää eläinten hyvinvointia vaikka vain pienillä arkipäivän valinnoilla.

Vastuullisuus on meille sydämen asia ja koko rescuetoiminnan kulmakivi. Olemme rekisteröity yhdistys, noudatamme Ruokaviraston sisämarkkinakaupan ohjeita ja olemme rekisteröityneet eläinten maahantuojien Traces-järjestelmään. Lisäksi Kulkurit on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Responsible Rescue -sitoumuksen tarkoitus on varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus. Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptoijille tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys. 

Kaikkea toimintaamme viitoittaa avoimuus ja läpinäkyvyys. Verkkosivuiltamme löydät esimerkiksi toimintakertomuksemme ja tilinpäätöksemme, ja esiinnymme kaikessa toiminnassa omilla kasvoilla ja nimillämme.

Vastaamme mielellämme kaikkiin toimintaamme koskeviin kysymyksiin, joten ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat kuulla tai tietää lisää toiminnastamme.