Toimintasuunnitelma 2023

Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaansa Romanian eläinsuojelulliseen tilanteeseen kestävällä ja monitahoisella tavalla. Merkittävimpinä toimintakeinoina ovat kohdemaassa tapahtuvat steriloinnit ja valistus. Lisäksi adoptiotoiminta Suomeen on merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa.

Näitä yhdistyksen päätoimintoja tukevat ja mahdollistavat lukuisat muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, valistuskampanjoiden tukeminen kohdemaassa sekä yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. 

Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva, ja näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.


Hallinto

Kulkurien hallinto on uudistanut yhdistyksen strategiaa kuluneen vuoden aikana ja yhdistyksen toiminnalle on asetettu sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteita on konkretisoitu vuositasolle ja toimintavuodella 2023 yhdistyksessä tullaan keskittymään erityisesti tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, joita avataan toimintokohtaisesti tässä toimintasuunnitelmassa. 

Kulkurien hallitus on uudistanut perusteellisesti yhdistyksen hallinnollisia ja taloudellisia rakenteita kuluneena vuonna ja tavoitteena tälle vuodelle on jatkaa tämän työn parissa. Strategiauudistuksen seurannan lisäksi hallinnon tavoite on entisestään kehittää yhdistyksen prosesseja ja tasapainottaa ja vankentaa yhdistyksen taloudellista kulurakennetta etenkin muun varainkeruun kautta. 

Yhdistyksen toimivuuden ja organisaation sujuvuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää että merkittävän vapaaehtoisperustan lisäksi yhdistyksessä jatkaa työskentelyään kolme osa-aikaisesti palkattua työntekijää, jotka vastaavat sitoutuneesti yhdistyksen jatkuvasta toiminnasta ja kehityksestä, hallituksen asettamien tavoitteiden ja strategian toteutumisesta, varainkeruusta ja laajamittaisesta adoptiotoiminnan pyörittämisestä. Lisäksi työntekijöiden kautta yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta voidaan vahvistaa ja varmistaa entisestään ja yhdistyksen tärkeimpien toimintojen ylläpito turvata kaikkina aikoina. 


Steriloinnit

Yhdistyksen arvojen mukaisesti jatkamme ja tehostamme kestävän eläinsuojelutyön toteuttamista kohdemaassamme Romaniassa mittavan sterilointityön keinoin. Sterilointityön kehittäminen ja

jatkuva steriloitujen eläinten määrän kasvattaminen on merkittävin pitkäaikaistavoitteemme ja tänä vuonna keskitymme saavuttamaan viiden prosentin nousun steriloinneissa sekä kehittämään sterilointiprojektien kulurakennetta vastaamaan paremmin toimintaa. Tämä tarkoittaa sterilointeihin tarkoitettujen viitteellisten lahjoitusten määrän kasvattamista. Haasteetta tavoitteeseen tuo hiljattainen sterilointihintojen nousu Romaniassa. 

Sterilointitoiminnan kulmakivi on tänäkin vuonna suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen varainhankinta. Vuonna 2022 sterilointeja kustannettiin 121 285 eurolla ja viitteellisiä lahjoituksia sterilointeihin saatiin kerättyä 87 243 euroa, eli 72% kuluista katettiin kohdennetuilla lahjoituksilla. 

Vuonna 2023 tavoitteenamme on pitää lahjoitusten suhde korkeana ja tavoitteena on saada jälleen katettua noin 75% steriloinneista viitteellisten lahjoitusten avulla. Tämä pitää yllä korkeita vaatimuksia sekä Romanian sterilointiyhteistyökumppaneille, sillä vaadimme ajantasaista raportointia, kuva- ja videomateriaalia ja informaatiota toteutuneista sterilointikampanjoista markkinoinnin tueksi, että sterilointien raportoinnista ja varainkeruusta vastaavalle tiimille. Tulemme ohjaamaan tänäkin vuonna suuren osan myös yleislahjoituksista sterilointitoimintaan. 

Sterilointien saralla seuraamme tänä vuonna erityisellä mielenkiinnolla Steriloinnit Giurgiussa-kampanjan etenemistä ja lisäksi meillä on muita paikallisia, uudentyppisiä suunnitelmia toimintavuodelle 2023, joista tulemme kertomaan myöhemmin. Pyrimme myös vierailemaan Romaniassa erityisesti sterilointityön ympärillä säännöllisesti ja panostamaan myös Romanian sisäisten toimijoiden parempaan verkostoitumiseen ja yhteistyöhön enenevissä määrin.


Adoptiotoiminta

Adoptiotoiminnassa suuntaviivoja tulevat tänäkin vuonna määrittämään vastuullisuus, huolellisuus ja ajantasaisuus niin adoptioprosessin kuin koirien terveysasioidenkin ympärillä. Jatkuva sisäinen kehitystyö adoptioprosessissa jatkuu ja reagoimme edelleen herkästi poikkeamiin ja seuraamme mm. uudelleensijoitusten tilannetta tämän vuoden aikana erityisen tarkasti. Lisäksi kuluneen vuoden aikana tullaan panostamaan mm. arkojen koirien käytösarvion kohentamiseen jo lähtömaassa sekä panostamaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi koirien ortopedisten vaivojen entistäkin parempaan havainnointiin jo ennen Suomeen saapumistaan. 

Sisäisesti yhdistyksessä kehitetään jatkuvasti uusia työkaluja vapaaehtoistoimijoidemme työn tukeksi ja tänä vuonna pyrimme panostamaan niin mentorointiprosessin vahvistamiseen kuin muuhunkin sisäiseen kouluttamiseen. 

Myös koirien terveysasioiden korkeiden standardien ylläpito jatkuu tänäkin vuonna. Multiresistanttien bakteerien sekä rabieksen vasta-aineiden seulonnat jatkuvat muiden adoptio-ohjelmaan kuuluvien perustestauksien ohella. Pyrimme kantamaan vastuuta rescuetoiminnan tasosta ja näyttämään omalla toiminnallamme esimerkkiä. Yhteistyö Responsible Rescue-toiminnan ympärillä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa jatkuu ja toivomme yhteistyön kehittyvän ja kasvavan kuluvana vuonna entisestään.

Yhdistyksen aktiivit vierailevat Romaniassa adoptioyhteistyökumppaniemme luona noin kahden kuukauden välein. Säännölliset vierailut ovat oleellinen osa paitsi adoptiotoiminnan laadukkuutta ja toimivuutta, myös tärkeä osa yhteistyötarhojemme ajantasaisen tilanteen tarkkailussa ja mm. paikallisten eläinsuojelijoiden kanssa keskustelussa ja jaksamisen tukemisessa. Lisäksi tänä vuonna panostetaan säännölliseen etäyhteydenpitoon kuukausipalaverien merkeissä päivittäisen arjen yhteydenpidon lisäksi yhdistyksen ja paikallisten adoptioyhteistyökumppaniemme kanssa. Adoptiotoiminnassa kuormalogistiikan kokonaisuuden hallinta jatkuu osa-aikaisesti palkatun työntekijän toimenkuvana toimivan ja vastuullisen toiminnan turvaamiseksi.


Varainkeruu

Tapahtumatoiminta, verkkokauppa ja kannatustuotteiden kehitys sekä jäsenhankinta ovat merkittävässä roolissa yhdistyksen strategiatavoitteissa muun varainhankinnan osalta ja sen kautta yhdistyksen talouden tasapainon säilyttämisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. 

Kuluvana toimintavuonna osallistumme sekä järjestämme varojen keräämiseksi useita kampanjoita ja tapahtumia ympäri vuoden. Lisäksi jatkamme loppuvuodesta alkanutta kehitystyötä yhdistyksen verkkokaupan, Hobo Shopin, osalta. Myös yhdistyksen jäsenhankinta ja etenkin yritysjäsenyyden kehittäminen ovat tänä vuonna merkittävässä roolissa. 

Järjestämme kohdennettuja keräyksiä ennen kaikkea sterilointeja varten, mutta myös muita tarpeellisia kohteita varten, kuten tarhojen kehitystä, eläinten ruokaa, yksilöllistä apua koira-/tarhakohtaisesti ja tarvittaessa keräämme varoja myös äkillisissä tilanteissa apuamme tarvitsevia kohteita varten. 

Varainkeruu kulkee linjassa yhdistyksen arvojen ja tavoitteiden kanssa. Varainkeruu on tunnistettu yhdeksi kriittiseksi osa-alueeksi hallituksen strategialinjauksessa yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja varainkeruun kehittämiseen on palkattu osa-aikainen työntekijä keväällä 2021. Varainkeruukoordinaattorin aloitettua työssään on yhdistyksen varainkeruun tilanne tasapainottunut ja kohentunut erinomaisella tasolla. Työnkuva on todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi ratkaisuksi ja työsuhde on muutettu vakituiseksi.


Media ja pr-toiminta 

Toimintavuoden aikana tulemme strategialinjauksen mukaisesti panostamaan yhdistyksen toiminnan, Romanian kodittomien koirien ja eläinsuojelullisen tilanteen näkyvyyden lisäämiseksi media- ja pr-toimintaan. Kuluneiden vuosien maailmanlaajuisten rajoitteiden lievennyttyä näihin osa-alueisiin on taas mahdollista panostaa tehokkaammin. 

Vuoden merkittävin mediatapahtuma tulee olemaan kesällä julkaistava Ylen dokumenttisarja, jossa Kulkurit, kauttamme kodin saaneet koirat ja heidän perheensä ovat pääroolissa. Dokumenttisarjaa on

työstetty niin Suomessa kuin Romaniassakin menneen 1,5 vuoden ajan ja sarja tullaan julkaisemaan Ylen kanavissa ja Yle Areenassa kesän 2023 aikana. 

Tavoitteenamme on myös toteuttaa kesän 2023 aikana pr-matka Romaniaan, jossa fokuksessa on uudenlaisen näkyvyyden ja seuraajakunnan saavuttaminen, eläinsuojelutyön ja paikallisen kohdemaan tilanteen tuominen lähemmäs tukijoita ja seuraajia sekä esimerkiksi uusien jäsenien saavuttamisen.


Muuta

Omat verkkosivumme ja Facebook jatkavat pääasiallisina tiedotuskanavinamme. Jäsenet ja koirien omistajat saavat kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen avulla pyrimme ohjaamaan käyttäjät nettisivuillemme. 

Toimintavuoden aikana tulemme lanseeraamaan yhdistyksen uudet kotisivut. 

Sosiaalinen media on näkyvässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Facebookin lisäksi päivitämme aktiivisesti tilejämme Instagramissa ja YouTubessa, missä pyrimme entisestään kasvattamaan seuraajamääriä sekä aktivoimaan seuraajiamme. Toimintavuoden aikana olemme laajentaneet näkyvyyttämme myös TikTok:n puolelle. 

Myös tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneidemme kanssa jatkuu, ja pyrimme olemaan ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa sekä reagoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä.

Lue myös:

Rescueyhdistys Kulkurit rekrytoi: Varainkeruukoordinaattori

Rescueyhdistys Kulkurit ry on vuonna 2012 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti auttaen kohdemaansa Romanian kodittomia eläimiä monitahoisesti ja vastuullisesti. Arvoihimme kuuluu vastuullisuuden lisäksi...

lue lisää

Toiminnanjohtajan uuden vuoden tervehdys 1.1.2024

Valoisaa vuoden ensimmäistä päivää! Saan jälleen kerran tervehtiä teitä Kulkurien tukijat, seuraajat, aktiivit ja adoptioperheet sekä kaikki muut toiminnastamme kiinnostuneet eläinten ystävät. Uuden uutukaisen vuoden kynnyksellä me luomme katseen eteenpäin, mutta sitä...

lue lisää

Tiedote: Kulkurit lomalla 18.12.2023–7.1.2024

Kulkureissa lomaillaan kolmen viikon ajan ajalla 18.12.2023-7.1.2024. Tänä aikana meillä otetaan ansaitusti iisisti ja ladataan akkuja, jotta jaksamme auttaa kodittomia koiria alkavanakin vuonna. Loma vaikuttaa jonkin verran toimintoihimme, joten tässä muutamia...

lue lisää

Tiedote 15.9.2023: Ruokaviraston koirarekisteri

Mikä koirarekisteri? Koirarekisteri on Ruokaviraston ylläpitämä viranomaisrekisteri, johon talletetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 68/2022 5 § mukaiset tiedot koirista ja koirien haltijoista. Rekisteri on avautunut koirien haltijoille käytettäväksi...

lue lisää

Toimintakertomus 2022

YLEISTÄ Rescueyhdistys Kulkurit ry on eläinsuojelun parissa toimiva aatteellinen ja yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2012 ja se toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen tavoitteena on eläinten kokonaisvaltaisen...

lue lisää

Kulkurien uusi hallitus 2023-2024 on valittu

Rescueyhdistys Kulkurit ry valitsi vuosikokouksessaan 20.5.2023 uuden hallituksen kaudelle 2023-2024. Nyt on aika esitellä yhdistyksen uuden hallituksen jäsenet. Nina Ehrström hallituksen puheenjohtaja "Olen toiminut Kulkurien aktiivina vuoden 2018 alusta...

lue lisää

Ruokaviraston koirarekisteri on avautunut

Mikä koirarekisteri? Koirarekisteri on Ruokaviraston ylläpitämä viranomaisrekisteri, johon talletetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 68/2022 5 § mukaiset tiedot koirista ja koirien haltijoista. Rekisteri on avautunut koirien haltijoille käytettäväksi...

lue lisää