Giardia

Mikä on giardia?

Giardia on yleinen suolistoloinen, joka aiheuttaa taudin nimeltä giardioosi. Giardia-loisia esiintyy ympäri maailman, myös Suomessa, ja ne tartuttavat sekä ihmisiä että useita eri eläinlajeja.

Giardia-alkuläin elää suolistossa aiheuttaen suolistoinfektion, johon kuuluu ripulia ja painon menetystä. Kroonistunut ripuli on hyvin pahanhajuista. Useimmilla koirilla giardioosi on kuitenkin oireeton. Giardiasta puhutaan zoonoosina, mikä tarkoittaa, että se voi tarttua eri eläinlajien edustajiin sekä ihmiseen. Tätä ei ole kuitenkaan voitu tutkimuksilla täysin todentaa.

Miten giardia-loinen tarttuu?

Giardioosi vaatii tarttuakseen limakalvokontaktin. Ihmisillä yleisin tartuntatapa on giardia-loisen saastuttaman veden juonti tai saastuneen ruuan syönti, esim. ulkomaan matkalla. Myös eläimillä giardia tarttuu useimmiten saastuneen veden välityksellä tai giardia-loisia sisältävän ulosteen välityksellä. Pennuilla giardioosi on yleisempi kuin aikuisilla koirilla.

Kennel- ja tarhaolosuhteissa giardioosia esiintyy yleisesti ja usein oireettomana. Giardioosi tarttuu tehokkaasti etenkin talvi- ja syyskausilla kennel- ja tarhaolosuhteissa, jolloin maa on mutainen ja märkä. Tuolloin myös hygieniasta huolehtiminen on haasteellista. Koska giardia-loista on hankala poistaa maaperästä kokonaan, tartuntakierre on valmis. Kun maa kuivuu, kuolee myös giardia-loinen ja tartunnat vähenevät huomattavasti.

Giardia-loinen tarttuu vain kystavaiheessa, jossa kystat kulkeutuvat ulosteiden mukana ulos tartuttaen niiden syöjän. Kun kystavaihe on ohi, ei giardioosi enää tartu, vaikka testi olisikin positiivinen. Testi näkyy positiivisena niin pitkään, kuin suolistossa on giardia-loisia jossakin muodossa.

Miten giardioosi testataan?

Giardia testataan 4DX IDEXX-pikatestillä, joka on nopea ja erittäin herkkä. Kaikki Romaniasta lähtevät eläimet testataan giardia-loisen varalta, riippumatta onko niillä oireita vai ei. Testaus tehdään noin 1-2 viikkoa ennen koiran matkustusajankohtaa. Jos testi on positiivinen, otamme eläimen tulevaan omistajaan tai kotihoitopaikkaan yhteyttä. Käymme läpi hoidot ja muut varotoimenpiteet.

Miten giardiaa hoidetaan?

Giardioosi on helppo hoitaa tavallisella sisäloishäätövalmisteella sekä huolehtimalla riittävästä hygieniasta sisä- ja ulkotiloissa.

Kun eläimellä todetaan giardia positiivisena, aloitetaan hoito välittömästi. Kauttamme tuleva giardia-positiivinen eläin saa Romaniassa hoidoksi Axilur-sisäloishäädön (7 päivää), joka tehoaa giardia-loiseen tehokkaasti. Eläimen testi näyttää edelleen positiivista, mutta tartuntavaaran pitäisi olla ohi eläimen saapuessa Suomeen. Suomeen saavuttua eläimelle  (lajista riippuen) jatketaan tarvittaessa loppuun 7 päivän kuuri Axilur-sisäloishäätöä, jotta giardia-loinen saadaan lopullisesti häädettyä. Romaniassa annettuja hoitoja giardioosia vastaan ei erikseen merkitä eläimen passiin.

Jos giardioosi pitkittyy eikä ripuli rauhoitu, voi hoidoksi hakea eläinlääkäriltä antibioottikuurin. Oireettoman giardioosin hoitoon riittää annettu Axilur-kuuri. Myös eläimen pesua suositellaan, sillä loisia on saattanut tarttua myös eläimen turkkiin.

Eläimeni on giardia-positiivinen. Mitä minun tulee tehdä?

Giardioosia hoidetaan myös huolehtimalla hyvin perushygieniasta. Jos eläin ulostaa sisälle, tulee uloste siivota tarkasti ja puhdistaa paikka tarvittaessa desinfiointiaineella. Myös ulkotiloista tulisi uloste siivota huolellisesti, ettei loinen pääse leviämään ympäristöön. Ulosteen kanssa tekemisissä ollessaan tulee huolehtia huolellisesta käsihygieniasta eikä giardiaa sairastavaa eläintä pitäisi päästää nuolemaan ihmisen naamaa.

Myös muiden vieraiden eläinten (koirapuistot yms.) välttäminen ensimmäiset pari viikkoa on suositeltavaa. Jos uudella omistajalla/hoitokodilla on eläimiä ennestään, kannattaa kaikki hoitaa Axilur-sisäloishäädöllä samaan aikaan ja huolehtia, etteivät eläimet pääse syömään toistensa ulosteita.

Miksi eläin tuodaan Suomeen, vaikka giardiatesti on positiivinen?

Yhdistyksemme on päätynyt tuomaan eläimiä Suomeen giardia-positiivisina seuraavista syistä:

  • Giardia-loista esiintyy vahvana kantana myös Suomessa sekä lemmikkieläimillä että luonnonvaraisilla eläimillä.
  • Hoito aloitetaan jo Romaniassa testitulosten tultua ja tartuntavaihe on yleisesti ohi eläimen saapuessa Suomeen.
  • Giardioosi näkyy testeissä vielä pitkään aktiivivaiheen ja tartuntavaaran mentyä ohi.
  • Eläimen jättäminen tarhaolosuhteisiin ajaksi x lisää uusintatartunnan riskiä huomattavasti, sillä tarhaolosuhteissa giardioosia havaitaan huomattavasti enemmän kuin kotikoirilla.
  • Riski giardioosin pitkittymiseen kasvaa, jos eläin jätetään odottamaan negatiivista testitulosta lähtömaahan.
  • Giardioosi on helppo jatkohoitaa Axilur-kuurilla Suomessa.
  • Huolellisella perushygienialla on helppo ehkäistä loisen tarttumista muihin ja uusintatartuntojen mahdollisuus pienenee huomattavasti.

Muistathan, että eläimen ripuli ei aina tarkoita giardioosia. Kauttamme tulevilla eläimillä saattaa esiintyä ripulia ensimmäisinä viikkoinaan Suomessa esimerkiksi bakteerikannan vaihtumisen, ruokinnan muutosten sekä stressin vaikutuksesta. Giardioosin testaaminen ei kuulu maahantuontivaatimuksiin, mutta koska toimimme vastuullisesti ja avoimesti, haluamme testauttaa kauttamme tulevat eläimet.


Lähteet

Kamu, S. 2015. Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu. Yleinen perheen lemmikkien ripulien aiheuttaja Giardia-loinen. Viitattu 29.9.2015 http://www.petvetkamu.com/kirjoituksia_files/giardia.htm

Sulonen, A. 2009. Giardia- ja Cryptosporidium- alkueläinten esiintyminen suuressa koiratarhassa. Helsingin yliopisto. Eläinlääketieteellinen tiedekunta. Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos. Lisensiaatin tutkielma. Viitattu 29.9.2015

Share 
 
 
 

Seuraa meitä

 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.