Päivitetty 12.06.2017

Toimintasuunnitelma 2017


TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaittensa eläinsuojeluun monitahoisesti ja usealla sektorilla. Merkittävimpinä toimialueina ovat steriloinnit, valistus ja adoptiotoiminta. Näitä pääkohtia tukevat lukuiset muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, kohdemaassa valistuskampanjoiden tukeminen ja yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva ja myös näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.

Steriloinnit

Steriloinneista on tullut Kulkurien viisivuotisen toiminnan aikana suunnitellusti toimintamme ydinalue, joka kasvaa laajemmaksi vuosi vuodelta. Kuluvana toimintavuotena haluamme keskittyä edellisvuosien tavoin vaikuttamaan kohdemaamme kodittomien eläinten ongelmaan kestävällä ja eettisellä tavalla, mittavin sterilointiprojektein. Sterilointien parissa tehtävää työtä kehitetään joka vuosi entisestään ja tänä vuonna panostamme sterilointirintamalla sterilointiprojektien prosessien parantamiseen niin yhdistyksen sisäisesti kuin paikallisesti Romaniassakin.

Kulkureihin on rekrytty uusia toimijoita ja sterilointityöryhmän kasvuun ja sisäisen työn organisointiin resursoidaan lisää vapaaehtoistoimijoita niin markkinoinnin kuin kampanjoiden järjestämisen saralla. Tavoitteena on saada Kulkurien steriliontitoiminnalle selkeä ja toimiva prosessi, joka ohjaa kasvavaa toimintaa turvallisesti ja laadukkaasti. Sterilointien näkyvyyttä tullaan kohentamaan sosiaalisessa mediassa ja sen myötä kasvattamaan steriloinneille kohdennettuja lahjoituksia.

Rosiori De Veden kunnianhimoinen massasterilointiprojekti jatkuu myös vuonna 2017 ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää projektia entistä vetovoimaisemmaksi ja tunnetummaksi erityisesti paikallisen väestön keskuudessa.

Kaikki Kulkurien sterilointikampanjat toteutetaan ammattitaitoisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Toimintavuonna aloittaa useita uusia toimijoita Romaniassa sterilointipäivien järjestämisen ja toteutuksen puolella ja määrällisesti alkanut vuosi tulee olemaan Kulkurien historian merkittävin.

Valistustyö

Paikallisen väestön valistus on oleellinen osa toimintaamme ja kuluvalla toimintakaudella haluamme panostaa siihen edellisiä vuosia enemmän. Valistus kulkee sterilointitoiminnan rinnalla ja jatkossa haluamme linkittää näitä kahta toimintoa entistä enemmän yhteen.

Etenkin lasten ja nuorten valistus ja vaikuttaminen sitä kautta Romanian tulevien sukupolvien tietoisuuteen ja asenteisiin eläimiä kohtaan on merkittävä tavoitteemme.  Viime vuoden lopulla lanseerattu Hobo Education-kouluvalistuspaketti on saanut hyvän vastaanoton ja tänä vuonna sen levittämiseen Romanian kouluissa, päiväkodeissa ja orpokodeissa panostetaan paikallisen yhteistyökumppanin Cristina Ionescun ja hänen tiiminsä kanssa.

Toinen valistuksen osa-alue on eläinlääkäreiden, eläinsuojelijoiden, eläinten hoitajien ja muiden kodittomien eläinten parissa toimivien henkilöiden valistaminen eläinten käytöksellisistä asioista. Tätä valistuksen muotoa toteutetaan yhdessä Kulkurien aktiiveina toimivien eläinkouluttajien kanssa niin verkossa kuin paikan päällä Romaniassakin.

Adoptiotoiminta

Kuluvana vuonna adoptiotoiminta tulee pysymään ennallaan ja panostamme ennenkaikkea nykyisen adoptioprosessin laadun ja toimivuuden ylläpitämiseen. Kaikki kauttamme kotia etsivät koirat tulevat adoptio-ohjelmaan luotettavien yhteistyökumppaniemme kautta ja kaikki koirat käyvät läpi vaaditut terveystarkastukset yhteistyöeläinlääkäriasemamme Clinica Veterinara Onevetin tiloissa. Yhdistyksen aktiivit tulevat myös tulevana toimintavuotena vierailemaan n. kahden kuukauden välein Romaniassa yhteistyökumppaneidemme luona, jotta voimme itse tutustua adoptio-ohjelmassa oleviin ja sinne tuleviin koiriin sekä samalla tehdä suunnitelmia Romaniassa yhteistyötarhoillamme olevien koirien elinolosuhteiden kohentamiseksi ja eläinsuojelijoiden jaksamisen tukemiseksi.

Adoptioprosessia on entisestään hiottu ja hiotaan tarpeen mukaan, jotta mahdolliset uudelleensijoitukset saadaan minimoitua ja oikea koti ja koira varmasti kohtaavat. Tässä avainasemassa ovat yhdistyksen kokeneet koirayhteyshenkilöt, joiden kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään adoptiotoimintaa ja haastatteluprosessia. Myös jälkihuolto ja adoptioperheiden tukeminen ongelmatilanteissa on oleellinen osa adoptioprosessia.

Adoptiomäärien kasvaessa jatkuvasti, tavoitteemme on myös saada vapaaehtoistoimijoiden määrä pysymään riittävänä ja reagoimaan kasvavaan tarpeeseen ennakoidusti, jotta adoptiotoiminnan laatu ei heikkene missään vaiheessa vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja ylikuormituksen vuoksi.

Muuta

Tulevana toimintavuonna osallistumme ja järjestämme lukuisia tapahtumia (Eläinystäväni-messut, Ravintolapäivät, Kulkurien omat tapahtumat) varojen keräämiseksi.

Järjestämme kohdennettuja keräyksiä sterilointeja ja muita tarpeellisia kohteita varten. Merkittävin yksittäinen käynnissä oleva projekti on CARPE, jossa yhdessä Carmen Mandescun kanssa rakennamme laadukasta tarhaa Mitrenin kylään.

Kuluvalla toimintakaudella panostamme lisäksi jäsenhankintaan ja kannatustuotevalikoimamme uudistamiseen ja näiden kohteiden markkinointiin. Verkkokauppamme HoboShop liittyy oleellisesti em. asioihin.

Omat verkkosivumme ja facebook tulevat olemaan pääasiallisia tiedotusvälineitämme. Kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa jäsenet saavat tietoa tulevista tapahtumista ja ohjautuvat sivuillemme. Lisäksi kehitämme edelleen aktiivisesti Instagram-tiliämme. Jatkamme tänä vuonna myös tiivistä yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihimme ja pyrimme olemaan aina ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa ja regoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä.

Sosiaalinen media tulee olemaan entistäkin näkyvämmässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Yhdistys tulee näkymään facebookissa ja Instagramissa ja erityisesti kuluvana vuotena tullaan kehittämään osallistuvaa sosiaalista mediaa, jonka tavoitteena on saada tukijat ja seuraajat mukaan rakentamaan Kulkurien sosiaalista mediaa sekä nk. tavoitteellista ja suunnitelmallista sosiaalista mediaa, jossa Kulkurien eri tapahtumaosa-alueita nidotaan yhteen näkyvyyden ja seurattavuuden kannalta mielekkäällä tavalla.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.