Infoa koiran uudelleensijoittamisesta

Tuki perheille kotiutumisen jälkeen

Vastuullisena toimijana Kulkurit sitoutuu huolehtimaan kauttaan adoptoiduista myös niiden kotiutumisen jälkeen. Tämä tarkoittaa tukea perheelle alun haasteisiin ja tarvittaessa perheen tukemista sekä neuvojen ja vinkkien antamista perheelle koko koiran elämän ajan. Tarpeen vaatiessa ohjaamme omistajan ja koiran osaavalle eläintenkouluttajalle, jolla on keinot neuvoa koiran käytöshaasteissa. Toivomme, että perheet voivat olla yhdistykseen matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos koiran kanssa ilmenee haasteita – neuvomme ja tuemme mielellämme perheitä pidemmänkin ajan jälkeen. 

Arvojemme mukaan etsimme koirille niiden loppuelämän koteja, emme siis tarjoa koiria kokeiluun tai vuokralle. Perheen tulisi harkita huolellisesti omaa sitoutumistaan ja omia resurssejaan ennen adoptioprosessiin ryhtymistä. Allekirjoittaessaan luovutussopimuksen perhe sitoutuu huolehtimaan koiransa hyvinvoinnista koko sen elämän ajan, mutta lisäksi omistaja sitoutuu olemaan yhteydessä Kulkureihin, mikäli koiraa ei voida enää pitää. 

Joskus koirasta luopuminen voi olla oikea päätös ja näissä tilanteissa luopumisesta keskustellaan kokonaisuutena yhteyshenkilön kanssa. Ennen uudelleensijoituspäätöksen tekemistä suosittelemme perheitä kuitenkin tarkistuttamaan koiran eläinlääkärissä ja ottamaan ammattimaista ja osaavaa koulutustukea vastaan, sillä näillä tekijöillä koti ja koira voivat saada tarvitsemaansa apua sekä tukea ja yhteiselo saattaa muuttua sujuvammaksi ja saada näin jatkua.  

Rescueystävällisiä palveluntarjoajia löydät esimerkiksi täältä

 

Uudelleensijoitukseen päätyminen

Uudelleensijoituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa jo kauttamme adoptoitu koiran omistaja ei syystä tai toisesta kykene huolehtimaan koirastaan ja eläin palautuu yhdistykselle etsimään uutta kotia. Usein koira siirtyy yhdistyksen järjestämään kotihoitopaikkaan kodinetsinnän ajaksi, mutta ennen koiran muuttoa omistajan on huolehdittava koiran asiat kuntoon.

Luopumistilanteessa yhteisen keskustelun ja päätöksen jälkeen koirasta allekirjoitetaan luopumissopimus, joka on laillisesti sitova dokumentti ja jossa koiran omistajuus siirtyy takaisin yhdistykselle. Lisäksi ruokaviraston koirarekisteriin tehdään ilmoitus omistajanvaihdoksesta ja ilmoitetaan uusi koodi yhteyshenkilölle. Tämän lisäksi koiran rokotukset on huolehdittava ajan tasalle ja rokotusmerkinnät tulee olla kirjattuna passiin eläinlääkärissä. Lisäksi koiralta edellytetään kontrolloitavaksi ihomato, sydänmato, leishmanioosi sekä vektorivälitteiset sairaudet, joista otetaan uusintatestit 6-9 kk kotiutumisen jälkeen pitkän itämisajan takia. Mikäli näitä ei ole tehty, ne tulee huolehtia ensi sijassa. Epikriisit sekä testitulokset tulee lähettää yhteyshenkilölle.

Valitettavan usein käytöshaasteiden takia uudelleensijoitukseen päätyvät koirat ovat kipeitä ja ensimmäinen asia onkin huolehtia koiran terveys kuntoon. Luontaisesti koira pyrkii piilottamaan kipunsa ja siksi terveyshaasteiden havaitseminen voikin olla hankalaa. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että kotihoitoon siirtyvä koira on terveystutkittu, sillä muutto aiheuttaa väistämättä stressiä koiralle ja kipeän eläimen on huomattavasti vaikeampi sopeutua uuteen paikkaan. Jos koiralla on käytöshaasteita, jotka eivät lähde aukeamaan, ensisijaista onkin poissulkea koiran kivut, jotka voivat voimistaa reaktioita sekä vaikeuttaa oppimista.

Perheen on vietävä koira eläinlääkärintarkistukseen ennen koiran siirtymistä uudelleen kotia etsiväksi. Eläinlääkärissä on hyvä ottaa koirasta laaja verenkuva sekä luustokuvat. Mikäli koiralla on muita terveydellisiä haasteita, ne tulee selvittää ja hankkia koiralle määrätyt lääkitykset. Näitä voivat olla esimerkiksi paikalliset tulehdukset tai pysyvät jo havaitut sairaudet sekä niiden hoito. Hampaiden tilanne on hyvä selvittää erityisesti hiukan vanhempien koirien kohdalla.

Joskus koiran käytöshaasteet voivat lähteä purkautumaan terveydenhoidolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että terveyden hoitaminen automaattisesti poistaisi käytöshaasteet, mutta se helpottaa koiran käytöksen muokkaamista. 

Mikäli harkitset koirasi uudelleensijoitusta, huolehdithan nämä asiat kuntoon:

  • ajantasaiset rokotukset merkittynä passiin
  • kontrollitestit  (ihomato, sydänmato, leishmanioosi, vektorivälitteiset sairaudet)
  • tarvittavat terveyteen liitännäiset selvitykset (mm. verenkuva, luustokuva, hampaiden kunto)
  • lähetä epikriisit sekä testitulokset yhteyshenkilölle

Uudelleensijoitukseen liittyvissä asioissa omistaja on yhteydessä ensin omaan yhteyshenkilöönsä tai osoitteeseen info@kulkurit.fi, jos oma yhteyshenkilö ei toimi enää Kulkureissa. 

 

Kotihoitoon siirtyminen

Kun koiran terveydellinen tilanne on selvitetty ajan tasalle, koiralle aletaan kartoittaa sopivaa kotihoitopaikkaa. Yhdistyksellämme on useita kotihoitajia, mutta osaavia kotihoitajia tarvitaan aina lisää. Jokainen kotihoitaja arvioi itse tilanteensa ja valitsee hyväksyykö tarjotun koiran kotihoitoon. Toisinaan mahdollisten kotihoitopaikkojen määrää rajoittaa kotihoitoon siirtyvän koiran tarpeet. Kotihoitopaikan suhteen mietitään esimerkiksi koiran tarvetta lajitovereiden seuralle, kotihoitopaikan alueellista sijaintia ja asuinmuotoa sekä kotihoitajan koirakokemusta. 

Usein koiran kodinetsintä aloitetaan, kun koira asuu vielä edellisessä kodissaan. Koira voidaan lisätä sivuille kotia etsiväksi ja perheen tulee toimittaa ajantasaiset tiedot koirasta sekä kuvia ja videoita koirasta. Kotihoitopaikan etsimiseen voi mennä jonkin aikaa, joten on hyvä varautua koiran arjen tasaamiseen sekä kouluttamiseen myös tässä vaiheessa. Erityisesti haastavampien hoitoa tarvitsevien koirien kohdalla tulee varautua siihen, että hoitopaikan etsimiseen voi mennä aikaa. Hiukan haastavampien hoitokoirien koulutus sekä kodinsaanti on usein pidempi prosessi, minkä takia osaavat paikat ovat usein varattuja.

Kun koiralle löytyy sopiva hoitaja, ilmoitetaan tästä koiran entiselle perheelle, minkä jälkeen koiran muuttoa kotihoitajalle voidaan alkaa suunnittelemaan. Luopuva perhe kuljettaa koiran itse kotihoitopaikkaan. Kotihoitajamme, kuten yhdistyksen yhteyshenkilötkin, toimivat vapaaehtoisina, joten on tärkeää kunnioittaa kotihoitajan toiveita esimerkiksi siirtymän aikatauluttamisessa. Perheen tulee lähettää koiran passi yhdistykselle kun koira siirtyy kotihoitoon.

Koiralle on pakattava mukaan vähintään triplavarmistus (kaulapanta, valjaat + turvapala, kaksi hihnaa) sekä tarpeen mukaan muita tarvikkeita. Jos koira on niin arka, että sen turvallisen siirtymän takaamiseksi koiran on kuljettava häkissä, koiran entinen perhe sitoutuu ostamaan koiralle häkin sekä totuttamaan häkin mukavaksi ennen kotihoitoon siirtymistä. Tämän lisäksi muuttoa helpottaa se, että koiralle pakataan mukaan tutun tuoksuinen alusta, lempilelu sekä tuttua ruokaa. Muuttaminen voi olla koiralle todella vaikea paikka ja pyrimme luomaan kotihoitoon siirtymisestä koiralle mahdollisimman helppoa. Kotihoitajamme sijaitsevat ympäri Suomea ja tarvikkeiden siirtäminen yhdistykseltä hoitajan käyttöön voi olla vaikeaa. Arvostammekin siis paljon, jos koiran mukana annetaan myös muita tarvikkeita kuten takki, peti tai kuppi.

Ennen kotihoitoon siirtymistä huolehdithan:

  • koiran passi lähetetään yhdistykselle, allekirjoitetaan luopumissopimus ja ruokaviraston koirarekisteriin ilmoitetaan omistajanvaihdoksesta.  
  • koiralle triplavarmistus sekä muut tarvittavat varusteet
  • kunnioita kotihoitajan toiveita

 

Koirasta luopumisen jälkeen

Koira on siirtynyt kotihoitoon. Tämä voi olla entiselle omistajalle helpotus, mutta nyt vasta alkavat kotihoitajan velvoitteet sekä yhdistyksen vastuu uuden kodin etsinnässä. Kotihoitaja tukee koiraa sen kokemassa muutossa. Kotihoitaja tutustuttaa koiran perheen muihin lemmikkeihin sekä perheenjäseniin. Kotihoitaja kuljettaa koiraa tarvittaessa eläinlääkäriin tai kehonhuoltoon. Kotihoitaja kouluttaa koiraa ja usein laittaa omat menonsa taustalle koiran hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotihoitaja pyrkii luomaan koiralle turvallisuuden tunteen sekä tukee sitä matkalla entistä hienommaksi kotikoiraksi.

Samalla koiran yhteyshenkilö työskentelee koiran uuden kodin löytämiseksi. Kodin etsintä voi olla pitkä prosessi erityisesti, jos koira on jo iäkäs tai sillä on terveys- tai käytöshaasteita. Yhteyshenkilö tukee kotihoitajaa ja päivittää koiran profiilia kotihoitajan kertoman perusteella. Yhdistys huolehtii koiran kuluista kotihoidon aikana. Jos koiralla on edelleen eläinlääkärin hoitoa vaativia tarpeita, organisoi yhdistys rahankeräyksen sen hoitokulujen kattamiseksi. Yhteyshenkilö ottaa vastaan kyselyt ja haastattelee uudet adoptioehdokkaat. Perhe tapaa koiran kotihoidossa ja koira muuttaa uuteen kotiin. Yhteyshenkilö toimii jälleen perheen tukena kotiutumisessa. Edellisen omistajan yhteydenotosta on tähän pisteeseen voinut kulua helposti yli vuosi. Lopulta koira on löytänyt uuden perheen, joka on sitoutunut huolehtimaan siitä sen koko loppuelämän ajan.

 

Tiivistys 

Jos siis sinulla on haastava elämäntilanne tai muutoin syystä tai toisesta olet harkinnut kauttamme adoptoidusta koirasta luopumista, toimithan näin: 

  1. Varmista eläinlääkärissä, että koirallasi ei ole kipuja ja että sen rokotukset ja tautitestit ovat ajan tasalla.
  2. Käytöshaasteissa käänny ammattikouluttajan puoleen. Varmista, että kouluttaja toimii ajantasaisin, positiivisiin metodeihin pohjautuvin tavoin ja hänellä on ymmärrystä rescuekoiran kouluttamisesta. 
  3. Ota yhteyttä yhdistykseen ja kuvaa tilannettanne mahdollisimman kattavasti.

Lue myös:

Myytit rescuetoiminnasta – top 5

1. Rescuekoira on vakava tautiriski Tautiriskit kodittomien koirien adoptiossa ulkomailta ovat asia, joka on syytä ottaa vakavasti eikä niitä tulisi koskaan vähätellä. Vastuullisessa rescuetoiminnassa tehdään kaikki mahdollinen tautiriskien minimoimiseksi, sillä se on...

lue lisää

Mikä on kaikista vaikeinta rescuekoiran kotiuttamisessa?

Rescuekoiran kotiuttamisesta on saatavilla valtavasti hyvää tietoa. Usein rescuekoiraa kotiin odottava adoptioperhe perehtyy ennakkoon laajasti erilaisiin erinomaisiin materiaaleihin, kahlaa läpi koirien elekielen aakkosia, paneutuu eroahdistuksen ennaltaehkäisyyn ja...

lue lisää

Joku muu muka

On aika palata aiheeseen, josta olemme kirjoittaneet julkisesti aiemminkin. Harkitse vielä -teksti käsittelee Kulkurien kautta uudelleensijoitukseen tulevia koiria,  vapaaehtoistyöntekijöiden työmäärää, adoptioprosessin huolellisuutta, uuteen perheeseen sopeutuvien...

lue lisää

Harkitsethan vielä

Otteita Kulkurien rekisteristä vuonna 2019 uudelleensijoitettujen koirien tilanteista “Perheeseen syntyy vauva” (koira ollut kodissa kaksi kuukautta) “Pentu ärisi perheen miehelle, pitää lähteä heti” (koira ollut kotona kaksi päivää) “Koiran stressitasot korkealla ja...

lue lisää

Kulkurit lomalla 24.6.-14.7.2024

Kulkurit lomalla 24.6.-14.7.2024 Kulkureissa lomaillaan kolmen viikon ajan ajalla 24.6.-14.7.2024. Tänä aikana meillä otetaan ansaitusti iisisti ja ladataan akkuja jotta jaksamme auttaa kodittomia koiria jälleen loppuvuoden ajan. Loma vaikuttaa jonkin verran...

lue lisää

Mitä on pentutehtailu?

Rescueyhdistys Kulkurit ry vastustaa pentutehtailua. Joskus termit saattavat koiraharrastajalla mennä sekaisin ja meiltäkin on kysytty, mitä eroa on pentutehtailulla ja rescue-yhdistyksillä - onhan ulkomailta tuotu rescue-koirien ohella myös pentutehtaiden kasvatteja....

lue lisää

Rescueyhdistys Kulkurit rekrytoi

Rescueyhdistys Kulkurit ry on vuonna 2012 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti auttaen kohdemaansa Romanian kodittomia eläimiä monitahoisesti ja vastuullisesti. Arvoihimme kuuluu vastuullisuuden lisäksi...

lue lisää

Kulkurien hallitus 2024-2025 on valittu

Rescueyhdistys Kulkurit ry valitsi vuosikokouksessaan 11.5.2023 uuden hallituksen kaudelle 2024-2025. Hallitus järjestäytyi 14.5., ja nyt on aika esitellä yhdistyksen uuden hallituksen jäsenet. Nina Ehrström hallituksen puheenjohtaja "Ensikosketukseni rescuetoimintaan...

lue lisää