Rescueyhdistys Kulkurit ry kerää henkilötietoja nykyisistä jäsenistään, eläimen adoptoivista henkilöistä, kotihoitajista sekä yhdistyksen toiminnassa mukana olevista apureista. Henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain siinä laajuudessa kuin se on toiminnan kannalta tarpeen. Rescueyhdistys Kulkurit ry:lle on ensisijaisen tärkeää, että henkilötietoja käsitellään yhdistyksessä läpinäkyvästi, luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Yhdistys on koonnut alle kattavan informaatiopaketin rekisterikohtaisesti kerättävistä henkilötiedoista, miten tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen niitä kerätään ja miten tietoja käsitellään.

Löydät tarkemmat rekisteriselosteet alta.