Päivitetty 25.04.2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012


1. Yleistä

Rescueyhdistys KULKURIT Ry perustettiin 19.5.2012 Romanian ja Viron katukoirien ja –kissojen auttamiseksi. Toiminta keskittyy pääasiassa yhteistyötahojemme auttamiseen (Romaniassa Anda Murgu Romanian Rescue ja Asociatia A Doua Sansa, sekä Virossa Virumaa Kodutute Loomade Varjupaik, eli Rakveren löytöeläintarha), niiden olojen parantamiseen, näiden hoitamien eläinten Suomeen adoptointeihin, yleiseen valistukseen kohdemaissa sekä erilaisten projektien (esim. steriloinnit yms.) järjestämiseen ja rahoittamiseen. Yhteisyökumppaneinamme toimintakertomusvuonna olivat Romaniassa Anda Murgu Romanian Rescue, Asociatia A Doua Sansa ja heidän ylläpitämänsä Glinan tarha, sekä Virumaa Kodutute Loomade Varjupaik eli Rakveren löytöeläintarha. Yhdistys auttaa myös harkinnan mukaan muutamia muita hyvin tunnettuja tahoja Romaniassa ottamalla näiden tahojen koiria adoptio-ohjelmaan mukaan. Yhdistys harjoittaa lisäksi valistus- ja tiedotustoimintaa, sekä pitää yhteyksiä yllä muiden samanhenkisten yhdistysten kanssa. Yhdistys toimii lahjoitusvaroin ja vapaaehtoistyöllä.

2. Toiminta

2.1 Sijoitetut eläimet

Kertomusvuonna autettiin yhteensä 34 aikuisen koiran, 36 pennun ja 25 kissan sijoittamisessa uuteen kotiin Suomeen. Koirista 8 tuli Suomeen ensin kotihoitoon ja kertomusvuoden lopulla kotihoitoon tulleista koirista oli 2 vielä sijoittamatta omaan kotiin. Kissoista Suomeen kotihoitoon tuli 15 kpl. Kertomusvuoden aikana kaikki kotihoidossa olleet kissat sijoitettiin omiin koteihinsa.

Romaniasta tulleista koirista, joita oli yhteensä 64 kpl, 36 kpl tuli sjoitukseemme Anda Murgu Romanian Rescuen kautta, 7 kpl Asociatia A doua Sansan kautta, 9 kpl yhteistyöeläinlääkäriasema One Vetin kenneltilojen kautta, 10 kpl Giovanni Razvanin kautta ja 2 kpl romanialaisten kotihoitajien kautta.

Virosta tulleista koirista, joita oli yhteensä 6 kpl, 5 kpl tuli sijoitukseemme Virumaa Kodutute Loomade Varjupaikin kautta ja yksi yksityiseltä toimijalta. Sijoitukseen tulleista virolaisista kissoista 18 kpl tuli Virumaa Kodutute Loomade Varjupaikin kautta ja yksi Tallinnasta. Kertomusvuonna sijoitettiin myös 6 suomalaista kissaa, joista 3 suoraan omista kodeistaan ja 3 loukutettiin luonnosta.

Kaikista sijoitetusta eläimistä uudelleensijoitettavaksi tuli kertomusvuonna koirista 1 ja kissoista 1. Koira uudelleen sijoitettiin sopeutumisongelmien vuoksi ja kissa allergiaoireiden vuoksi.

Yhdistys velvoittaa sijoitukseen tulevien eläinten uusilta omistajilta luovutussopimuksen allekirjoittamista. Luovutussopimus on laadittu yhdistyksen ja sijoitetun omistajan väliseksi sopimukseksi, jossa molemmat tahoillaan sitoutuvat hoitamaan ko. eläimen sijoituksen asianmukaisesti ja eläinsuojeluasetusten mukaan. Sopimus on laadittu niin, että molemmilla osapuolilla on velvollisuuksia toisiaan kohtaan.

Eläimistä maksetaan myös kulukorvaus, joka oli kertomusvuonna Romaniasta tuleville koirille 395 €, ilman sterilointia/kastrointia 380 €, Virosta tuleville koirille 250 €, ilman sterilointia/kastrointia 195 €. Kissojen kulukorvaus oli kertomusvuonna 120 €. Suomessa kotihoidossa olevien eläinten kulukorvaus oli sama, kun suoraan kotiin tuotujen eläinten, huolimatta mahdollisista eläinlääkäri- tai kotihoitokuluista Suomessa. Kotihoidosta tulevien eläinten kulukorvaus on siis useimmiten selkeästi matalampi, kuin eläimen kokonaiskustannukset ovat. Erityisadoptioiden kulukorvaus määritellään erikseen tapauskohtaisesti, erityisadoptioihin sisältyvät hyvin vanhat sijoitettavat eläimet, tai muutoin sellaiset joiden mahdolliset kulut maahantuonnin jälkeen Suomessa voisivat olla hyvinkin korkeat (tiedetyt vanhat vammat yms.).

Kulukorvaus sisältää kaikkien maahantuotavien eläinten kohdalla Maa- ja metsätalousministeriön tuontivaatimusten mukaiset rokotteet, lemmikkieläinpassin, tunnistusmerkinnän sekä heisimadotuksen. Lisäksi yhdistys antaa kaikille Romaniasta tuleville koirille vitosrokotteen, testaa viisi eri tautia sekä tekee ulkoloishäädön. Virosta tulevat koirat saavat nelosrokotteen ja rokotteen leptospiroosia vastaan, sekä ulkoloishäädön. Kissojen kulukorvaukseen sisältyvät lisäksi kolmoisrokote, fiv- ja felv-testit, sekä ulkoloishäätö. Tämän lisäksi kulukorvaukseen sisältyvät eläimen matkustuskulut, Romaniasta tuleville lennot ja Virosta laivamatkat, sekä eläimen merkitseminen Turvasiru-rekisteriin.

Yhdistys haluaa tukea sijoitetun eläimen uutta perhettä sijoituksen ensi hetkistä alkaen niin hyvässä kuin huonossakin. Eläinten sopeutumista seurataan pääasiassa puheluin ja sähköpostein, sekä jos omistaja niin toivoo, voi yhdistyksen edustaja myös käydä paikan päällä uuden omistajan kotona. Yhdistys vastaa omistajien kysymyksiin, pyrkii antamaan neuvoa ja tukee ongelmatilanteissa sekä ihan normaalissa arjessakin tarvittaessa. Kertomusvuonna tämä toteutui melko hyvin. Uudet omistajat ottivat itsenäisesti melko hyvin yhteyttä yhdistykseen ja saivat apua tarvittaessa. Suurin osa omistajilta tulleista yhteydenotoista oli normaaleja terveisiä kotiarjesta eläimen kanssa, joita jaettiin omistajan luvalla yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. Pyrkimyksemme on ollut pitää yhteydenottokynnys kaikissa tilanteissa matalana ja siinä on kertomusvuonna onnistuttu hyvin. Yhdistys ylläpitää rekisteriä sijoitetuista eläimistä ja uudelleensijoituksista sekä lopetuksista.

2.2 Varojen hankinta

Kertomusvuoden aikana yhdistyksen varainkeruu on tapahtunut hyvin aktiivisesti tapahtumia järjestämällä. Yhdistyksellä ei ole ollut kertomusvuonna rahankeruulupaa, joten varsinaisia rahakeräyksiä ei ole voitu järjestää. Ihmiset ovat kuitenkin lahjoittaneet omasta tahdostaan yhdistykselle rahaa kertomusvuoden aikana. Varoja on hankittu myös kannatustuotemyynnillä tapahtumissa ja nettikaupassa.

Tapahtumien tuotto kertomusvuonna oli 7 136,47 €. Suurin yksittäinen tapahtuma oli koirien hyvinvointi – Match Show Tampereella 19.08.2012, joka järjestettiin yhteistyössä Kodittomien Koirien Ystävät Ry:n kanssa. Tapahtuman osallistumismaksuista saatu tuotto jaettiin tasan yhdistysten välillä ja Rescueyhdistys KULKURIT Ry:n osuus suunnattiin kokonaisuudessaan sterilointiprojektien järjestämiseen Virossa ja Romaniassa. Match-shown tuotto yhdistykselle oli 1336,20 €.

Yhdistys sai lahjoituksia kertomusvuonna yhteensä 5881,35 €, jotka jakaantuivat seuraavasti viitteiden perusteella. Yleisiä ns. korvamerkitsemättömiä lahjoituksia yhdistys sai 3924,03 €, Anda Murgu Romanian Rescuelle osoitettuja lahjoituksia oli 1250,94 €, Asociatia A Doua Sansan Glinan tarhalle osoitettuja lahjoituksia 701,38 € ja Virumaa Kodutute Loomade Varjupaikille osoitettuja lahjoituksia 5,00 €. Viitteen perusteella korvamerkityt lahjoitukset käytetään kokonaisuudessaan kohteeseen, johon lahjoittaja sen on halunnut suunnata. Korvamerkityt lahjoitukset käytetään useimmiten yhteistyötahojemme koiranruokaan tai eläinlääkärikuluihin.

Kertomusvuonna tuottoja tuli yhdistykselle myös kannatustuotteiden myynnistä tapahtumissa, sekä jäsenmaksuista. Kannatustuotteiden osuus oli 2559,59 € ja jäsenmaksujen osuus 1727,00 € kaikista
tuotoista.

Ylijäämää kertomusvuonna varainhankinnasta jäi 8411,56 €, joka käytetään toimikaudella 2013 avustuskohteisiimme ja erilaisten projektien järjestämiseen.

2.3 Jäsenten hankinta

Rescueyhdistys KULKURIT ry:llä on vain varsinaisia jäseniä. Kaikki yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet ovat oikeutettuja äänestämään, sekä osallistumaan kokouksiin. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 15 €.

Jäseniä on hankittu sekä yhdistyksen kotisivujen, että Facebook-sivun välityksellä. Myös tapahtumissa on jaettu tietoa jäsenyydestä ja annettu liittymislomakkeita ja muuta materiaalia yhdistyksen toiminnasta ihmisten mukaan. Kertomusvuonna avattiin myös yhdistyksen keskustelufoorumi, joka on avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

2.4 Yhteistyötahot

Rescueyhdistys KULKURIT ry on kertomusvuonna tehnyt yhteistyötä muutamien muiden rescueyhdistysten kanssa, mm. KKY. Olemme pitäneet myös aktiivisesti yhteyttä yhdistysten välillä vaihtamalla tietoja ja pohtimalla toimintaa laajemmin yhdessä. Romaniassa yhteistyötä on tehty eläinlääkäriasema Clinica Veterinara OneVet:n kanssa, joka toimii pääasiallisena yhteistyölääkäriasemanamme. Virossa yhteistyöeläinlääkärinämme toimii Rakveren eläinklinikka. Suomessa olemme toimineet yhteistyössä mm. eläinlääkäriasema Käpälämäen kanssa, jonka toimipisteisiin esim. kotihoitajia kehotetaan hoitoeläimensä ensisijaisesti tarvittaessa viemään.

Suomessa olemme myös tehneet yhteistyötä yksityisten ihmisten kanssa, esim. tapahtumajärjestämisissä, ruokakeräyksissä ja –lahjoituksissa ja saaneet esim. useita kissabokseja ja muuta tavaraa lahjoituksina valtavasti. Myös useat yritykset ovat lahjoittaneet suuria ruokamääriä meille kohteittemme auttamiseksi. Elokuisen Match Shown pokaalit lahjoitti Adventurer’s Labradors ja Pokaalipojat.

2.5 Tiedotus

Yhdistyksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat kertomusvuonna yhdistyksen kotisivut, sekä FB-sivu.Yhdistys pyrkii olemaan tiedotuksessaan mahdollisimman avoin ja nopea ja siksi myös sosiaalinen media on valittu viralliseksi tiedotuskanavaksi. Kotisivujemme käyttäjillä on ollut myös mahdollista tilata uutiskirje sähköpostiinsa. Yhdistys on myös jakanut tapahtumissa esitteitä, vienyt infoja kauppojen ilmoitustauluille ja muihin mahdollisiin paikkoihin. Yhdistys pyrkii myös olemaan aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa mukana, sekä järjestämään niitä itse, jotta tiedonvälitys saataisiin mahdollisimman kattavaksi.

2.6 Muu tiedotus-, valistus- ja julkaisutoiminta

Yhdistyksestä on julkaistu kertomusvuonna kaksi lehtijuttua, toinen Lemmikki-lehdessä ja toinen Hufvudstadsbladetissa.

2.7 Tapahtumat

Yhdistys on järjestänyt kertomusvuonna runsaasti tapahtumia ja ollut aktiivisesti esillä läpi kertomusvuoden. Tältä sivulta löytyy eriteltynä lista kaikista tapahtumista kertomusvuonna, joissa Kulkurit ovat olleet esittäytymässä, tai jonka yhdistys on itse järjestänyt.

2.8 Projektit

Kertomusvuonna alotettiin sterilointiprojektit sekä Virossa, että Romaniassa. Molempia projekteja jatketaan vuonna 2013. Muita varsinaisia projekteja ei kertomusvuonna ollut.

2.9 Kenttätyö

Kertomusvuoden aikana tehtiin useita matkoja Viroon Rakveren yhteistyötarhalle, jotka keskittyivät lähinnä eläinten arvioimiseen, lahjoitusten toimittamiseen ja sijoitettavien koirien noutamiseen Suomeen. Kertomusvuoden aikana lähes kaikki aktiivisesti yhdistyksessä toimivat henkilöt tekivät myös tutustumismatkan Romaniaan, jossa tutustuttiin paikallisiin yhteistyötahoihin, luotiin uusia kontakteja, tutustuttiin yleisesti Romanian eläinsuojelukulttuuriin, arvioitiin koiria sijoituksia varten sekä toimitettiin lahjoitustavaroita yhteistyötahoille. Kahdelta tutustumismatkalta saapui myös paluumatkalla aktiivien mukana viisi Suomesta kodin saanutta koiraa.

Varsinaisen kenttätyön hoitavat siis pääasiassa yhteistyötahomme Romaniassa ja Virossa ja yhdistys avustaa heitä, sekä pyrkii keskusteluilla ja tiiviillä yhteydenpidolla saamaan yhteistyöstä mahdollisimman sujuvaa ja kestävää. Yhdistys myös toimittaa avustukset perille, sekä korvaa sijoitetuista eläimistä aiheutuneet kulut yhteistyötahoille.

2.10 Kokoukset

Kertomusvuonna pidettiin kaksi varsinaista kokousta, joista ensimmäinen oli 19.05.2012 pidetty perustamiskokous. Perustamiskokouksessa laadittiin yhdistyksen säännöt ja sovittiin yhdistyksen toimintatavoista, sekä valittiin yhdistyksen hallitus kertomusvuodelle. Perustamiskokouksessa oli paikalla 20 henkilöä ja se järjestettiin Hikiällä yksityisasunnossa.

Myöhemmin syksyllä pidettiin hallituksen kokous, jossa keskusteltiin yhdistyksen tulevaisuudesta ja toimintatavoista, muutettiin yhdistyksen luovutussopimusta kohtien 4 ja 7 osalta paremmin vastaamaan yhdistyksen tarkoitusta ja sääntöjä. Hallituksen kokous pidettiin avoimena kaikille jäsenille ja kiinnostuneille.

2.11 Jäsenet

Kertomusvuonna yhdistyksellä oli jäseniä 118. Jäsenmaksu oli 15 €.

3 Hallinto

3.1 Perustamiskokous

Perustamiskokous järjestettiin 19. 05.2012 Hikiällä, yhdistyksen kotipaikassa. Kokouksessa valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Johanna Niemi ja muiksi hallituksen jäseniksi Salla Honkapää, Jari Koljonen, Katarina Kaasinen ja Sini Isaksson. Varajäseniksi valittiin Katja Miettinen, Veronika Vitri ja Essi Virtasalo-Erlamo.

3.2 Hallitus

Puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Johanna Niemi, sihteerinä ja rahastonhoitajana Sini Isaksson, varapuheenjohtajana Jari Koljonen. Kahtena muuna hallituksen jäsenenä toimivat Salla Honkapää ja Katarina Kaasinen. Varajäseninä kertomusvuonna olivat Katja Miettinen, Veronika Vitri ja Essi Virtasalo-Erlamo.

3.3 Muut toimihenkilöt

Jäsenrekisteristä, tapahtumien järjestämisestä, lahjoitusten varastoinnista, postituksista, nettikaupasta, kannatustuotteista ja esitteiden painamisesta vastasi Katarina Kaasinen. Nettisivujen rakentamisesta ja päivittämisestä sekä tiedottajana toimi Jenni Niemi. Romanian yhteyshenkilönä toimi Salla Honkapää. Koiravaraajina toimivat Veronika Vitri, Salla Honkapää, Anna-Aurora Nylund, Katja Miettinen, Saila Wilen, Johanna Niemi, Taija Jolanki ja Nea Goman. Viron yhteyshenkilönä toimi Hannele Syrjänen, joka jätti tehtävänsä syyskuussa, jonka jälkeen tehtävässä toimi Hanna Taka-Sihvola. Kissojen kohdalla Viron yhteyshenkilönä toimi Anu Karppinen ja kissavaraajana Tiia Rytkönen. Lentobookkaajan toimi aluksi Anna-Aurora Nylund ja myöhemmin Solveig Kroter.

4 Talous

4.1 Yleistä

Koska yhdistys on perustettu vasta kertomusvuoden aikana, ei vertailukohtaa aikaisempiin vuosiin ole. Yhteenvetona voisi todeta, että toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin ja ihmisten auttamishalu on melkoisen suuri. Yhdistys on toiminut kertomusvuonna tapahtumatuottojen, lahjoitusten, kannatustuotemyynnin ja jäsenmaksujen turvin.

4.2 Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimi tarkastusvuonna Tuokko tilintarkastus Oy ja kirjanpitäjänä Jari Koljonen.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.