Päivitetty 01.06.2021

Toimintasuunnitelma 2021


Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaansa Romanian eläinsuojelulliseen tilanteeseen kestävällä ja monitahoisella tavalla. Merkittävimpinä toimintakeinoina ovat kohdemaassa tapahtuvat steriloinnit ja valistus. Lisäksi adoptiotoiminta Suomeen on merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Näitä pääkohtia tukevat lukuisat muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, valistuskampanjoiden tukeminen kohdemaassa sekä yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva, ja näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.

Monet Kulkurien kriittiset toiminnot ovat jo pitkään pyörineet vapaaehtoistoiminnan äärirajoilla, ja vuoden 2021 alussa hallitus linjasi strategisesti tärkeimmiksi tavoitteiksi Kulkurien toiminnan jatkumisen kestävästi pitkällä tähtäimellä, kriittisten osa-alueiden toimivuuden turvaamisen sekä varainkeruun ja sterilointien kehittämisen. Osana strategialinjausta hallitus on päättänyt kahden uuden osa-aikaisen työntekijän palkkaamisesta. Vaikka yhdistyksen toiminta tulee jatkossakin nojaamaan vahvasti vapaaehtoistyöhön, tahtotilana on myös vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen osaamispohjaa palkattujen työntekijöiden muodossa myös tulevaisuudessa yhdistyksen taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Steriloinnit

Sterilointien merkitys Kulkurien toiminnan lippulaivana jatkuu. Sterilointien parissa tehtävää työtä kehitetään joka vuosi entisestään ja tänä vuonna panostamme resursseja sterilointirintamalle aivan erityisesti. Sterilointien tärkeyttä halutaan korostaa ja prosesseja kehittää entisestään, joten sterilointitoiminnan koordinointiin palkataan osa-aikainen työntekijä. Uuden työnkuvan tärkeimpiä tavoitteita on sterilointitoiminnan kasvattaminen, toiminnan laadun nostaminen, sterilointitoiminnan näkyvyyden nostaminen sekä yleinen kehittäminen ja prosessien parantaminen niin yhdistyksessä sisäisesti kuin paikallisesti Romaniassakin.

Sterilointitoiminnan kulmakivi on tänäkin vuonna suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen varainhankinta. Vuonna 2020 sterilointeja kustannettiin 87 876,89 eurolla ja viitteellisiä lahjoituksia sterilointeihin saatiin kerättyä 49 269,35 euroa, eli yli puolet kuluista katettiin kohdennetuilla lahjoituksilla.

Vuonna 2021 tavoitteenamme on pitää lahjoitusten suhde korkeana ja tavoitteena on saada jälleen katettua puolet steriloinneista viitteellisten lahjoitusten avulla. Tämä pitää yllä korkeita vaatimuksia sekä Romanian sterilointiyhteistyökumppaneille, sillä vaadimme ajantasaista raportointia, kuva- ja videomateriaalia ja informaatiota toteutuneista sterilointikampanjoista markkinoinnin tueksi, että sterilointien raportoinnista ja varainkeruusta vastaavalle tiimille. Tulemme ohjaamaan tänäkin vuonna suuren osan myös yleislahjoituksista sterilointitoimintaan.

Adoptiotoiminta

Terveysasioihin panostaminen jatkuu tänäkin vuonna. Multiresistanttien bakteerien sekä rabieksen vasta-aineiden seulonnat jatkuvat muiden adoptio-ohjelmaan kuuluvien perustestauksien ohella. Pyrimme kantamaan vastuuta rescuetoiminnan tasosta ja näyttämään omalla toiminnallamme esimerkkiä. Yhteistyö Responsible Rescue-toiminnan ympärillä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa jatkuu.

Adoptiotoiminnan ja -kuljetusten jatkuminen on tunnistettu hallituksen strategialinjauksessa kriittiseksi osa-alueeksi, jota tekemään ja kehittämään on päätetty palkata osa-aikainen työntekijä. Nk. kuormalogistiikan vastuuhenkilön pesti on yhdistetty samaan työnkuvaan sterilointitoiminnan koordinoinnin ja kehityksen kanssa.

Yhdistyksen aktiivit vierailevat tavallisesti noin kahden kuukauden välein Romaniassa yhteistyökumppaneidemme luona, jotta voimme itse tutustua adoptio-ohjelmassa oleviin ja sinne tuleviin koiriin sekä samalla tehdä suunnitelmia Romaniassa yhteistyötarhoillamme olevien koirien elinolosuhteiden kohentamiseksi ja eläinsuojelijoiden jaksamisen tukemiseksi. Koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi yhdistyksen aktiivien vierailuja kohdemaassa on jouduttu lykkäämään viime vuoden maaliskuusta alkaen. Toivomme, että kesän jälkeen korona- ja rokotustilanne olisi siinä määrin hyvä, että pääsisimme vihdoin vierailemaan yhteistyökumppaniemme luona.

Varainkeruu

Kuluvana toimintavuonna osallistumme sekä järjestämme varojen keräämiseksi mahdollisuuksien mukaan tapahtumia (esim messut, Ravintolapäivät, Kulkurien omat tapahtumat) livenä, mutta etenkin verkossa. Tavoitteena on jatkaa tapahtumien järjestämistä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, erityisesti Turussa ja Tampereella. Uudet vuokratilamme Tuusulassa mahdollistavat myös erilaisten myyjäisten, luentojen ym. tapahtumien järjestämisen.

Järjestämme kohdennettuja keräyksiä sterilointeja ja muita tarpeellisia kohteita varten. Etenkin edellisellä toimintakaudella lanseerattua A little help from my friend -konseptia pyritään hyödyntämään erilaisissa konkreettisissa yksittäistapauksissa, minkä lisäksi pyrimme tukemaan yhteistyökumppaneita epävarmoina aikoina.

Varainkeruu on tunnistettu yhdeksi kriittiseksi osa-alueeksi hallituksen strategialinjauksessa, ja varainkeruun kehittämiseen on päätetty palkata osa-aikainen työntekijä. Uuteen työnkuvaan kuuluu varainkeruun kehittäminen ja optimointi eri osa-alueilla, ml. yritysyhteistyön, verkkokaupan, tapahtumien (verkko- ja livetapahtumien), jäsenyyden, kuukausilahjoittamisen ja yleisten kampanjoiden (etenkin steriloinnit) osalta.

Muuta

Omat verkkosivumme ja Facebook jatkavat pääasiallisina tiedotuskanavinamme. Jäsenet ja koirien omistajat saavat kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen avulla pyrimme ohjaamaan käyttäjät nettisivuillemme. Sosiaalinen media on näkyvässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Facebookin lisäksi päivitämme aktiivisesti tilejämme Instagramissa ja YouTubessa, missä pyrimme entisestään kasvattamaan seuraajamääriä sekä aktivoimaan seuraajiamme.

Myös tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneidemme kanssa jatkuu, ja pyrimme olemaan ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa sekä reagoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä. Yhteydenpidon ja avoimuuden tärkeys korostuu entisestään poikkeustilanteessa, kun fyysisiä tapaamisia eläinsuojelijoiden kanssa ei ole.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa