Päivitetty 14.07.2019

Toimintasuunnitelma 2019


Rescueyhdistys Kulkurit Ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

 

Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaansa eläinsuojelulliseen tilanteseen kestävällä ja monitahoisella tavalla. Merkittävimpinä toimintakeinoina ovat kohdemaassa tapahtuvat steriloinnit ja valistus. Lisäksi adoptiotoiminta Suomeen on merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Näitä pääkohtia tukevat lukuiset muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, kohdemaassa valistuskampanjoiden tukeminen ja yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva ja myös näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.

 

Steriloinnit

Sterilointien merkitys Kulkurien toiminnan lippulaivana jatkuu. Sterilointien parissa tehtävää työtä kehitetään joka vuosi entisestään ja tänä vuonna panostamme sterilointirintamalla edelleen prosessien parantamiseen niin yhdistyksessä sisäisesti kuin paikallisesti Romaniassakin. Lisäksi yhteistyötä laajennetaan uusien yhteistyökumppaneiden avulla. Kuluvana toimintavuonna pyritään myös panostamaan vapaana elävien puolivillien koirapopulaatioiden sterilointeihin.

Varainkeruu on toistuva haastekohta sterilointitoiminnassa. Vuonna 2018 sterilointeja kustannettiin 86 072, 99 eurolla, ja viitteellisiä lahjoituksia sterilointeihin saatiin kerättyä 30 30 506,84 euroa. Kehityssuunta on oikea edellisiin vuosiin verrattuna, mutta haastetta on edelleen paljon. Tämän vuoden tavoitteena on saada katettua noin puolet steriloinneista viitteellisten lahjoitusten avulla. Tämä aiheuttaa edelleen myös enemmän vaatimuksia Romanian sterilointiyhteistyökumppaneille, sillä toiminnan kasvaessa vaadimme enemmän raportointia, kuva- ja videomateriaalia ja informaatiota toteutuneista sterilointikampanjoista markkinoinnin tueksi. Tulemme ohjaamaan tänäkin vuonna suuren osan yleislahjoituksista sterilointitoimintaan.

 

 

Valistustyö

Paikallisen väestön valistus on oleellinen osa toimintaamme ja kuluvalla toimintakaudella haluamme panostaa siihen edellisiä vuosia enemmän. Valistus kulkee sterilointitoiminnan rinnalla ja jatkossa haluamme linkittää näitä kahta toimintoa entistä enemmän yhteen.

Etenkin lasten ja nuorten valistus ja vaikuttaminen sitä kautta Romanian tulevien sukupolvien tietoisuuteen ja asenteisiin eläimiä kohtaan on merkittävä tavoitteemme.

Valistustoiminnan haaste on Romanian kankeassa byrokratiassa. Paikallinen valistustiimi jatkaa kuluvalla kaudella verkostoitumista kouluihin, päiväkoteihin ja orpokoteihin toiveena saada sidottua suhteita, joiden avulla valistustoimintaa saataisiin vietyä kouluihin ym helpommin. Hobo Education-valistuspaketin toimeenpanosta Romaniassa vastaa pääsääntöisesti paikallinen tiimi, Cristina ja Andrei Ionescu.

 

 

Adoptiotoiminta

Kuluvana vuonna adoptiotoiminta tulee pysymään ennallaan ja panostamme jälleen ennenkaikkea nykyisen adoptioprosessin laadun ja toimivuuden ylläpitämiseen. Kaikki kauttamme kotia etsivät koirat tulevat adoptio-ohjelmaan luotettavien yhteistyökumppaniemme kautta ja kaikki koirat käyvät läpi vaaditut terveystarkastukset yhteistyöeläinlääkäriasemamme Clinica Veterinara Onevetin tiloissa.

Terveysasioihin panostaminen jatkuu tänäkin vuonna. Multiresistenttien bakteerien laajat seurannat jatkuvat ja lisäksi olemme aloittaneet rabiesvasta-aineiden ja dirofilaria repensin seulonnat jo entuudestaan adoptio-ohjelmasta löytyvien perustestauksien lisäksi. Pyrimme kantamaan vastuuta rescuetoiminnan tasosta ja näyttämään omalla toiminnallamme esimerkkiä.

Yhdistyksen aktiivit tulevat myös tulevana toimintavuotena vierailemaan n. kahden kuukauden välein Romaniassa yhteistyökumppaneidemme luona, jotta voimme itse tutustua adoptio-ohjelmassa oleviin ja sinne tuleviin koiriin sekä samalla tehdä suunnitelmia Romaniassa yhteistyötarhoillamme olevien koirien elinolosuhteiden kohentamiseksi ja eläinsuojelijoiden jaksamisen tukemiseksi.

Adoptioprosessia on entisestään hiottu ja hiotaan tarpeen mukaan, jotta mahdolliset uudelleensijoitukset saadaan minimoitua ja oikea koti ja koira varmasti kohtaavat, sekä terveysriskit saadaan minimoitua. Kuluvana toimintakautena yhdistyksen sisäisessä toiminnassa keskitytään mm. lapsiperheisiin liittyviin koirien uudelleensijoituksiin Suomessa ja arkojen koirien arviointiin Romaniassa ennen ohjelmaan valitsemista. Erityisadoptio-työryhmän toimintaa tehostetaan ja adoptioiden haastatteluprosessia sekä uusien koirayhteyshenkilöiden koulutusprosessia tarkennetaan.

Kuluvana vuonna yhtestyö jatkuu Responsible Rescue-toiminnan ympärillä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa. Nykyisen rescuetoiminnan ja adoptioiden ympärillä vellovan negatiivisen keskustelun myötä toivomme myös yhteistyön asiantuntijoiden ja viranomaisten vankentuvan ja osallistumme edelleen aktiivisesti asialliseen keskusteluun rescuetoiminnan ympärillä.

 

Muuta

Tulevana toimintavuonna osallistumme ja järjestämme lukuisia tapahtumia (messut, Ravintolapäivät, Kulkurien omat tapahtumat) varojen keräämiseksi. Tavoitteena on saada tapahtumia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, erityisesti Turkuun ja Tampereelle.

Järjestämme kohdennettuja keräyksiä sterilointeja ja muita tarpeellisia kohteita varten. Merkittävin yksittäinen käynnissä oleva projekti on CARPE, jossa yhdessä Carmen Mandescun kanssa rakennamme laadukasta tarhaa Mitrenin kylään. CARPE:n aktiivinen projektiosuus tulee päättymään kuluvalla toimintakaudella, Carpen jäädessä luontevasti adoptio- ja sterilointiyhteistyökumppaniksemme muiden toimijoiden tapaan.

Kuluvalla toimintakaudella panostamme lisäksi jäsenhankintaan ja kannatustuotevalikoimamme uudistamiseen ja näiden kohteiden markkinointiin. Verkkokauppamme HoboShop liittyy oleellisesti em. asioihin.

Omat verkkosivumme ja Facebook tulevat olemaan pääasiallisia tiedotusvälineitämme. Kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa jäsenet saavat tietoa tulevista tapahtumista ja ohjautuvat sivuillemme. Lisäksi kehitämme edelleen aktiivisesti Instagram-tiliämme. Tänä vuonna erityisesti yhdistyksen YouTube-kanava saa panostusta osakseen ja videomateriaaia tullaan tuottamaan uusien vapaaehtoistoimijoiden toimesta entistä enemmän.

Jatkamme tänä vuonna myös tiivistä yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihimme ja pyrimme olemaan aina ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa ja regoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä.

Sosiaalinen media tulee olemaan edelleen näkyvässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Yhdistys tulee näkymään Facebookissa ja Instagramissa ja erityisesti kuluvana vuotena tullaan kehittämään osallistuvaa sosiaalista mediaa, jonka tavoitteena on saada tukijat ja seuraajat mukaan rakentamaan Kulkurien sosiaalista mediaa sekä nk. tavoitteellista ja suunnitelmallista sosiaalista mediaa, jossa Kulkurien eri tapahtumaosa-alueita nidotaan yhteen näkyvyyden ja seurattavuuden kannalta mielekkäällä tavalla.

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.