Sydänmato

Mikä on sydänmato?

Amerikkalainen sydänmato (Dirofilaria immitis) on koiran sydämessä loisiva sukkulamato, joka aiheuttaa sydänmatotaudin infektoituneen hyttysen piston välityksellä. Sydänmatoa esiintyy yleisesti trooppisilla alueilla, Välimeren maissa sekä Etelä-Euroopassa. Alueilla, joilla esiintyy loista kantavia hyttysiä, tarvitaan koiralle yleensä säännöllinen sydänmatotautia ennaltaehkäisevä lääkitys Ivermektiini-ulkoloishäätötableteilla. Estolääkitys estää mikrofilarioiden eli sydänmadon toukkien kehittymisen aikuisiksi, mutta ei suojele infektiolta.

Sydänmadon etenemisessä on neljä vaihetta, joista alun kaksi voivat olla oireettomia. Myöhemmin oireina esiintyy yskimistä ja hengenahdistusta. Sydänmato voidaan luotettavasti todeta ainoastaan verikokeilla. Hoidot ovat sydänmadon vaiheesta riippuen melko pitkiä, mutta myös tehokkaita.

Olemassa on myös toinen kanta, joka on nimeltään ranskalainen sydänmato (Angiostrongylus vasorum). Tätä sydänmatoa esiintyy Tanskassa, Englannissa, Ranskassa ja Venäjällä. Tämän sydänmadon välittäjäeläimenä toimii etana ja loisen isäntäeläimenä kettu. Myös koirat voivat saada tartunnan. Romaniassa ei kuitenkaan ole tavattu ranskalaista sydänmatoa.

Hyttyset voivat levittää myös sydänmadon lähisukulaista ihomatoa (Dirofilaria repens). Loinen hakeutuu koiran iholle aiheuttaen ihokasvaimia muistuttavia paukamia. Ihomato on levinnyt Etelä-Euroopasta Baltian maihin asti.

Miten sydänmato tarttuu?

Suomalaiset hyttyset ovat saman sukuisia kuin ne hyttyset tai moskiitot, jotka levittävät sydänmatoa muissa maissa. Vaikka käytännössä suomalainenkin hyttynen voisi levittää tautia, ovat olosuhteet hyttyselle niin vaativat, ettei tällaista ole Suomessa tavattu. Kun hyttynen imee verta koirasta, se siirtää syljen mukana koiran iholle loisen toukkia, jotka tunkeutuvat ihoon ja lähtevät vaeltamaan sydäntä kohti.

Loiset elävät sydämen onteloissa ja läheisissa suurissa verisuonissa. Siten ne vaikuttavat vahingollisesti verenkiertoon. Täysikasvuiset madot ahtauttavat keuhkoverisuonia. Lisääntyneen kuormituksen johdosta sydämen oikea kammio laajenee, ja sen supistusvoima kasvaa. Vaarana on vähitellen kehittyvä oikeanpuoleinen sydämen vajaatoiminta. Lisäksi loisten kuolema aiheuttaa vakavia vaurioita. Tällöin loisista irtoaa isoja palasia, jotka tukkivat suuria kehkoverisuonia.

Sydänmato ei tartu koirasta ihmiseen, sillä se tarttuu vain välittäjäeläimen avulla. Sydänmadon tarttuminen koirasta toiseen on teoriassa mahdollista, mutta hyvin harvinaista. Tämä vaatii tietyt olosuhteet sekä tietyn hyttyslajin, joka pistää molempia koiria.

Sydänmatotartunnan siirtyminen koirasta A koiraan B onnistuu tietyin edellytyksin:

 1. Hyttysen on imettävä verta sydänmatotartuntaa sairastavasta koirasta A, jolla on
  veressään sydänmadon toukkia.
 2. Hyttysen on elettävä tämän jälkeen 10–30 vuorokautta, joka vaaditaan tartunnan aiheuttavien toukkamuotojen kehittymiseen. Keskilämpötilan tulee tällöin olla 18 °C.
 3. Hyttysen on imettävä verta koirasta B, jolloin tartuntakykyisten toukkamuotojen siirtyminen mahdollistuu.

Sydänmadon vaiheet ja oireet

Sydänmatotartunnan oireet voivat vaihdella. Sydänmatotauti etenee neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on taudin alku. Siinä loinen kehittyy keuhkojen reunalla eikä vielä liiku muualle kehoon. Toisessa vaiheessa sydänmato on tarpeeksi moninkertaistunut kattaakseen keuhkot ja keuhkokanavan, joka yhdistää keuhkot sydämeen. Tämän vaikutuksena keuhkokanava laajenee ja loiset aloittavat kulkunsa sydämeen. Toisessa vaiheessa loiset ovat keuhkoissa ja keuhkokanavassa. Näissä kahdessa ensimmäisessä vaiheessa koiralla ei välttämättä ole oireita ja toteaminen vaatii useita testejä.

Kolmannessa vaiheessa loiset etenevät sydänkammioon. Koira oireilee yskimällä. Lisäksi koiralla esiintyy hengenahdistusta ja lievää oireilua sydämessä. Neljännessä vaiheessa tauti on vakavimmillaan. Loiset ovat levittäytyneet koko sydämen alueellen ja koiralla on vakavia kliinisiä oireita, kuten keuhkopöhö ja erilaisia sydänongelmia. Vaikka oireet ovat vakavia, on myös nämä kaksi viimeistä vaihetta mahdollista parantaa lääkityksellä.

Sydänmatotaudin toteaminen ja hoito

Sydänmato voidaan luotettavasti todentaa vain useilla testeillä. Eri vaiheet saadaan eriteltyä sydänmadon pikatestillä, verenkuvalla, tarvittaessa usealla sydäntestillä (EKG, ultraäänitutkimus ja röntgen) sekä keuhkojen kuvaamisella. Sydänmatotauti voidaan määrittää veressä olevista loisen antigeeneistä (aine, joka saa aikaan vasta-aineiden muodostumisen elimistössä) ja/tai toukkamuodoista.

Nykyään hoitoon on tehokkaita lääkkeitä. Tautia voidaan hoitaa ennen varsinaisen hoidon aloittamista antibioottikuurilla 10-14 päivän ajan sekä maksansuojalääkkeillä ja vitamiineilla. Jos tauti on edennyt kolmanteen tai neljänteen vaiheeseen, kuuluu myös sydän- ja kortisonilääkitys ensihoitoon.

Kaikilta koirilta ei selvitetä taudin vaihetta, vaan hoito tehdään hyväksi havaitun kaavan mukaan. Vanhemmilta tai kliinisiä pireita omaavilta koirilta sydänmatotaudin vaihe kuitenkin selvitetään. Asteen määrittelemiseksi tarvittava sydämen ultraäänitutkimus ja EKG:n eli sydänfilmin ottaminen ei valitettavasti onnistu Rescueyhdistys Kulkurit ry:n yhteistyöklinikalla OneVetissä, vaan tehdään toisaalla.

Sydänmatopositiivinen koira hoidetaan Immiticide-injektiohoidolla (melarsomiini), joka on ainoa ajantasainen hoitomuoto sydänmatoon. Stronghold (selamektiini) -paikallisvaleluliuosta, Nexgard Spectra (milbemysiini- afoksolaneeri) -tablettia tai Simparica Trio (butyylihydroksitolueeni)-tablettia käytetään hoidon loputtua kerran kuukaudessa uusintatestiin saakka (6 kk). Tällä varmistetaan mahdollisesti kuolematta jääneiden mikrofilarioiden eli sydänmadon toukkien kehittyminen aikuisiksi, noin 20-30 cm:n pituisiksi madoiksi. Hoito tapahtuu asteittain, jotta loiset eivät kuolisi yhtä aikaa. Käsittely alkaa aikuisista loisista. 3-4 viikkoa myöhemmin käsitellään toukkamuodot.

Hoidon rytmi tällä hetkellä:

 • Koiran valmistelu hoitoon 7-10 vrk
 • Immiticide-lääkettä annos 1
 • Kuukauden tauko
 • Immiticide-lääkettä annokset 2 ja 3 yhden päivän välein
 • Koira matkustaa kotiin voinnista riippuen noin kaksi viikkoa viimeisen injektion jälkeen
 • Hoitoa jatketaan kotona eläinlääkärin ohjauksessa Stronghold (selamektiini) -paikallisvaleluliuoksella, Nexgard Spectra (afoksolaneeri) -purutableteilla tai Simparica Trio (butyylihydroksitolueeni)-purutableteilla 6 kk siten, että valittua lääkettä annetaan kerran kuukaudessa. Hoito voidaan toteuttaa kotiolosuhteissa ilman erityisvalmisteluja.
 • Kun hoito on saatettu päätökseen, koira tulee testata uudestaan sydänmatotartunnan varalta 7-9 kuukauden kuluttua viimeisestä Immiticide-annoksesta.

Sydänmatopositiivisen koiran hoito (valmistelu, Immiticide-annokset) Romaniassa kestää noin kaksi kuukautta. Tauti ei uusi itsestään, vaan vaatii aina välittäjäeläimen kontaktin.

Mitä jos koirallasi on positiivinen testitulos sydänmadosta?

Testaamme kaikki Romaniasta saapuvat koirat sydänmadon varalta. Testaus tehdään noin 1-2 viikkoa ennen koiran matkustusajankohtaa. Koiran varaaja on välittömästi yhteydessä koiran omistajaan saatuaan tiedon positiivisesta testituloksesta.

Sydänmadosta positiiviseksi testattujen koirien omistajille tarjotaan seuraavia vaihtoehtoja toimia:

1) Koiran varaus pidetään voimassa ja koira jää Romaniaan saamaan Immiticide-injektiot (kts. hoidon rytmi yläpuolelta).

Odotusaika noin kaksi kuukautta. Koirasta maksetaan normaali kulukorvaus. Hoitokuluihin osallistumista edellytetään adoptiopperheeltä vähintään 150 euron verran. Hoitokulujen todelliset kustannukset Romaniassa ovat koiran koosta riippuen 400-900 euroa.

Immiticide-hoidon päätyttyä koira matkustaa kotiin ja hoito jatkuu Suomessa eläinlääkärin ohjeistuksen alaisesti 6 kk Nexgard Spectra/ Stronghold/Simparica Trio-lääkityksellä, jonka jälkeen koira uudelleentestataan 7-9 kk kuluttua viimeisestä Immiticide-annoksesta. Suomessa annetusta lääkityksestä yhdistys kustantaa 50 % ja omistaja 50 %. Eläinlääkärin konsultoinnista ja hoidosta sekä uudelleentestauksen kustannuksista vastaa koiran omistaja. Yhdistys suosittelee omistajille tarvittaessa osaavaa eläinlääkäriä. Kaikista sydänmato positiivisista koirista allekirjoitetaan erillissopimus luovutussopimuksen lisäksi.

2) Sydänmato positiivisen tai minkä tahansa muun positiivisen testituloksen johdosta koiran varaus on oikeutettua perua. Kulukorvaus palautetaan kokonaisuudessaan.

Kun koira on kotona

Suosittelemme kaikkia kauttamme koiran adoptoivia testauttamaan koiran sydänmadon varalta uudestaan vielä Suomessa noin 7-9 kuukauden jälkeen kotiutumisesta. Kaikki koirat testataan useiden sairauksen varalta ennen Suomeen saapumistaan, mutta sydänmadon pitkän itämisajan vuoksi uudelleen testaaminen on suositeltavaa, vaikka testi olisi ollut lähtiessä negatiivinen.

Sydänmadon sairastaneiden ja Immiticide-hoidon läpikäyneillä koirilla suositeltu uudelleentestauksen ajankohta on 7-9 kk viimeisestä injektiosta.


Lähteet

Hakala, L. & Keränen, P. 2013. Polvilumpion sijoiltaanmenon kirurginen korjaus koiralla käyttäen telauraproteesia – tapausselostus ja kirjallisuuskatsaus. Suomen Eläinlääkärilehti. 8/2013. Verkkodokumentti. Viitattu 29.12.2016.

Univet ja Zoetis Finland Oy. Matkalle lemmikin kanssa. Lemmikinomistajan opas. Viitattu 18.10.2016.

Orion Pharma Animal Health. Pyörömadot. Viitattu 29.9.2015.

SATHY Uutiset. 2003. Koirasi karvaton supervihollinen: sydänmato! Viitattu 29.9.2015

Wikström, B. & Öber, J. 2007. Koiran sairaudet. Otavan Kirjapaino Oy.

Share 
 
 
 

Seuraa meitä

 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.