TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Rescueyhdistys KULKURIT ry aloitti toimintansa toukokuussa 2012. Tarkoituksenamme on yhteistyötahojemme eläinten olojen parantaminen kohdemaissa, valistaminen eläinsuojelullisissa asioissa, sterilointien järjestäminen kodittomien eläinten lisääntymisen ehkäisemiseksi sekä eläinten adoptoinnit. Avustuskohteemme ovat pääasiassa Romaniassa ja Virossa. Järjestämme kotimaassa
tapahtumia ja tempauksia, joissa kerätään avustuksia kohdemaihin ja samalla jaetaan tietoa yhdistyksen toimintatavoista, arvoista, rescue-toiminnasta, eläinten kohtelusta ja eläinsuojelusta yleensä.

Toiminta kohdemaissa

Romania

Romaniassa autetaan tällä hetkellä pääasiallisesti kahta jo tutuksi tullutta tahoa, Anda Murgua sekä Asociata A Doua Sansan ylläpitämää Glinan koiratarhaa. Tarhoja autetaan tukemalla toimintaa muun muassa ruoka-avustuksin, tarvike- ja lääkelahjoituksin ja järjestämällä ulkoisia adoptioita eläimille. Tuemme myös tarha- ja rakennusprojekteissa sekä hyvin tärkeässä valistustyössä. Yksi tärkeimmäksi kokemiamme tukimuotoja on steriloinnit. Sterilointiprojekteja on aloitettu kolmen eläinlääkäriklinikan kanssa ja pyrimme siihen, että nämä projektit tulevat olemaan jatkuvia varojen niin salliessa.

Toimintakauden 2013 aikana aloitamme pohtimaan yhteistyötarhahanketta Romaniaan mahdollisesti Asociata A Doua Sansan tai muun sopivan yhteistyökumppanin kanssa.

Pyrimme pohtimaan konkreettisia tapoja Anda Murgun auttamiseksi niin, että saisimme kehitystä aikaiseksi hänen tarhallaan.

Romaniassa autetaan myös mahdollisesti muita pienempiä toimijoita resurssien ja harkinnan mukaan tukemalla sterilointeja, järjestelemällä adoptioita koirille tai lahjoittamalla ruokaa ja tarpeita niitä tarvitseville.

Pyrimme käymään Romaniassa yhteistyötahojemme luona vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Viro

Virossa pääasiallisena yhteistyökumppaninamme toimii Rakveren löytöeläintarha, Rakvere Kodutute Loomade Varjupaik, jonka toimintaa tuemme pyrkimällä.

jatkossakin steriloimaan kaikki tarhalle tulevat nartut ja suurimman osan kissoista aloittamamme sterilointiprojektin puitteissa. Viemme tarhalle ruoka-avustuksia sekä autamme eläinten adoptiossa. Tavoitteenamme on järjestää myös talkoopäivä mahdollisimman monen yhdistyksen jäsenen voimin sekä vierailla tarhalla muutoinkin tarpeen tullen.

Yhdistyksen omat toiminnalliset tavoitteet

Toimintakauden 2013 tärkein tavoite on saada yhdistykselle rahankeruulupa poliisihallinnolta, jotta yhdistys voi paremmin kohdentaa varainkeruutaan projekteihin ja erilaisiin toimintoihin. Rahankeruulupaa tavoitellaan koko Suomen kattavaksi ja sen hakeminen aloitetaan heti vuosikokouksen jälkeen. Rahankeruulupa mahdollistaa yhdistykselle monia uusia projekteja ja mahdollisuuksia parantaa yhteistyökumppaneidemme oloja ja tarjota heille parempaa tukea ja apua
toimintakauden aikana. Sterilointiprojektit ovat yksi tärkeimmistä projekteistamme.

Pyrimme jatkossakin mahdollisimman avoimeen tiedotukseen ja ilmapiiriin sekä saamaan toimintaamme mahdollisimman monen ihmisen tietouteen. Hankimme jäseniä ja tukijoita sekä järjestämme tapahtumia ja tempauksia tuoden kohdemaiden tilannetta avoimesti esille. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa, ja ne pyritään pitämään avoimina tilaisuuksina mahdollisuuksien mukaan. Hallitus käyttää ylintä toimivaltaa, mutta myös muilla aktiivisilla toimijoilla on oikeus sanoa mielipiteensä yhdistyksen asioihin.

Tiedotuksessa tavoitteenamme on avoimuus ja tehokkuus, esimerkiksi nettisivujen päivitysten osalta. Pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään sekä yhdistyksen omaa nettisivua että Facebookin yhteisösivua, jonka päivitykseen ja hallinnointiin panostetaan yhä enenevissä määrin. Pyrimme mahdollisimman aktiiviseen tiedottamiseen sekä yhdistyksen sisällä että yhteistyötahoillemme.