Päivitetty 08.07.2015

Toimintasuunnitelma 2015


Kulkurit_logo_vihrea

Rescueyhdistys Kulkurit ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaittensa eläinsuojeluun monitahoisesti ja usealla sektorilla. Merkittävimpinä toimialueina ovat steriloinnit, valistus, adoptiotoiminta sekä kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttaminen. Näitä pääkohtia tukevat lukuiset muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, kohdemaassa valistuskampanjoiden tukeminen ja yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen.

Steriloinnit

Sterilointeihin haluamme kuluvalla toimikaudella panostaa vieläkin enenevissä määrin. Sterilointikampanjoiden määrä on ollut noususuhdanteinen koko Kulkurien toiminnan ajan. Kuluvan toimikauden tavoitteena on pitää yllä pitkäkestoisia ja lyhytkestoisia sterilointikampanjoita, sekä saada vahvasti käyntiin Rosiori De Vede massasterilointiprojekti.

Pitkäkestoiset, jatkuvat sterilointikampanjat
Bukarestissa on useita eläinklinikoita, joiden kanssa Kulkureilla on jatkuva sopimus ja sitä kautta yhteistyötahomme ja heidän kauttaan sterilointeihin apua pyytävät tahot pääsevät veloituksetta leikkauttamaan koiria tai kissoja. Tavoitteena on kehittää entisestään yhteistyötä sekä klinikoiden että yhteistyötahojen kanssa ja saada paikallisten kampanjoiden avulla paikallisväestöä osallistumaan.

Lyhytkestoiset, kohdennetut sterilointitempaukset
Näissä tempauksissa päivän tai viikon aikana steriloidaan tietty määrä eläimiä tietyssä paikassa. Nämä voivat olla mm. kylissä tapahtuvia tempauksia ympäri Romaniaa. Tämä muoto madaltaa syrjemmässä asuvien ihmisten kynnystä hoidattaa lemmikkinsä sterilointi ja tukee tärkeällä tavalla yksittäisten eläinsuojelijoiden työtä.

Rosiori De Vede massasterilointi- ja avustusprojekti
Projektissa tavoitteena on suorittaa säännöllisesti mittavia sterilointipäiviä yhdessä kaupungissa, sekä samalla mikrosiruttaa ja rabiesrokottaa leikatut eläimet, sekä merkitä se kansalliseen rekisteriin. Projektin pitkäkestoinen tavoite on ratkaista yhden kaupungin kodittomien koirien ongelma ja toimia suunnannäyttäjänä muille kaupungeille.

Adoptiotoiminta

Adoptioiden osalta toiminta pysyy kuluvalla toimikaudella ennallaan. Otamme adoptio-ohjelmaan eläimiä luotettavilta yhteistyökumppaneilta harkitusti. Teemme matkoja Romaniaan noin kahden kuukauden välein, jotta voimme itse myös tutustua paikan päällä adoptioon tuleviin koiriin. Adoptiostandardit pysyvät ennallaan, kotien valinnassa käytetään edelleen huolellisuutta ja tarkkuutta ja hiomme ennestään toimivaa prosessia jatkuvasti terävämmäksi. Kokeneiden koiravaraajien rinnalle on toimikauden alussa liittynyt uusia aktiivisia henkilöitä ja kuluvan toimikauden aikana heidän asiantuntemustaan syvennetään ja kokemusta kartutetaan.
Tavoitteena on minimoida uudelleensijoituksia huolellisesti loppuun asti harkituilla adoptiopäätöksillä sekä kodin että yhdistyksen puolesta.

Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen

Haluamme kuluvalla toimikaudella jatkaa syksystä 2013 alkanutta työtä yhteiskunnallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen saralla. Tavoitteena on, yhteistyössä muiden eläinsuojelujärjestöjen kanssa, vaikuttaa EU:ssa siihen, että sekä Romanian koirien eläinrääkkäystilanteeseen puututtaisiin EU-tasolla viiveettä ja että eläinsuojelunäkökohdat yleisesti otettaisiin vahvasti huomioon valmisteltavassa lainsäädännössä.

Olemme verkostoituneet kattavasti eurooppalaisten yhteistyötahojen kanssa, joiden kanssa jaamme saman päämäärän ja tulemme edelleen panostamaan vahvasti tähän strategiseen osa-alueeseen. Tavoitteena on olla mukana ratkaisemassa Romanian katukoira-ongelmaa kestävällä, eettisellä tavalla ja toimia sillä tasolla, jossa pysyvää muutosta on mahdollista saada aikaiseksi. Pyrimme aktiivisesti kasvamaan järjestöksi, joka luotettavana, vastuullisena edelläkävijänä saa jalansijaa myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Muuta

Kuluvalla toimikaudella tulemme lisäksi järjestämään tapahtumia (mm. koulutustilaisuudet/kurssit, match show, tarvike-/ruokakeräykset) ja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan isompiin tapahtumiin, kuten esim. Lemmikkimessut ja Löytökoiralauantai.

Järjestämme kohdennettuja kampanjakeräyksiä paitsi sterilointeja varten, myös yhteistyökumppaneidemme tilannetta parantaaksemme. Toimikauden aikana pitkään kestänyt Asociatia Suflete Dragin tarhan rakennusprojekti tullaan onnistuneesti lopettamaan. Asociatia A Doua Sansan edistyessä tontin ostamisaikeissa, tulemme tukemaan myös heitä rakennusprojektissa. Tarpeen vaatiessa järjestämme akuutteja, lyhytkestoisia kampanjakeräyksiä.

Haluamme myös tällä toimikaudella panostaa avoimeen, monipuoliseen ja kattavaan tiedotukseen ja kehittää yhdistyksen toimintaa mahdollisimman laajamuotoiseksi. Nettisivut ja Facebook-sivu säilyvät pääasiallisina tiedotuskanavina ja uutiskirje tiedottaa asioista edelleen kuukausittain. Tavoitteena on saada tällä toimikaudella käyttöön yhdistyksen uudet nettisivut.

Panostamme myös tiiviiseen yhteydenpitoon yhteistyötahojemme kanssa, jotta pysymme ajan tasalla muutoksista ja huomiotamme vaativista asioista, kuten esimerkiksi koirien terveysasioissa. Tavoitteena on pysytellä kehittyvänä yhdistyksenä ja välttää paikoilleen pysähtymistä.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa