Vuosikokouksen pöytäkirja 13.4.2013

Rescueyhdistys KULKURIT ry
Peuranpääntie 495
12240 Hikiä

 

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA
13.04.2013

 

Paikka:  Myllykyläntie 138, 04360 Tuusula
Aika:  13.4.2013 klo 14:00

Läsnäolijat: Aho Anni, Björninen Tanja, Goman Nea, Honkapää Salla, Huhta Nora, Isaksson Sini, Kaasinen Katja, Karppinen Anu, Miettinen Katja, Mäntylä Jari, Niemi Jenni, Niemi Johanna, Nylund Anna-Aurora, Pekanpalo Sami, Syrjänen Hannele, Taguchi Yuki, Taka-Sihvola Hanna, Wilkman Christa

1 § Hallituksen puheenjohtaja Johanna Niemi avasi kokouksen klo 14:40.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Niemi, sihteeriksi Sini Isaksson ja pöytäkirjantarkistajiksi Jenni Niemi ja Katja Miettinen. Johanna Niemen ollessa hallituksen jäsenenä jäävi johtamaan talousasioiden käsittelyä, kohtiin 5 ja 6 valittiin Nora Huhta puheenjohtajaksi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anu Karppinen ja Anni Aho.

3 § Kokous todettiin lailliseksi, päätösvaltaiseksi ja jäsenet äänivaltaisiksi.

4 § Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 § Nora Huhta esitti yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Johanna Niemi esitteli vuosikertomuksen.

6 § Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7 § Toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin vuodelle 2013. Jäsenmaksua päätettiin nostaa viidellä eurolla. Jäsenmaksuksi vuodelle 2013 vahvistettiin kaksikymmentä (20) euroa.

8 § Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin enemmistövaaleilla Salla Honkapää.

9 § Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin suhteellisella vaalitavalla Sini Isaksson, Taija Jolanki, Johanna Niemi ja Katarina Kaasinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin suhteellisella vaalitavalla Katja Miettinen, Nea Goman ja Veronika Vitri. Varajäsenet korvaavat varsinaisia jäseniä valitsemisjärjestyksessä.

10 § Tilintarkastajaksi valittiin Tuokko Tilintarkastus Oy. Varamiestä ei valittu.

11 § Yhdistyksen sääntöihin on merkitty kotipaikaksi Hausjärvi. PRH :ssa kotipaikaksi on merkitty Tuusula. Päätettiin jättää kotipaikaksi Tuusula.

12 § Giardia-positiivisista eläimistä on ollut paljon puhetta. Todettiin, että yhdistyksellä on riittävät tiedot giardiasta, giardioosin hoidosta ja sen vakavuudesta. Giardia on varsin yleinen alkueläin ympäri maailmaa, sitä löytyy myös Suomesta, ja giardioosi on yleensä helposti hoidettavissa. Yhdistys on tehnyt Giardiasta kattavan tietopaketin nettisivuille ja jatkossa jaetaan giardia-positiivisen eläimen ottajalle myös eläinlääketieteellisen tiekunnan lisensiaatin Annukka Sulosen tutkielma ”Giardia- ja Cryptosporidium-alkueläinten esiintyminen suuressa koiratarhassa”. Tietoa jaetaan ja positiivisia tuodaan jatkossakin, koska uudelleentartunta tarhaolosuhteissa hoidon jälkeen on todennäköistä eikä tällöin giardian hoitamisesta loppuun asti tarhoilla ole vastaavaa hyötyä. Jäsenet tukevat giardiapositiivisten tuontia.

Päätettiin toistaiseksi olla teettämättä FelV- ja FiV-testejä kaikille kissoille Rakveren löytöeläintarhalla, koska kaikkien kissojen testaus tulisi kalliiksi eikä yhdistykselle tule riittäviä lahjoitusvaroja tällä hetkellä. Päätettiin jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin eli vain koteihin tulevat kissat testautetaan.

13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:52.

Liitteet  Äänestyspöytäkirja

____________      ____________

Johanna Niemi      Sini Isaksson
Puheenjohtaja      Sihteeri

 

____________     ____________

Jenni Niemi          Katja Miettinen
Pöytäkirjan tarkastajat