Päivitetty 05.06.2022

Toimintasuunnitelma 2022


Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaansa Romanian eläinsuojelulliseen tilanteeseen kestävällä ja monitahoisella tavalla. Merkittävimpinä toimintakeinoina ovat kohdemaassa tapahtuvat steriloinnit ja valistus. Lisäksi adoptiotoiminta Suomeen on merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa.

Näitä pääkohtia tukevat lukuisat muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, valistuskampanjoiden tukeminen kohdemaassa sekä yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva, ja näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.


Hallinto

Monet Kulkurien kriittiset toiminnot ovat jo pitkään pyörineet vapaaehtoistoiminnan äärirajoilla, ja vuoden 2021 alussa hallitus linjasi strategisesti tärkeimmiksi tavoitteiksi Kulkurien toiminnan jatkumisen kestävästi pitkällä tähtäimellä, kriittisten osa-alueiden toimivuuden turvaamisen sekä varainkeruun ja sterilointien kehittämisen. Strategialinjauksen myötä Kulkureihin palkattiin vuonna 2021 kaksi uutta osa-aikaista työntekijää kuormalogistiikan, sterilointien kehitystyön ja varainkeruun pariin, joista vuoden lopulla palkallisena jatkuivat kuormalogistiikan ja varainkeruun osa-alueet.

Yhdistyksen toiminta tulee jatkossakin nojaamaan vahvasti vapaaehtoistyöhön, tahtotilana on myös vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen osaamispohjaa palkattujen työntekijöiden muodossa myös tulevaisuudessa yhdistyksen taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Vuoden 2022 aikana haluamme myös kehittää yhdistyksen hallitustyöskentelyä ja uudistaa hakuprosessia yhdistyksen hallitukseen avoimemmaksi, näkyvämmäksi ja monitahoisemmaksi. Tavoitteena on saada Kulkurien hallitukseen monipuolista osaamista ja uudenlaista, visionääristä ja objektiivista näkemystä, joka ohjaa ja tukee Kulkurien toiminnan suuntaa ja vahvistaa sen rakennetta entisestään.


Steriloinnit

Sterilointien merkitys Kulkurien toiminnan lippulaivana jatkuu. Sterilointien parissa tehtävää työtä kehitetään joka vuosi entisestään ja tänä vuonna panostamme resursseja sterilointirintamalle aivan erityisesti.

Sterilointitoiminnan kulmakivi on tänäkin vuonna suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen varainhankinta. Vuonna 2021 sterilointeja kustannettiin 117 772,32 eurolla ja viitteellisiä lahjoituksia sterilointeihin saatiin kerättyä 90 157,21 euroa, eli reilusti yli puolet kuluista katettiin kohdennetuilla lahjoituksilla.

Vuonna 2022 tavoitteenamme on pitää lahjoitusten suhde korkeana ja tavoitteena on saada jälleen katettua vähintään puolet steriloinneista viitteellisten lahjoitusten avulla. Tämä pitää yllä korkeita vaatimuksia sekä Romanian sterilointiyhteistyökumppaneille, sillä vaadimme ajantasaista raportointia, kuva- ja videomateriaalia ja informaatiota toteutuneista sterilointikampanjoista markkinoinnin tueksi, että sterilointien raportoinnista ja varainkeruusta vastaavalle tiimille. Tulemme ohjaamaan tänäkin vuonna suuren osan myös yleislahjoituksista sterilointitoimintaan.

Sterilointien saralla meillä on myös uusia, kunnianhimoisia suunnitelmia ja kampanjaideoita, joiden totetus etenee kuluvan vuoden aikana vakaasti. Pyrimme myös vierailemaan jatkossa Romaniassa erityisesti sterilointityön ympärillä säännöllisesti ja panostamaan myös Romanian sisäisten toimijoiden parempaan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön enenevissä määrin.


Adoptiotoiminta

Adoptiotoiminnassa suuntaviivoja tulevat tänäkin vuonna määrittämään vastuullisuus, huolellisuus ja ajantasaisuus niin adoptioprosessin kuin koirien terveysasioidenkin ympärillä. Jatkuva sisäinen kehitystyö adoptioprosessissa jatkuu ja reagoimme edelleen herkästi poikkeamiin ja seuraamme mm. uudelleensijoitusten tilannetta tämän vuoden aikana erityisen tarkasti.

Myös koirien terveysasioiden korkeiden standardien ylläpito jatkuu tänäkin vuonna. Multiresistanttien bakteerien sekä rabieksen vasta-aineiden seulonnat jatkuvat muiden adoptio-ohjelmaan kuuluvien perustestauksien ohella. Pyrimme kantamaan vastuuta rescuetoiminnan tasosta ja näyttämään omalla toiminnallamme esimerkkiä. Yhteistyö Responsible Rescue-toiminnan ympärillä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa jatkuu.

Adoptiotoiminnan ja -kuljetusten jatkuminen tunnistettiin hallituksen strategialinjauksessa vuonna 2021 kriittiseksi osa-alueeksi, jota tekemään ja kehittämään on palkattu toukokuussa 2021 osa-aikainen työntekijä. Työnkuva on kuluneen vuoden aikana koettu erittäin tarpeelliseksi ja toimivaksi ja työnkuvaa tullaan jatkamaan.

Yhdistyksen aktiivit vierailevat jälleen koronan aihuettaman matkustustauon jälkeen Romaniassa adoptioyhteistyökumppaniemme luona noin kahden kuukauden välein. Säännölliset vierailut ovat oleellinen osa paitsi adoptiotoiminnan laadukkuutta ja toimivuutta, myös tärkeä osa yhteistyötarhojemme ajantasaisen tilanteen tarkkailussa ja mm. paikallisten eläinsuojelijoiden kanssa keskustelussa ja jaksamisen tukemisessa.


Varainkeruu

Kuluvana toimintavuonna osallistumme sekä järjestämme varojen keräämiseksi mahdollisuuksien mukaan tapahtumia niin livenä kuin verkossakin. Kulkurien 10-vuotisjuhlavuosi tulee näkymään tapahtumatoiminnan saralla tänä vuonna erityisesti.
Järjestämme kohdennettuja keräyksiä ennen kaikkea sterilointeja varten, mutta myös muita tarpeellisia kohteita varten, kuten tarhojen kehitystä, eläinten ruokaa, yksilöllistä apua koira-/tarhakohtaisesti ja tarvittaessa keräämme varoja myös äkillisissiä tilanteissa apuamme tarvitsevia kohteita varten, kuten toimintavuoden alussa toimittiin Apua Ukrainan eläimille -kampanjan myötä.

Toimintavuoden aikana panostamme erityisesti myös jäsenhankintaan sekä yksityis- että yritysjäsenille.

Varainkeruu kulkee linjassa yhdistyksen arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Varainkeruu on tunnistettu yhdeksi kriittiseksi osa-alueeksi hallituksen strategialinjauksessa, ja varainkeruun kehittämiseen on palkattu osa-aikainen työntekijä keväällä 2021. Työnkuva on kuluneen vuoden aikana todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi ratkaisuksi ja työsuhde muutettiin kertomusvuonna vakituiseksi.


Muuta

Omat verkkosivumme ja Facebook jatkavat pääasiallisina tiedotuskanavinamme. Jäsenet ja koirien omistajat saavat kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen avulla pyrimme ohjaamaan käyttäjät nettisivuillemme.

Sosiaalinen media on näkyvässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Facebookin lisäksi päivitämme aktiivisesti tilejämme Instagramissa ja YouTubessa, missä pyrimme entisestään kasvattamaan seuraajamääriä sekä aktivoimaan seuraajiamme.

Myös tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneidemme kanssa jatkuu, ja pyrimme olemaan ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa sekä reagoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.