Steriloinnit lukuina ja kokonaisuutena

Lukuja toiminnan alusta nykyhetkeen

Rescueyhdistys Kulkurit ry pyrkii kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, ja yhtenä osana avoimuuden ylläpitämiseksi tiedotamme säännöllisesti lahjoitusvarojen käytöstä. Rahalahjoituksien tarkemmat erittelyt, toimintakertomukset ja tilinpäätökset löytyvät täältä.

 

Sterilointimäärät

Yhteensä 33 550 sterilointia

Määrät vuosittain

2024: 774 (25 222,98€)
2023: 3 202 (106 530,37€)
2022: 4 166 (121 284,93€)
2021: 4 483 (117 772,32€)
2020: 3 573 (88 876,89€)
2019: 3 084 (81 564,68€)
2018: 3 278 (86 072,99€)
2017: 6 243 (153 191,89€)
2016: 1 422 (34 384,06€)
2015: 1 745 (51 212,10€)
2014: 1 142 (30 571,31€)
2013: 483 (9 833,86€)

Viitteelliset lahjoitukset

Yhteensä 521 286,98€

Määrät vuosittain

2024: 37 640,30€
2023: 116 104,66€
2022: 87 243,00€
2021: 90 157,21€
2020: 49 269,35€
2019: 43 785,16€
2018: 30 506,84€
2017: 21 896,16€
2016: 17 666,08€
2015: 16 297,22€
2014: 8 8551,00€
2013: 2 045,00€

Lahjoitusvarojen käyttö

Yhteensä 906 518,38€

Sterilointien viitteellisten lahjoitusten osuus sterilointitoimintaan käytettävästä budjetista on noussut vuosi vuodelta, aiemmin on tarvittu myös iso summa yleisiä lahjotusvaroja kokonaisuuden mahdollistamiseksi. Koko toiminnanaikana viitteellisten lahjoitusten osuus kaikista sterilointitoimintaan käytetyistä varoista on 59,15%, vastaava luku vuonna 2023 & 2024 on 100%

Missäpäin steriloinnit toteutetaan?

Sterilointeja tehdään Romaniassa yhteensä kahdeksan yhteistyötahomme toimesta ympäri vuoden. Tällä hetkellä keskitämme sterilointitoimintaa isoimpien yhteistyötarhojemme Cosoban, Happy Dogs Morenin ja Carpen läheisyyteen. Keskittämällä steriloinnit alueellisesti pyrimme tuomaan helpotusta yhteistyötahoillemme pidemmällä ajanjaksolla kun pentuja ei tulevaisuudessa synny suuria määriä tarhan läheisiin kyliin eikä koiria hylätä tarhojen porteille. Yksittäisiä kampanjoita ja sterilointipäiviä järjestämme edelleen myös muualla. Piirikunnittain nämä kesittymäalueet ovat Giurgiu, Dambovita ja Calarasi.

Kartalla olevat kuvakkeet kertovat

– Yhteistyö eläinlääkäriaseman sijainnit
– Alueet joille steriloinnit keskitetään

Toiminnan keskittämisen taustaa

Muutama vuosi sitten tarhoille, etenkin Cosobaan ja sen portille, tai välittömään läheisyyteen alettiin hylkäämään entistä enemmän koiria kasvavassa määrin. Koirien suoran hylkäämisten lisäksi tarhan omistaja Adina saa paljon yhteydenottoja jossa lähialueilta pyydetään apua, että saavatko paikalliset tuoda lisää koiria tarhalle, avunpyyntöjä tulee huomattavasti enemmän kuin mitä Adinalla on resursseja auttaa, niin ajallisesti, varallisesti, tilan puolesta, jo olemassa olevan koira määrän sekä tarhan hoitohenkilöstön työmäärän huomoiden.

Paras ratkaisu tilanteen parantamiseksi on steriloinnit sekä sterilointi budjetin keskittäminen juuri tälle alueelle. Ongelmallinen alue on laaja ja se tarkoittaa koko Giurgiun piirikunnan pohjoista osaa sekä Dambovitan kyliä piirikunnan rajan tuntumassa.  Alue käsittää yhteensä noin 35 kylää. Projekti Cosoban alueen auttamiseksi, Steriloinnit Giurgiussa alkoi 1.5.2022.

Steriloinnit Giurgiussa

Cosoban lähellä projektin alusta nykyhetkeen: 3 266

2024 steriloinnit alueittain
Cosoban lähellä: 317
Morenissa: 158

Muilla alueilla: 245 

Haluatko olla mukana tukemassa kestävää eläinsuojelutyötä?

Yksi sterilointi Romaniassa maksaa noin 35 euroa. Voit tukea sterilointiprojektejamme Romaniassa helposti lahjoittamalla.

MobilePaylla vapaavalintainen summa numeroon 23855, viestiksi 2299 tai steriloinnit.

Lahjoitustiedot:
Rescueyhdistys Kulkurit ry, lahjoitustili:
Nordea, IBAN: FI73 1029 3000 3566 41, viite 2299.

Kiitos tuestasi!

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Rescueyhdistys Kulkurit ry:lle 17.11.2022. Toimeenpanoaika on toistaiseksi voimassaoleva alkaen 01.01.2023 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero on RA/2022/1617.