Päivitetty 14.07.2019

Toimintakertomus 2018


Rescueyhdistys Kulkurit Ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Yleistä

Rescueyhdistys Kulkurit ry on aatteellinen, ja osa-aikaista toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta, vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Vuonna 2012 perustettu yhdistys toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen tavoitteena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistyksen toimihenkilöt pyrkivät toiminnan kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen tukijoitaan kunnioittaen. Toiminta keskittyy Romaniaan, maan hylättyjen ja kodittomien koirien auttamiseen, joita on 20 miljoonan asukkaan Romaniassa arviolta 2-3 miljoonaa. Yhdistys pyrkii puuttumaan ongelmiin siellä mistä ne ovat lähtöisin; Steriloinnit ja valistustoiminta paikan päällä kohdemaassa ovat yhdistyksen avainaluetta.

Kertomusvuonna Kulkureiden kasvu ja toiminta vastuullisena yhdistyksenä on jatkunut tasaisena. Vastuullisuudessa otettiin uusi askel, kun Kulkurit liittyi mukaan huhtikuussa perustettuun Responsible Rescue -sitoumukseen. Vuosi oli hyvä sterilointiprojekteissa ja paikallisprojekti Carpessa otettiin merkittäviä askeleita tarhan valmistumisessa. Kulkureissa aloitti kertomusvuonna useita uusia vapaaehtoistoimijoita ja sisäisiä prosesseja pystyttiin jälleen kehittämään entisestään. Adoptioiden ympärillä toimintaan vaikutti paljolti propagandahakuinen mediamyllytys rescuekoirien terveysteemojen ympärillä ja näin ollen adoptoitujen koirien lukema laski 396:een eläimeen (490)*. Adoptiotoiminnassa merkittävää kuluneena vuonna oli lisäksi useiden parannusten ja kehitysten lisääminen prosessiin, kuten raivotautirokotteen tehosteen käyttöönotto ja varoajan pidentäminen ennen Suomeen tuontia. Saimme vierailla Romaniassa yhdessä Evidensian eläinlääkäri Tanja Hakkaraisen kanssa vieden paikan päälle suomalaista osaamista liittyen mm. leishmanian hoitoon ja multiresistanttien bakteerien huomioimiseen klinikalla ja tarhaoloissa. Yhteistyötä tehtiin myös mm. Eviran sekä Helsingin Yliopiston tutkijan Merja Rantalan kanssa.

Sisäiseen koulutukseen panostettiin toimintavuoden aikana järjestämällä kolmen paikkakunnan yhteiskiertue koirakoulu Koiruuksien Klubin eläintenkouluttajan Helmi Pesosen kanssa. Kiertueella järjestettiin toiminnanjohtajan vetämää koulutusta yhdistyksen aktiivitoimijoille, erityisesti koirien yhteyshenkilöille ja yleisessä avoimessa osuudessa Helmi luennoi kuulijoille koiran elekielestä ja stressin merkityksestä.

Kulkurit sai kertomusvuonna osakseen mediahuomiota ja toiminnanjohtajaa pyydettiin useaan haastatteluun ja keskusteluun. Toimijoina Kulkureita, heidän prosessejaan ja tapojaan toimia, osataan arvostaa monella taholla. Kulkurit on säilyttänyt paikkansa luotettavana yhdistyksenä. Kulkurit osallistui edellisvuosien tapaan Suomessa erilaisiin tapahtumiin niin valistus- kuin varainkeruumielessä. Kulkurien sanomaa on tänäkin kertomusvuonna vienyt eteenpäin myös julkisuudesta tunnettuja henkilöitä. Yhteistyö heidän kanssaan on ilahduttavasti vahvistanut sen, että toimintamme on koettu eettisenä, kestävän kehityksen mukaisena ja ennen kaikkea luotettavana.

Kulkureissa oli aktiivisia toimihenkilöitä kuluneena vuonna keskimäärin 48 (45). Tarvittaessa yhdistys on hakenut, ja poikkeuksetta löytänyt, avoimen rekrytoinnin kautta uusia toimihenkilöitä riveihinsä. Aktiiviset toimihenkilöt tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta, työtä omalla vapaa-ajallaan. He mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja kehityksen jokapäiväisellä työllään.

 

** Läpi koko toimintakertomuksen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaavaa toteumaa edelliseltä, vuoden 2017, toimintakaudelta.

 

Toiminta

Kenttätyö

Kertomusvuonna yhdistyksen toimesta jatkettiin yhdistysmatkojen tekoa Romaniaan noin kahden kuukauden välein. Jatkoimme hyväksi havaittua tapaa koostaa matkoja niin, että uudet toimijat pääsevät ensimmäistä kertaa matkaan kokeneiden toimijoiden/toimijan kanssa, jotta tieto-taito leviää yhdistyksen sisällä. Oleellisena matkojen sisällössä pidettiin adoptio-ohjelmassa olevien koirien tilanteen päivittäminen ja uusien adoptio-ohjelmaan tulevien koirien valitseminen. Lisäksi tärkeää on ollut viettää aikaa keskustellen ja kuunnellen yhteistyötahojemme ajatuksia ja kokemuksia sekä osallistua päätöksentekoon. Edelleen koemme tärkeäksi viedä paikallisille toimijoille osaamista ja kokemuksia enemmän länsimaisesta tavasta ottaa huomioon eläimen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja myös puhua koirien käytöksiin liittyvistä huomioista.

Kertomusvuoden aikana kenttätyössä on pyritty panostamaan sisäisen osaamisen lisääntymiseen tarkennettujen ohjeistusten avulla esimerkiksi liittyen arkojen koirien ja erityisadoptiokoirien tunnistamiseen ja arviointiin sekä myös edelleen esitellä työtämme aktiivimatkoilla entistä enemmän, ruohonjuuritasolla, sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta avata toimintaamme vielä enemmän seuraajille. Kenttätyön laatua kehitettiin kertomusvuonna suunnittelemalla sisäisiä ohjeistuksia em. arkojen ja erityisadoptioon tulevien koirien arvioinnin tueksi. Aktiivitoimijoille on myös tuotu esille mahdollisuuksia oppia lisää koirien käyttäytymisestä, lähestymisestä, signaaleista ja eleistä, joista on hyötyä myös kenttätyössä.

 

Steriloinnit

Vuosi 2018 oli sterilointien osalta ainutlaatuinen, sillä varoja sterilointeihin ei ollut valmiina, toisin kuin aiempina vuosina. Kaikki ylijäämä edellisiltä vuosilta käytettiin vuonna 2017, joten lähtökohta sterilointiprojektien aloittamiselle oli haasteellinen. Tämä pakotti suunnittelemaan ja kehittämään varainkeruuta uudella tavalla ja siihen piti panostaa enemmän kuin aikaisemmin. Sterilointikampanjoita ja sterilointien määriä alettiin seuraamaan entistä tarkemmin ja somenäkyvyyden monipuolisuuteen ja määrään panostettiin enemmän. Vaatimukset yhteistyökumppaneillemme Romaniassa tiukentuivat ja niitä lisättiinkin. Vaadimme enemmän ja parempaa materiaalia, kuten kuvia, videoita ja tarinoita sterilointikampanjoista paikanpäältä ja pyrimme ohjaamaan ja neuvomaan yhteistyökumppaneitamme tuottamaan meille laadultaan parempaa materiaalia. Kaikki tämä panostus kannatti, sillä kertomusvuonna pystyimme kasvattamaan lahjoitusten määrää huomattavasti. Tämän mahdollisti se, että pystyimme mm. tuottamaan enemmän somekampanjoita ja tuomaan sterilointeja ja niiden hyötyjä esille enemmän ja paremmilla materiaaleilla.

Yhteistyökumppaneiden määrää laskettiin edellisen vuoden kuudestatoista yhteentoista. Kanssamme jatkoivat jo vanhat tutut: Adina Vladut, Cristina Radulescu, Laura Fincu, Maria Cristina, Carmen Mandescu (Carpe), Doina Vella, Luiza Mandru, Mihaela Soare, Anda Popescu, Alina Murgu sekä Cornelia Stanescu (Rosiori de Vede). Uusia yhteistyökumppaneita emme haastavan taloudellisen tilanteen takia ottaneet. Toimintasuunnitelman mukaan pyrimme keskittämään sterilointeja tietyille alueille, jotta voisimme mahdollisesti tulevaisuudessa nähdä sterilointien vaikutukset näillä alueilla. Tämä vie luonnollisesti pidemmän aikaa eikä siksi muutosta ole kertomusvuoden aikana vielä nähtävissä.

Yhteensä kertomusvuonna steriloitiin 3 278 eläintä***, joista 3 149 oli koiria ja 129 kissoja.

Vuoden 2018 sterilointibudjetiksi asetettiin 80 000 euroa. Summa ylitettiin lievästi, kun lopulliset kulut olivat             -86 072,99€ (-153 191,89€). Sterilointeihin merkittyjä lahjoituksia tuli 30 506,84€ (21 896,16€). Alijäämä -55 566,15€ katettiin yleisistä lahjoituksista ja muista tuotoista.

Sterilointien tukemiseksi järjestettiin kertomusvuoden aikana useita somekampanjoita. Jatkoimme säännöllisesti jo hyväksi havaittuja sterilointikummi-kampanjoita. Yksittäisiä kampanjoita olivat seuraavat:

 • #mitäsinänäet –kampanja aloitettiin maailman terveyspäivänä ja toimme julki mm. WHO:n (World Health Organization) näkemyksen sterilointien tärkeydestä kulkukoirapopulaatioiden hallinnassa. Kampanjan aikana 7.4.-7.5. kerättiin 4 732,41 €.

 

 • #yhdensteriloinninvoimalla –kampanjalla tuotiin ilmi edes sen yhden narttukoiran steriloinnin hyödyt, kun se steriloimattomana voisi elinaikanaan tuottaa jopa 67 000 uutta koiraa. Tällä kampanjalla saatiin kasaan 3046,86 € ajalla 5.-18.11.

 

 • ”Nyt steriloidaan Rosiorin tarhan koirat” –kampanjalla kerättiin 1 050 € ja kustannettiin 35 Rosiorin kunnallisella tarhalla elävän narttukoiran steriloinnit. Yleisestä linjastamme poiketen sponsoroimme tämän ”täsmäiskun”, koska Rosiorin tarhalla oli tuolloin 70 steriloimatonta narttua, jotka olivat jatkuvassa vaarassa tulla tiineeksi. Koimme näiden sterilointien olevan erittäin tärkeitä ennaltaehkäisemisen ja näiden narttujen hyvinvoinnin kannalta. Toisten 35 nartun steriloinnin kustansivat Rosiorin muut tukijat.

Saimme erityisen kunnian vastaanottaa Hellen Filatoffin kuolinpesän tekemän 1 000€ lahjoituksen sterilointeihin. Aloitimme myös yritysyhteistyön RE/MAX Vision Mari Hilpisen kanssa, joka haluaa toistaiseksi lahjoittaa sterilointeihin 150 € jokaisesta tekemästään asuntokaupasta.

 

 

*** Sterilointimääriin ei lasketa adoptoituja, Suomesta kodin saaneita koiria tai kissoja. Lukuihin sisältyy omistetut vapaana liikkuvat sekä vapaana elävät kodittomat eläimet Romaniassa.

 

 

Adoptiotoiminta

Adoptiotoiminnassa keskityttiin laadun varmistamiseen ja adoptioon liittyviä prosesseja parannettiin entisestään. Vuonna 2018 adoptoitiin 392 (490) koiraa. Uudelleensijoitettuja koiria oli vuonna 2018 41 (48). Kotihoitoon tuotiin kertomusvuonna 21 (41) koiraa. Yhdistykselle ilmoitettuja eläinten lopetuksia oli 36 (22) koiraa ja 1 kissa, joissa lopetukseen johtuneina syinä oli mm. erinäisiä vanhuuteen ja terveyteen liittyvien ongelmia.

Koiria tuotiin seuraavilta yhteistyötahoilta seuraavasti:

 • 179 One Rescue Associationin yksityinen tarha, jonka on rakennuttanut eläinlääkäri Adina Vladut
 • 77   Carpen yksityinen tarha, jota ylläpitää Carpe-yhdistyksen Carmen Mandescu ja Veera Palonen
 • 37   Ioana Bodea, yksityinen eläinsuojelija
 • 23   Rosiorin kunnallinen tarha, jota auttaa yksityinen eläinsuojelija Cornelia Stanescu
 • 17   Luiza Mandru, yksityinen eläinsuojelija
 • 16   Mihaela Soare, yksityinen eläinsuojelija
 • 13 Happy Dogs Moreni yksityinen tarha, jota ylläpitää Anda Popescu
 • 10   M.G. Rescuen yksityinen tarha, jota ylläpitää Mihai Grigorie
 • 7   Roxana Deissima, yksityinen eläinsuojelija
 • 2    Suflete Dragin yksityinen tarha, jota ylläpitää Suflete Dragi -yhdistyksen Alina ja Anda Murgu
 • Lisäksi yksi koira tuotiin yksittäisiltä eläinsuojelijoilta.

Vuonna 2018 Rescueyhdistys Kulkurit ry oli muiden suomalaisten rescueyhdistysten kanssa mukana kehittämässä toimintamallia yhdistyksille, jotka haluavat toimia vastuullisesti rescuekentällä. Tästä yhteistyöstä syntyi Responsible Rescue –sitoumus -> www.responsiblerescue.fi. Rescueyhdistys Kulkurit ry on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Responsible Rescue -sitoumuksen tarkoitus on varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus. Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptoijille tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys. Näin tuontikoiriin liittyviä riskejä saadaan vähennettyä.

Responsible Rescue -sitoumus velvoittaa siihen sitoutuneita yhdistyksiä noudattamaan lakisääteisiä tuontivaatimuksia huomattavasti tiukempia kriteereitä koirien rokotusten ja tautitestausten osalta. Kriteereissä on otettu myös huomioon paljon puhuttaneiden moniresistenttien bakteerien ja rabiesvasta-aineiden seulominen. Muutoksia adoptioprosessissa on muun muassa se, että koirat saavat kahdet rabiesrokotukset ennen saapumista Suomeen.

Olemme edelleen tiiviisti seuranneet terveyspuolen keskusteluja ja käänteitä, ja arvioineet sekä muokanneet omia suosituksia ja käytäntöjä tarpeen tullen, konsultoiden asiantuntevaa eläinlääkäriä.

Uudelleensijoituksia ja niiden syitä olemme edelleen tarkkailleet ja olemme ottaneet käyttöön tiettyjä pieniä muutoksia parantaakseen adoptioprosessia entisestään.

 

Carpe-projekti

Carpe on 17.5.2016 käynnistynyt Kulkurien ja romanialaisen eläinsuojelijan Carmen Mandescun yhteinen projekti, jonka tarkoitus on rakentaa yksityinen eläinten suojatarha Romaniaan Mitrenin kylään. Projekti jatkui läpi koko kertomusvuoden.

Carpella on tapahtunut paljon ja projekti on tarkoitus viedä päätökseen kevätkaudella 2019. Koirien häkit on viimeistelty ja niihin on ostettu kopit. Kulkuväylille on valettu betoni, jotta vältytään mutavelliltä, jonka läpi muuten joutuisi kävelemään jokaisen sateen jälkeen. Asuintilaan on kunnostettu takka, joka pitää tarhalla asuvan ja elämistä huolehtivan suomalaisen Veera Palosen lämpimänä talven pakkasilla. Takka myös mahdollistaa lämpimän ruoan keittämisen sekä eläimille että Veeralle itselleen. Asuintilaa remontoitiin muutenkin asuttavampaan kuntoon. Lattiat saatiin vihdoin valmiiksi ja loppuvuodesta työmiehet tarttuivat toimeen asuintilan kylpyhuoneen rakentamisessa. He saivat tehtyä vesieristyksen sekä kaakeloinnin. Viimeistelyt ovat vielä kesken ja niitä jatketaan projektin loppumiseen saakka, jonka jälkeen vastuu remontista siirtyy yksinomaan Carpe-yhdistykselle. Sähköä tarhalle ei vieläkään tule eikä tietä ole vielä rakennettu kuten pormestari lupasi, mutta keskustelut näistä ovat edelleen käynnissä.

Alkuvuodesta 2018 kaikki Carpen häkit olivat löytäneet omat häkkikumminsa yksityishenkilöiden ja yritysten joukosta. Häkkikummi sponsoroi kertalahjoituksella yhden häkin rakentamisen ja saa vastineeksi kuulumisia häkin asukkaista. Yrityssponsoreita projektilla on yhteensä 21 kappaletta. Koiria Carpella asui loppuvuodesta 2018 noin 100 yksilöä, muutamia kissoja ja yksi possu nimeltään Carpestiina.

Animalia on myös tukenut ja seurannut Carpe-projektia alkaen projektille osoitetusta testamenttilahjoituksesta vuonna 2016. Vuonna 2018 Animalian Sami Säynevirta ja Hanna Bärlund kävivät Carpen tarhalla kahdesti touko- ja elokuussa. He kirjoittivat kokemuksistaan Animalian kotisivuille. Lyhyempi artikkeli aiheesta julkaistiin myös Animalian lehdessä 2/2018.

Viitteellisiä lahjoituksia Carpe projektille tuli vuonna 2018 yhteensä 33 962,63 € (68 875,29 €). Kaikki Carpeen tulleet viitteelliset lahjoitukset on käytetty tarhan rakentamiseen.

 

 

Valistus

Valistusrintamalla kertomusvuosi oli valitettavan hiljainen. Romanian byrokratia lyö kapuloita valistuksen rattaisiin ikävällä tavalla vaikeuttaen valistustiimimme pääsyä kouluihin esittäytymään. Vaikuttaa siltä, että vain tuttujen kontaktien kautta pääsy kouluihin, päiväkoteihin ja orpokoteihin on mahdollista. Niinpä paikallinen valistustiimimme, Cristina ja Andrei Ionescu, on pyrkinyt luomaan verkostoja ja vakuuttamaan vaikuttajia luotettavuudestaan.

Toukokuussa Cristina ja Andrei pääsivät onneksi viettämään päivän valistuksen merkeissä Baisoaran koulussa Romaniassa. Koulun noin 50 oppilasta sai päivän aikana kuulla koirien hyvästä kohtelusta, niiden käytöksestä, sterilointien merkityksestä ja tavoista auttaa kodittomia eläimiä. Valistus tapahtui leikin ja pelien kautta. Cristinalla ja Andreilla oli mukanaan myös hurmaava, sosiaalinen ja reipas Rudi-rescuekoira, joka ihastutti oppilaat ja opettajat mennen tullen.

 

Tiedotus ja PR

Yhdistyksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen kotisivu, www.kulkurit.fi, sekä Facebook-sivu, www.facebook.com/kulkurit, ja Instagram-profiili, @rescueyhdistyskulkurit. Varsinkin Instagramiin panostettiin kertomusvuonna aiempaa enemmän, koska se on koko ajan nouseva sosiaalisen median kanava. Lisäksi kertomusvuonna alettiin miettiä aktiivisesti, miten yhdistyksen YouTube-tiliä voisi hyödyntää enemmän tiedotukseen ja varainkeruuseen. Yhdistys pyrkii olemaan tiedotuksessaan mahdollisimman avoin ja reaaliaikainen ja siksi myös sosiaalinen media on valittu viralliseksi tiedotuskanavaksi.

Kotisivujemme käyttäjillä on ollut mahdollista tilata kuukausittainen uutiskirje sähköpostiinsa. Uutiskirjeitä lähti maailmalle vuonna 2018 yhteensä 11 kertaa sekä jouluna erityinen jouluntoivotus. Yhteensä uutiskirjeitä lähetettiin kuluneen vuoden aikana 25 852 kertaa ja keskimäärin 2 154 osoitteeseen. Uusille jäsenille on myös lähtenyt tervetulotoivotus yhdistyksen toimesta jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Yhdistys on jakanut tapahtumissa esitteitä, informoinut kauppojen ilmoitustauluilla ja muilla mahdollisilla paikoilla. Yhdistys pyrkii myös olemaan aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa mukana, sekä järjestämään niitä itse, jotta tiedonvälitys saataisiin mahdollisimman kattavaksi ja laajaksi.

Perinteisten Romaniaan suuntautuvien aktiivimatkojen lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään PR-matkoja Romaniaan. Vuonna 2018 keväällä yhdistyksen toiminnanjohtaja matkasi Romaniaan Janni Hussin ja Eva Louhivuoren kanssa. Romaniassa Eva ja Janni tutustuivat paikallisiin eläinsuojelijoihin, yhdistyksen yhteistyötarhoihin ja projekteihin. Matka sai myös huomiota esimerkiksi Iltalehden sivuilla.

Kulkurit näkee erittäin tärkeänä sen, että ajankohtaisiin rescuekenttää koskettaviin aiheisiin reagoidaan viipymättä ja tiedotetaan vastuullisesti reaaliaikaisilla tiedotteilla. Viime vuonna ajankohtaisia tiedotteita laadittiin mm. raivotaudin vasta-aineisiin sekä multiresistentteihin bakteereihin liittyen. Lisäksi tiedotettiin siitä, että Kulkurit Ry on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin https://www.responsiblerescue.fi/. Kaikki tiedotteet ovat luettavissa Kulkurien kotisivuilla ja Facebookissa.

 

Media

Kulkurit oli kertomusvuonna mukana useassa mediajulkaisussa.

Vuoden alussa 7.1.2018 Helsingin Uutiset julkaisi toiminnanjohtaja Salla Honkapään vastineen ko. mediajulkaisussa aiemmin olleeseen Suomen Eläinlääkäriliiton Päivi Lahden kannanottoon rescuetoiminnasta. Vastineen ja sitä seuranneen yhteydenpidon myötä toiminnanjohtaja vieraili vuoden lopulla Suomen Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan kokouksessa esittelemässä Kulkurien toimintaa.

10.1.2018 Svenska Yle julkaisi radiossa ja netissä jutun Romanian kodittomista koirista ja rescuekoirien adoptoinnista, jossa pääroolissa olivat Kulkurien kautta adoptoidut Nemi ja Carla-koirat sekä heidän emäntänsä Emma Gäddnäs. Samalla teemalla julkaistiin juttu Lapin Kansassa 23.2, jolloin adoptiosta ja Kulkurienkin toiminnasta olivat mukana kertomassa Kulkurien kautta adoptoidut Nero ja Redi-koirat, sekä heidän emäntänsä Anne Petranen ja Elina Malkamäki.

21.4.2018 Iltalehden Ilona-liitteessä julkaistiin artikkeli toiminnanjohtaja Salla Honkapäästä ja rescuetyöstä sekä Kulkureista. Juttu julkaistiin lehdessä ja verkossa. “Rescue-toimintaa pitää tehdä järkevästi ja läpinäkyvästi. Vaikka toimintaan liittyy tunteita, ne eivät saa ohjata. Ikävä kyllä kaikki tahot eivät toimi vastuullisesti. Hajonta on laajaa. Koiria tulee myös pentutehtailijoiden ja salakuljettajien kautta.”

29.4.2018 Kalevan Sunnuntaikäräjille pyydettiin eri asiantuntijoiden kannanottoja lemmikkien tunnistusmerkinnästä valmisteilla ollutta uutta eläinsuojelulakia varten. Kulkurien toiminnanjohtaja Salla Honkapäätä pyydettiin mukaan raatiin ja hänen kannanottonsa julkaistiin. “– Tunnistusmerkinnällä pystyttäisiin vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin monitahoisesti. Katoamistapauksissa lemmikki löytäisi kotiin helpommin, hylkäämisiin päästäisiin puuttumaan tehokkaammin ja näin vähentämään sitä ja laajemmassa kaavassa vaikutus salakuljetukseen ja pentutehtailun kitkemiseen olisi suotuisaa, Honkapää perustelee.”

11.5.2018 Iltalehti julkaisi artikkelin Janni Hussin lähtemisestä Kulkurien matkassa Romaniaan jo toistamiseen yhdessä Eva Louhivuoren kanssa tekemään eläinsuojelutyötä.

Aikakausilehti 3 h + k kirjoitti numerossaan 01/2018 arikkelin “Hylätystä rakastetuksi”, jossa käsiteltiin adoptiotoimintaa ja mm. kahdeksan rescuekoiran adoptiotarinaa. Artikkelia varten haastateltiin mm. Evidensian eläinlääkäri Tanja Hakkaraista, Viipurin Koirat ry:n Aino Arjasta sekä Kulkurien toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä.

17.5.2018 Janni Hussi kirjoitti suositussa Idealistan blogissaan Romanian matkastaan. Matkasta julkaistiin myös YouTube-video Jannin HussiTube-kanavalla. “Koirilla oli selkeästi hyvä olla tarhalla, niillä oli ruokaa, juomaa, suojaa ja jopa leluja. Aika eri meininki kuin kunnallisella tarhalla, jossa ne saivat lähinnä pelätä koska joku tulee pieksemään. Kunnallisella tarhalla löytyi mm. kuolleita pentuja, mikä on siellä ihan arkipäivää.”

Toukokuussa Kulkurit olivat esillä myös Animalia-lehdessä Carpen tarhaprojektin tiimoilta Animalian aktiivien vierailtua Carpessa. Animalia on myös tukenut merkittävästi Carpe-projektia. “Carpen koiratarhan tarkoitus on tarjota kodittomille koirille inhimillisemmät olot kuin mitä kadut tai monet muut maan vaatimattomat koiratarhat pystyvät tarjoamaan. Tavoitteena on saada koirat kuntoon, sosiaalistettua ja näin saamaan paremman mahdollisuuden siirtyä Kulkurit-yhdistyksen adoptio-ohjelman kautta ikiomaan loppuelämän kotiin.”

1.8.2018 toiminnanjohtaja Honkapää sai jälleen oikaista rescuevastaista kirjoitusta ja vastine julkaistiin omana artikkelinaan, “Suurin osa rescue-työstä tehdään paikan päällä”-otsikolla Lempäälä-Vesilahden sanomissa, sekä lehdessä että verkossa. “Toiminnan aikana sterilointiprojekteissa on operoitu yli 12 000 eläintä. Yksi steriloimaton kadulla elävä narttu voi seitsemän vuoden aikana jälkeläisineen tuottaa 67 000 pentua, joten 12 000 koiran sterilointi tarkoittaa sitä, että syntymättä jää miljoonia, jopa satoja miljoonia epätoivottuja koiria.”

10.9.2018 Nokian Uutiset julkaisi verkkouutisen saapuvasta Kulkurien koirapuistotapahtumasta.

 

 

Varainhankinta

Kertomusvuonna Rescueyhdistys Kulkurit ry sai anottua rahakeräysluvan viideksi vuodeksi. Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa lupanumerolla RA/2018/196 myönnettiin vasta 22.2.2018, koska lupien käsittelyaika oli ruuhkautunut noin puolen vuoden mittaiseksi. Lupa on voimassa 22.2.2018 – 31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Yhdistyksellä on käytössään pankkitili viitteellisiä rahalahjoituksia varten, tekstiviestilahjoitus, keräyslippaat, MobilePay sekä PayPal.

Varoja kerätään rahalahjoitusten ohella tapahtumilla, kirpputoritoiminnalla, nettihuutokaupoilla ja kannatustuotemyynnillä. Yhdistys myy kannatustuotteitaan verkkokaupassaan, HoboShopissa, sekä tapahtumien yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan varainhankinnan nettotuotto oli 153 339,10 € (188 498,05).

 

Lahjoitukset

Lahjoituskohteita kertomusvuonna:

 • Sterilointi-projektit Romaniassa
 • Carpen rakenteilla oleva suojatarha Mitrenin kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Mihaela Soare Targovisten kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Luiza Mandru Gradistean kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Ioana Bodea Cosoban kylässä
 • OneVet-eläinlääkäriaseman omistajan Adina Vladutin rakennuttama koiratarha Cosoban kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Ioana Bodea
 • Kertaluontoiset lahjoitukset yksityisten yhdistysten M. G. Rescue ja Happy Dogs Moreni tarhoille

Rahalahjoituksia saatiin viitelahjoitukset, kampanjakeräykset, keräyslipastuotot ja tekstiviestilahjoitukset mukaan lukien 100 197,98 € (138 670,38 €). Kohdennetut lahjoitukset käytettiin kohteiden hyväksi joko maksettuina laskuina kuten sterilointien kohdalla, suoraan rahana tilille siirrettynä tai tavara- ja ruokalahjoituksina. Viitteellisistä rahalahjoituksista eniten, 34 % (50 %), kohdistui tänäkin vuonna Carpen tarhan rakentamiseen. Viitteelliset rahalahjoitukset sterilointeihin nousivat lähes samalle tasolle ollen 33 % (17 %) kokonaislahjoituksista.

Tavaralahjoituksia saatiin sekä käyttöön että kirpputoreilla ja nettihuutokaupoissa myytäväksi. Kirpputorien ja huutisten tuotot 16 320,58 € (16 612,40 €) olivat merkittävät myös tänä toimintavuotena.

Lahjoituskuormia lentoboksien kanssa lähetettiin Romaniaan kertomusvuoden aikana 13 (16). Kuormat sisälsivät yhteensä 41 lavaa (51). Lahjoitusten osuus kuormista oli 25,5 lavaa (39), jotka sisälsivät pääasiassa ruokaa, mutta myös muita tarpeellisia lahjoitustavaroita säännöllisille yhteistyökumppaneillemme yhteensä noin 15 098 kg (23 500 kg). Lahjoitusten rahdin osuus oli 7 713,60 € (10 281 €). Kuormien kustannukset jakaantuvat lahjoitusten ja koirien lentoboksien kesken. Lentobokseja joudutaan lähettämään säännöllisesti takaisin Romaniaan koirien lentomatkaa varten.

 

Jäsenet ja jäsenhankinta

Toimintavuonna järjestettiin omia kampanjoita jäsenhankinnan ympärille. Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja osallistumisoikeus yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin sekä oikeus asettua ehdolle yhdistyksen toimielimiin.

Jäsenmaksutuottoja tuli kertomusvuonna 11 480,00 €. Jäsenmaksutuottojen suuruus pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, jolloin tuottoa kertyi 11 370,00 €.  Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 686 (712). Kalenterivuoteen jäsenmaksun maksamatta jättäneitä jäseniä tiputettiin pois jäsenyydestä sääntöjen mukaan ja uusia hyväksyttiin tilalle. Vuosikokouksessa jäsenmaksua ei nostettu. Se oli toimintavuonna 25,00 €. Yhdistyksen aktiivijäsenien jäsenmaksu päätettiin muuttaa vapaaehtoiseksi. Aktiivijäseneksi luokitellaan henkilö, joka toimii aktiivisesti yhdistyksen puolesta vapaaehtoistyöntekijänä ja henkilön esittely on yhdistyksen nettisivuilla.

 

Tapahtumat

Tapahtumien suunnittelijoilla on ollut suuntana tavoittaa uusia kohderyhmiä ja tarjota valistusta varainhankinnan ohella. Toiset tapahtumat ovat olleet enemmän pelkkää varainhankintaa ja toisissa varainhankinta on ollut toissijaista. Yhdistys on järjestänyt tai ollut mukana muiden järjestämissä seuraavissa tapahtumissa:

 • Rescuejumppa 13.1. Helsinki
 • Antaa koiran kertoa -luentoilta koirien kommunikoinnista 27.1. Turku
 • Ystävänpäivämyyjäiset 11.2. Helsinki
 • Antaa koiran kertoa -luentoilta koirien kommunikoinnista 17.2. Helsinki
 • Antaa koiran kertoa -luentoilta koirien kommunikoinnista 17.3. Jyväskylä
 • Zebran Helmet Party 17.3. Helsinki
 • Koiraystävien kevätkimara 28.4. Helsinki
 • Hobo Run 2018 –juoksutapahtuma 12.5. Helsinki
 • Ravintolapäivä 19.5. ja 19.8. Helsinki
 • Siivouspäivä 28.5. Helsinki, Vantaa
 • Pop up –ravintola 21.7. Tampere
 • Kulkurien Match Show 11.8. Helsinki
 • K9 Koiran vuosi –näyttely 8.8.-6.9. Helsinki
 • Puistojumppa 23.8. Turku
 • Siivouspäivä 25.8. Helsinki, Tampere
 • Shout it Out – for Hobos vol 3 -nettihuutokauppa 1.-23.9.
 • Koirien valokuvauspäivä 1.9. Jyväskylä
 • Kulkurien ja Galgos del Fenixin Match Show 11.9. Turku
 • PK-ESY:n Match Show 30.9. Helsinki
 • Hyväntekeväisyysluentopäivä arkuuteen liittyen 14.10. Turku
 • Hobo on the Road! 27.-28.10. Helsinki
 • Hobo on the Road! 18.11. Turku
 • Joulumyyjäiset 2.12. Helsinki, Tampere, Turku
 • Hobo on the Road! 8.12. Tampere
 • Uudenvuoden myyntipöytä Hotelli Clarionissa 31.12. Vantaa
 • Musti ja Mirri-liikkeissä järjestettiin ruokakeräyksiä ja infotilaisuuksia mm. Helsingissä, Nokialla ja Tuusulassa
 • Kimppalenkkejä tehtiin Turussa ja Tuusulassa
 • Koirapuistotapahtumia järjestettiin Jyväskylässä, Nokialla ja Turussa
 • Lisäksi Hobo-talolla Tuusulassa järjestettiin vuoden aikana muutamia tapahtumia sekä kissojenkastraatio-, sterilointi- ja sirutuspäiviä

Tapahtumarintamalla on järjestetty sekä vanhoja tuttuja tapahtumia, kuten joulunalustapahtumat ja ystävänpäivämyyjäiset, että palautettu aiemmin kokeiltuja tapahtumia takaisin kiertoon ja lanseerattu uusia tapahtumia. Kulkureiden perinteinen Match Show järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. Uutena konseptina lanseerattiin Hobo on the Road –kauppakeskuskiertue, joka järjestettiin loppuvuodesta Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Alkuvuodesta pidettiin varaajakoulutukset Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa, ja koulutusten jälkeen Helmi Pesonen piti yleisölle avoimen luennon koirien käyttäytymisestä. Liikunta- ja hyvänolon tapahtuma Hobo Run teki paluun repertuaariin yhden välivuoden jälkeen. Tapahtumissa on pyritty jakamaan tietoa Romanian eläinsuojelutilanteesta, sterilointien ja valistuksen tärkeydestä tähdättäessä kestävään kehitykseen ja adoptiotoiminnasta. Tapahtumissa myös kerättiin varoja, tarvikkeita ja ruokaa. Myös Kulkurien tukijat järjestivät erilaisia tempauksia ja tapahtumia ympäri Suomen.

Tapahtumien tuotto oli yhteensä 19 361,62 € (17 088,56).

 

Talous ja hallinto

Hallitus

Yhdistyksen toimista on laillisessa vastuussa jäsenistön vuosittain valitsema hallitus. Hallitukseen voi kuulua puheenjohtajan lisäksi 2-4 varsinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

26.5.2018 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin yksimielisellä sopuvaalilla uudeksi puheenjohtajaksi Essi Virtasalo-Erlamo. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisellä sopuvaalilla Essi Tenho, Janette Liespuu, Mia Takolander ja Sini Isaksson. Hallituksen varajäseniksi valittiin niin ikään yksimielisellä sopuvaalilla Nea Goman, Aada Ståhlberg ja Jonna Leino. Varajäsenet korvaavat varsinaisia jäseniä valitsemisjärjestyksessä. Hallitus valitsi Mia Takolanderin varapuheenjohtajaksi ja Sini Isaksson jatkaa talouden hoitajana.

Hallituksen kokoonpano muuttui loppukaudesta puheenjohtajan irtisanouduttua tehtävästään 28.2.2019. Puheenjohtajan tehtäviä hoiti loppukauden Mia Takolander. Varsinaiseksi hallituksen jäseneksi nousi varajäsenen paikalta Nea Goman.

 

Muut toimihenkilöt

Salla Honkapää palkattiin osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi ensimmäisen kerran 13.10.2015. Palkkauksesta on ollut edelleen selkeää hyötyä sekä yhdistyksen imagolle ja näkyvyydelle että sisäisten toimintojen organisoinnissa ja johtamisessa. Ammattimainen ote tuo enenevässä määrin positiivista julkisuutta. Kaikki nämä osa-alueet ovat vaikuttaneet myös yhdistyksen talouden kasvuun henkilöstökuluista huolimatta. Yhdistyksellä ei olisi resursseja jatkaa toimintaansa samalla tasolla, asetetuilla tavoitteilla ja työmäärällä ilman osa-aikaisesti palkattua toiminnanjohtajaa. Osa-aikainen työsuhde on vakinaistunut määräaikaisten työsuhteiden uusimisien myötä.

Aktiiveja eli alussa mainittuja aktiivisesti yhdistyksessä toimivia toimihenkilöitä on tullut kauden aikana useita lisää paikkaamaan lomalle tai toiminnasta pois jääneitä. Vaihtuvuutta oli toimintakertomuskaudella hieman aiempaa enemmän. Aktiivien kokonaismäärä pysyi keskimäärin samoissa lukemissa koko toimikauden ajan, ja toimikauden lopussa aktiivisia toimihenkilöitä hallitus mukaan lukien olikin 48 (45).

Aktiiviset toimihenkilöt tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta, työtä omalla vapaa-ajallaan yleensä päivittäin. He mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja kehityksen. Toimintavuoden aikana uusia aktiiveja on aloittanut sekä koiravaraajina että tapahtumien, markkinoinnin ja viestinnän parissa. Toimihenkilöiden vastuualueita ovat mm. yhteydenpito Romanian yhteistyökumppaneiden kanssa, lentojen organisointi, koirien ja lentokummien lentojen varaukset, lentokummien majoitus, taloudenhoito, hallinnolliset ja lakisääteiset asiat, sterilointiprojektien organisointi, kampanjoiden ja nettihuutokauppojen järjestely, sijoitettujen eläinten rekisterin ylläpito, kotihoito- ja adoptiosopimusten käsittely, Turvasiru.fi -asiat, tapahtumamainosten ja markkinointimateriaalien painatus, tapahtumavastaavan tehtävät, jäsenrekisterin ylläpito, verkkokaupan ylläpito, kannatustuotehankinnat, varastointi ja lähetys, lahjoitustavaroiden, -ruoan ja lentoboksien lähetyksen koordinointi Romaniaan, lahjoitusruoan vastaanotto, varastointi ja koordinointi, nettihuutokauppojen postitukset, kirpputoritoiminta ja kirpputoritavaroiden vastaanotto, yhdistyksen nettisivujen ylläpito, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, tiedottaminen, koirien adoptiohaastattelut ja kotihoitajarekisterin ylläpito. Hallituskauden aikana koiravaraajana toimiville aktiiveille järjestettiin koulutusta kolmessa kaupungissa; Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Koulutuksessa pureuduttiin koiravaraajan tehtäviin ja prosesseihin sekä niiden kehittämiseen.

Mukana toiminnassa on myös useita muita henkilöitä auttamassa esim. logistisissa tehtävissä, koirien luovutuksissa lentokentällä, osallistumalla varainhankintaan pitämällä kirpputoreja, tapahtumia tms., tapahtumissa, lentokummeina, kotihoitajina jne. Jokaisen panos on merkittävä, jotta yhdistys on pystynyt toimimaan luotettavasti siinä laajuudessa, missä se tällä hetkelläkin toimii.

 

Talous

Toimintakausi oli taloudenkin kannalta hyvä, vaikka seitsemännen toimintakauden jälkeen, toisena toimintakautena peräkkäin, tilinpäätös näytti alijäämää -25 356,80 € (-83 615,12 €). Edellisenä toimintakautena käytettiin aiempina toimintakausina kertyneet tuotot sterilointeihin. Tälle toimintakaudelle sterilointeja budjetoitiin huomattavasti vähemmän, koska pohjalla ei ollut isoa ylijäämää. Sterilointi-projektit ovat aina olleet isoin, mutta hyvin hallittavissa oleva, kuluerä. Sterilointeihin suunnattujen lahjoitusten alijäämä oli 43 % pienempi kuin edellisenä toimintakautena ollen -55 566,15 € (-129 242,54 €).

Myöskin melkein puolet alijäämästä selittyy adoptiotoiminnan alijäämällä. Ensimmäisen kerran yhdistyksen historiassa adoptoitujen eläinten saman toimintakauden kulukorvaukset eivät kattaneet kuluja. Alijäämää adoptoiduista eläimistä tuli -11 127,78 € (26 177,76). Tämä johtuu suurelta osin lisääntyneistä tauti-, rabiesvasta-aine ja multiresistenssi-testausten kuluista.

Varainhankinnan eri muodoilla saatiin kerättyä varoja edellisen toimintakauden tapaan. Ero edelliseen toimintakauteen oli -34 169,10 €. Summa on melkein pelkästään ne viitteelliset rahalahjoitukset, joita kerättiin Carpeen edellisellä toimintakaudella enemmän kuin kuluneella toimintakaudella.

Oma pääoma jäi vuoden lopussa plussalle 21 348,43 (46 705,23 €).

 

Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ammattimaiseen otteeseen pyrkivänä yhdistyksenä haluamme myös kirjanpitomme ja tilinpäätöksemme kertovan enemmän kuin mitä laki edellyttää, koska läpinäkyvyyteen pyrkivän toimintamme lisäksi kirjanpidon antamat tiedot ovat tärkeänä osana yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Kirjanpitäjänä toimi Anu Karppinen, jonka työn jälki ja huomiokyky ovat aina ihailtavan tarkkoja.

Vapaaehtoisyhdistyksellä on mahdollisuus käyttää toiminnantarkastajana maallikkoa, mutta Kulkurit haluaa säilyttää ammattimaisen otteen myös tällä saralla kunnioittaen tukijoitaan ja lahjoittajia, joten tilintarkastajana toimii edellisten vuosien tapaan KHT-tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, Helsinki.

 

 

 

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.