Päivitetty 10.05.2014

Toimintakertomus 2013


 Rescueyhdistys Kulkurit Ry

TOIMINTAKERTOMUS  2013

1. Yleistä

Toimikaudella 2013 yhdistys on pyrkinyt saamaan nimeä ja luottamusta myös kansainvälisenä, kattavasti verkostoituneena toimijana. Tämä tavoite on onnistunut hyvin. Pääpaino toiminnassa on ollut Romaniassa. Kulkukoiratilanne Romaniassa on aina ollut todella huono. Syksyllä 2013 tilanne muuttui äärimmäisen vakavaksi ns. eutanasialain hyväksymisen takia. Yhdistys on löytänyt useita uusia, pienempiä ja luotettavia toimijoita yhteistyökumppaneiksi Romaniassa. Resursseja on käytetty myös Virossa, Rakveressa, sijaitsevalle tarhalle ja kissatoimintaan.

Yhdistys sai toimikaudella rahankeräysluvan ja on järjestänyt useita keräyksiä ja kampanjoita tämän jälkeen. Toimikaudella osallistuttiin lukuisiin tapahtumiin niin valistus- kuin varainkeruumielessä ja järjestettiin rauhanomainen mielenilmaus Romanian eutanasialakia vastaan. Yhdistys on saanut ansaittua mediahuomiota toimikauden aikana, mikä on ollut tavoitteenakin. Yhteistyötä on tapahtunut myös laajalti päättäjätasolla niin Suomessa kuin EU:ssakin, sekä muiden eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Yhdistys on saanut useita henkilövahvistuksia riveihinsä. Toimikauden loppuun mennessä yhdistys toimi 24 aktiivisen jäsenen voimin. Yhdistys toimii lahjoitusvaroin ja vapaaehtoistyöllä.

2. Toiminta

2.1 Sijoitetut eläimet

Vuonna 2013 yhdistys sijoitti adoptio-ohjelman kautta yhteensä 292 koiraa uusiin koteihin, joista 274 Romaniasta ja 18 Virosta. 23 koiraa saivat kodin kotihoidonkautta; Näistä viisi oli edelleen kotihoidossa toimikauden päättyessä. Virolaisista koirista viisi sai kodin kotihoidon kautta; Näistä yksi oli edelleen kotihoidossa toimikauden päättyessä. Uudelleensijoituksia oli 10. Neljä koiraa jouduttiin lopettamaan koirassa ilmenneen fyysisen tai psyykkisen vaivan vuoksi. Yksi koira kuoli omassa kodissaan Suomessa jäätyään auton alle.

Romaniasta koirat tulivat yhteistyökumppaneidemme ja avustuskohteidemme ylläpitämiltä koiratarhoilta, joista eniten koiria tuli pääavustuskohteiltamme Asociatia A Doua Sansan ylläpitämältä Glinan koiratarhalta ja Anda Murgun tarhalta sekä yhteistyökumppanimme Clinica Veterinara Onevet –eläinlääkäriaseman koirahoitolasta. Virosta adoptoidut koirat yhtä lukuunottamatta tulivat Virumaa Kodutute Loomade Varjupaikasta.

Kissoista 110 sai kodin yhdistyksen adoptio-ohjelman kautta, joista 79 kotihoidon kautta. Uudelleensijoituksia oli 2. Lopetettuja kissoja toimikaudella oli 1, joka jouduttiin lopettamaan kissassa
ilmenneen terveydellisen syyn vuoksi. Kissoista 20 oli suomalaisia uuden kodin etsijöitä ja loput virolaisia löytökissoja.

2.2 Varainhankinta

Syksyllä 2013 yhdistys sai ensimmäisen rahankeräysluvan, jonka numero on 2020/2013/2713. Lupa on voimassa 22.8.2013-31.7.2014 koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Rahankeräysluvan myötä yhdistys on järjestänyt useampia kohdistettuja kampanjakeräyksiä Facebook-ja nettisivuilla. Varoja on kerätty myös kirpputorilla ja rahankeräyslippailla (3 kpl), joista yksi varastettiin joulukuussa 2013 Omakirppis KABOOM!:sta. Asiasta tehtiin rikosilmoitus. Asia ei selvinnyt vuoden 2013 loppuun mennessä.

Yhdistys on edustanut ja kerännyt varoja aktiivisesti myös tapahtumissa (tarkemmin kohdassa 2.6 Tapahtumat). Kannatustuotemyynnillä kerättiin 4491,55 euroa. Kirpputorituottoja tuli 6587,15 €.

2.3 Projektit, kampanjat ja keräykset

2.3.1 Sterilointiprojektit

Yhdistys järjesti useampia projekteja ja keräyskampanjoita toimikaudella. Ensisijaisia projekteja ovat sterilointiprojektit, jotka pyörivät jatkuvasti niin Romaniassa kuin Virossakin. Romaniassa yhdistyksellä on avattuna tilit kolmelle eri eläinlääkäriasemalle, joihin avustuskohteemme voivat viedä jatkuvasti koiria ja kissoja steriloitavaksi. Näistä Clinika Veterina Ortovetissa steriloitiin 31 koiraa ja 3 kissaa, Cabinet Veterinar Almavetissä 113 koiraa ja PraxisVetlife Cabinet Veterinarissa 96 koiraa ja 44 kissaa. Bukarestin sterilointiprojektin merkeissä steriloitiin 48 koiraa. RAR:n (Romania Animal Rescue) kanssa toteutetussa sterilointiprojektissa RAR:n eläinlääkärit steriloivat Victorian tarhalla yhden päivän aikana 71 koiraa.
Virossa Rakvere Loomakliinik OÜ:ssa steriloitiin Virumaa Kodutute Loomade Varjupaik -tarhan 9 koiraa ja 23 kissaa. Kaikki Virossa steriloidut kissat saivat kodit Virosta sterilointien jälkeen lukuunottamatta yhtä, joka kuoli leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin.

Kaiken kaikkiaan kertomusvuonna sterilointiin 368 koiraa ja 70 kissaa, jotka joko saivat kodin muualta kuin yhdistyksen kautta tai jäivät tarhoille. Sterilointeihin käytettiin 9833,86 €.

Huom. Yhdistyksen kautta kodin saaneet koirat ja kissat ja niiden sterilointikulut eivät kuulu yo. lukuihin. Kotiin menevien steriloimattomien eläinten kohdalla yhdistys palauttaa kuittia vastaan 25 % kuluista omistajan steriloidessa eläimen. Tällä tavoinyritämme varmistaa, että ne harvat eläimet (pennut), jotka menevät koteihinsa steriloimattomina, tullaan steriloimaan. Näitä ns. sterilointipalautuskuluja katettiin 1103,06 €:n edestä.

2.3.2 Kampanjat

Rahankeräysluvan saatuaan yhdistys pystyi keskitetymmin järjestämään kampanjoita suuremmassa mittakaavassa ja näin rahoittamaan personoidummin erilaisia hankkeita. Suurin kampanjakeräys oli SOS Romania -keräys, jonka tuotolla autettiin useampaa eläinsuojelutahoa Romaniassa. Andan uusi tarha-kampanjakeräyksellä kerättiin varoja yhteistyökumppanimme Anda Murgun uuden tarhanrakentamiseen ja tarvikkeiden hankkimiseen. Tuotto Andalle suunnatusta kampanjasta oli kertomusvuonna 9290,20 €. Yhteensä kampanjakeräystentuottoja saatiin 15986,63 €.
Tavarakeräyksiä järjestettiin useita mm. Musti ja Mirri -ketjun kanssa yhteistyössä.

2.4 Lahjoitukset

Viitteen perusteella korvamerkityt lahjoitukset käytetään kokonaisuudessaan kohteeseen, johon lahjoittaja sen on halunnut suunnata. Korvamerkityt lahjoitukset käytetään useimmiten auttamiskohteiden koiranruokaan, eläinlääkärikuluihin, eläinlääkkeisiin ja tarvikekuluihin. Kampanja- ja projektiviitteiden lisäksi jatkuvia lahjoituskohteita ovat Glinan ja Anda Murgun tarhat Romaniassa, Virumaan koirat ja kissat sekä steriloinnit. Lahjoituksia viitteillä tuli kertomusvuonna yhteensä
15 511,64 €.

2.5 Jäsenet ja jäsenten hankinta

Yhdistyksellä on vain varsinaisia jäseniä, jotka hyväksytään hakemusten perusteella. Jokaisella jäsenellä on äänioikeus, osallistumisoikeus varsinaisiin kokouksiin sekä oikeus ehdolle asettumiseen yhdistyksen toimielimiin. Jäsenmaksu korotettiin kertomusvuonna 15 eurosta 20 euroon.

Jäseniä on hankittu sekä yhdistyksen kotisivujen, että Facebook-sivun välityksellä. Myös tapahtumissa on jaettu tietoa jäsenyydestä ja annettu liittymislomakkeita ja muuta materiaalia yhdistyksen toiminnasta ihmisten mukaan. Yhdistyksellä oli myös keskustelufoorumi kertomusvuonna, joka oli avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Uusia jäseniä yhdistys sai kertomusvuonna 90 henkilöä. Kertomusvuoden loppuun mennessä yhdistyksellä on jäseniä yhteensä 208 henkilöä. Jäsenmaksutuottoja tuli 4110 €.

2.6 Tapahtumat

Yhdistys on järjestänyt kertomusvuonna runsaasti tapahtumia, ollut mukana muiden järjestämissä tapahtumissa ja ollut aktiivisesti esillä läpi vuoden. Tapahtumissa on pyritty jakamaan ja laajentamaan tietoa Romanian ja Viron eläinsuojelutilanteista sekä kerätä varoja. Varoja kerättiin yhteensä 15 157,58euroa.

2.8 Tiedotus

Yhdistyksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat kertomusvuonna yhdistyksen kotisivu, www.kulkurit.fi, sekä Facebook-sivu, www.facebook.com/kulkurit. Yhdistys pyrkii olemaan tiedotuksessaan mahdollisimman avoin ja nopea, ja siksi myös sosiaalinen media on valittu viralliseksi tiedotuskanavaksi. Toimintavuoden lopussa julkaistiin ensimmäinen, säännöllisesti kuukausittain lähetettävä formaattimuotoinen uutiskirje. Kotisivujemme käyttäjillä on ollut mahdollista tilata uutiskirje sähköpostiinsa. Yhdistys on myös jakanut tapahtumissa esitteitä, informoinut kauppojen ilmoitustauluilla ja muilla mahdollisilla paikoilla. Yhdistys pyrkii myös olemaan aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa mukana, sekä järjestämään niitä itse, jotta tiedonvälitys saataisiin mahdollisimman kattavaksi ja laajaksi.
2.8.1 Muu tiedotus-, valistus-ja julkaisutoiminta

Yhdistyksestä on julkaistu kertomusvuonna useita mediajulkaisuja. Yhteensä mediajulkaisuja, joissa yhdistys oli mukana, oli 7 kpl. Vaikuttavimpia julkaisijoita olivat mm. Iltalehti ja Yle.

Yhdistys on kertomusvuonna panostanut voimakkaasti kansainväliseen toimintaan ja päättäjätason vaikuttamiseen niin Suomessa kuin EU-tasollakin. Yhdistys on saanut jo nimeä ja luottamusta tällä saralla. Yhdistys teki ja oli mukana lukuisissa vetoomuksissa, adresseissa ja kirjelmissä, joissa vaadittiin Romanian eläinrääkkäystilanteeseen puuttumista. Yhdistys järjesti mielenilmauksen Romanian eutanasialakia vastaan 8.9.2013 Helsingissä. Mielenilmaus oli suuri menestys ja sai ansaittua mediahuomiota.

Yhdistys pyrkii levittämään tietoa eläimen henkisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tärkeydestä, jotka ovat yhteydessä positiivisiin koulutusmetodeihin ja koiran elekielen ymmärtämiseen. Yhdessä tekemisen ja virikkeiden merkitys koiran käyttäytymiseen voi näytellä isoa osaa arjen ongelmien ratkaisuihin, mm. itsetunnon kohottamiseen, pelkojen voittamiseen ja remmirähjäykseen. Hanna Taka-Sihvola, Hännänhuippu, piti kertomusvuonna koirakon yhteistyöhön tähdäten kolme Rally-Toko –kurssia, joiden tuotosta 30 % tuli yhdistykselle, sekä auttoi yhdistystä järjestämään kaksi Rally-Toko –kilpailua. Myös sosiaalisessa mediassa julkaistiin ajankohtaisia hyvinvointiin liittyviä asioita.

2.9 Kenttätyö

Kertomusvuoden aikana tehtiin yhdistyksen aktiivien toimesta viisi avustusmatkaa Romaniaan. Matkoilla tavattiin useita yhteistyökumppaneita, avustuskohteita, vierailtiin tarhoilla ja klinikoilla, keskusteltiin toimintatavoista, arvioitiin koiria sijoituksia varten, toimitettiin lahjoitustavaroita yhteistyötahoille sekä tuotiin paluu lennoilla adoptoituja koiria Suomeen.

Viroon ,Rakveren yhteistyötarhalle tehtiin useampi matka, jotka keskittyivät lähinnä eläinten arvioimiseen, lahjoitusten toimittamiseen ja sijoitettavien koirien ja kissojen noutamiseen Suomeen.

Varsinaisen kenttätyön hoitavat pääasiassa yhteistyötahomme Romaniassa ja Virossa. Yhdistys avustaa heitä, sekä pyrkii reaaliaikaisella keskusteluilla ja tiiviillä yhteydenpidolla saamaan yhteistyöstä mahdollisimman sujuvaa ja kestävää. Yhdistys myös toimittaa avustukset perille, sekä korvaa sijoitetuista eläimistä aiheutuneet kulut yhteistyötahoille.

3. Hallinto

3.1 Kokoukset

Kertomusvuonna pidettiin yksi varsinainen kokous, joka oli 13.4. Tuusulassa pidetty vuosikokous, jonka jälkeen pidettiin uuden hallituksen ensimmäinen kokous. Hallituksen muut kokoukset pidettiin 28.6.2013 Mikkelissä sekä 9.11.2013 Vantaalla, missä samana päivänä kokoustettiin vielä erikseen Nordea Business-luottokortin hankinnasta yhdistykselle lentovarauksia varten. Kaikki kokoukset olivat avoimia jäsenille. Sähköpostikokouksia pidettiin uusien jäsenten hyväksymistä varten tarpeen mukaan.
3.2 Hallitus

Vuosikokouksessa äänestettiin hallituksen puheenjohtajaksi enemmistövaaleilla Salla Honkapää. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi äänestettiin suhteellisella vaalitavalla Sini Isaksson, Taija Jolanki, Johanna Niemi ja Katarina Kaasinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin suhteellisella vaalitavalla Katja Miettinen, Nea Goman ja Veronika Vitri. Varajäsenet korvaavat varsinaisia jäseniä valitsemisjärjestyksessä.

3.3 Muut toimihenkilöt

Jäsenrekisteristä, sijoitettujen eläinten rekisteristä, kotihoitosopimusten vastaanotosta, tapahtumien järjestämisestä, lahjoitusten varastoinnista, postituksista, kannatustuotteista ja esitteiden painattamisesta vastasi Katarina Kaasinen. Kesken toimikauden vastuu sijoitettujen eläinten rekisteristä siirrettiin Christa Wilkmanille, lahjoitusten varastointia laajennettiin useampaan toimipisteeseen ja useamman vastuulle sekä kannatustuotetiimi (Katarina Kaasinen, Johanna Niemi, Anna-Aurora Nylund ja Veronika Vitri) perustettiin vastaamaan kannatustuotteista ja niiden tilaamisesta. Kansainvälisistä vaikuttamisasioista vastasi Taija Jolanki. Rahastonhoitajana toimi Sini Isaksson. Romanian yhteyshenkilönä ja vastaavana sekä lento-organisaattorina toimi Salla Honkapää. Kaisa Kanninen aloitti kesken toimikauden sterilointiprojektien vastaavana. Viron yhteyshenkilönä ja vastaavana toimi kesästä alkaen Nea Goman. Apuna hänellä oli Hanna Taka-Sihvola. Kissavaraajana toimi Tiia Rytkönen ja Viron yhteyshenkilönä Anu Karppinen. Nettisivujen ylläpidosta vastasi Jenni Niemi. Niemi jäi kesken toimikauden lomalle ja häneltä jääneet vastuut jaettiin useammalle henkilölle.

Koiravaraajina toimivat Veronika Vitri, Salla Honkapää, Anna-Aurora Nylund, Katja Miettinen, Saila Wilen, Johanna Niemi, Taija Jolanki, Nea Goman, Jenni Niemi sekä uusina tulokkaina kesken kauden Nelli Järvinen ja Tanja Björninen. Lentovaraajana toimi Solveig Kroter. Kirpputoritoiminnasta ja lahjoitusten vastaanottamisesta vastasi Christa Wilkman.

Viron lahjoitusten vastaanotosta sekä niiden varastoinnista Mechelininkadun varastotilaan vastasi Nea Goman. Tapahtumamainosten ja muiden lentolehtisten tekemisestä vastasi Anni Aho apunaan Annu Piensoho ja Nelli Järvinen. Musti ja Mirri -keräysten sekä Romanian sterilointiprojektien vastaavana toimi Kaisa Kanninen. PR-vastaavana toimi hetken aikaa Laura Kokkonen, joka joutui kuitenkin vetäytymään toiminnasta toistaiseksi. Muita toimihenkilöitä erinäisissä tehtävissä olivat Emilia Luoma, Annika Evilä ja Maarit Auranen.

4. Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi vakaana ja hyvänä koko toimintavuoden ajan. Elokuussa saatu keräyslupa vapautti kampanjoiden ja projektien järjestämiseen, jotka nostivat tuottoja. Varainhankinnan tuloilla katettiin yhdistyksen toiminta.

Eläinten kulukorvaukset eivät kattaneet kaikkia eläimiin menneitä kuluja. Vajetta jäi -2082,10 €, joka selittyy Suomessa kotihoidossa olleiden eläinten eläinlääkärikuluilla. Saatuja rahalahjoituksia oli vuoden aikana yhteensä 31 498,27 €. Nämä käytettiin kokonaisuudessaan avustuskohteisiin. Lahjoituksia laitettiin avustuskohteisiin enemmän kuin lahjoituksia saatiin. Sterilointiprojektien kuluista 7788,86 € ja muut vajeet katettiin muilla varainhankinnan tuloilla. Ylijäämää tilikaudelta jäi 2569,23 €.
4.1. Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja

Tilintarkastajana oli Oy Tuokko Ltd, Helsinki (ent. Tuokko Tilintarkastus Oy). Kirjanpitäjänä toimi Anu Karppinen.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.