Vuosikokous jäsenille 13.4. Tuusulassa

Rescueyhdistys Kulkurit ry

KOKOUSKUTSU

11.3.2013

RESCUEYHDISTYS KULKURIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantaina 13.04.2013, klo 14.00 alkaen

Paikka: Myllykyläntie 138, 04360 Tuusula

Osallistujat: Kokoukseen voivat osallistua kaikki v.2012 ja 2013 yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Asialista: Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat
toimintakautta 1.1. – 31.12.2012 koskien.

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen
4§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5§ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7§ Toimintasuunnitelman ja tulo-ja menoarvion vahvistaminen, jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
8§ Hallituksen puheenjohtajan valinta
9§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) valinta + 3 varajäsentä
10§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle
11§ Yhdistyksen sääntöihin mahdollinen muutosehdotus
12§ Muut asiat

Ilmoittautuminen: Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan 12.04.2013 klo 12.00 mennessä Anni Aholle, anni@kulkurit.fi tai tekstiviestillä 050-9113411.

Kokouksessa on kahvi/tee- ja keksitarjoilu.

Hallitus
Rescueyhdistys Kulkurit ry

TERVETULOA!

Linkit sijaintiin kartalla: http://www.fonecta.fi/s/zWd ja vielä suurempana http://www.fonecta.fi/
s/zWe