Päivitetty 01.06.2021

Toimintakertomus 2020


Yleistä

Rescueyhdistys Kulkurit ry on aatteellinen ja osa-aikaista toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2012 ja se toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen tavoitteena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistyksen toimihenkilöt pyrkivät toiminnan kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen tukijoitaan kunnioittaen. Toiminta keskittyy Romaniaan, maan hylättyjen ja kodittomien koirien auttamiseen, joita on 20 miljoonan asukkaan Romaniassa arviolta 2-3 miljoonaa. Yhdistys pyrkii puuttumaan ongelmiin siellä, mistä ne ovat lähtöisin. Steriloinnit ja valistustoiminta paikan päällä kohdemaassa ovat yhdistyksen ydinaluetta.

Kertomusvuosi poikkesi monin tavoin aiemmista, sillä koronapandemia vaikutti myös moneen Kulkurien toiminnan osa-alueeseen. Kulkurit jatkoi kuitenkin päämäärätietoisesti toimintaansa vastuullisena yhdistyksenä, vaikka se kertomusvuonna vaatikin monenlaisia erityisjärjestelyjä. Uudet tuulet puhaltelivat myös koronasta riippumatta adoptiorintamalla kuljetustapamuutoksen osalta, minkä lisäksi Kulkurit päätti vuokrata uudet tilat mm. verkkokaupan varastoa sekä koirien luovutusta varten.

Kulkurit jatkoi myös Responsible Rescuessa näkyvänä jäsenenä Salla Honkapään ja Mia Takolanderin tultua valituiksi sitoumuksen toimintaa valvovaan ohjausryhmään.

Kulkureissa aloitti kertomusvuonna useita uusia vapaaehtoistoimijoita ja sisäisiä prosesseja pystyttiin jälleen kehittämään entisestään. Adoptioiden määrä kasvoi toimintakauden aikana: vuonna 2020 Kulkurit toi Suomeen 407 eläintä (361).

Adoptiotoiminnassa merkittävää kuluneena vuonna oli adoptiokuljetusten järjestäminen maanteitse lentämisen sijaan, adoptiotoiminnan resursointi koronan aiheuttamaan valtavaan kysyntään, sekä koronarajoitusten ja -turvallisuuden puitteissa toimiminen. Lisäksi eläinsuojelijoiden kanssa kehitettiin uudenlaisia toimintatapoja uusien koirien adoptio-ohjelmaan saamiseksi.

Kulkureissa oli aktiivisia toimihenkilöitä kuluneena vuonna keskimäärin 52 (50). Tarvittaessa yhdistys on hakenut, ja poikkeuksetta löytänyt, avoimen rekrytoinnin kautta uusia toimihenkilöitä riveihinsä. Aktiiviset toimihenkilöt tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta, työtä omalla vapaa-ajallaan. He mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja kehityksen jokapäiväisellä työllään.

** Läpi koko toimintakertomuksen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaavaa toteumaa edelliseltä vuoden 2019 toimintakaudelta.

 

Toiminta

 

Kenttätyö

Kertomusvuonna tehtiin Romaniaan koronapandemian vuoksi ainoastaan yksi niin kutsuttu aktiivimatka. Lisäksi yhdistyksen toimijoita kävi alkuvuodesta Romaniassa lyhyellä lentokummimatkalla.

Kenttätyön jäätyä koronan jalkoihin toiminnanjohtaja ja hallitus yhdessä yhdistyksen muiden aktiivitoimijoiden sekä sidosryhmien kanssa kanssa kehittivät uusia prosesseja koirien ohjelmaan ottamiseen ja koirien kuulumisten päivittämiseen. Lisäksi seurasimme tarkasti tarhojen sekä eläinsuojelijoiden resurssitilannetta ja keräsimme heille tarvittaessa taloudellista tukea.

Yhteistyön kehittäminen Romanian sidosryhmien kanssa jatkui etäyhteyksin.

Steriloinnit

Vuosi 2020 oli erityinen vuosi, joka vaikutti suuresti myös sterilointityöhön Romaniassa. Koronarajoitukset vaikuttivat varsinkin klinikoiden ulkopuolella tehtäviin sterilointiprojekteihin ja mm. erittäin tärkeitä catch-spay-release -sterilointeja ei voitu tehdä ollenkaan. Kuitenkin yhteistyötahojemme uskomattoman periksiantamattomuuden ja ponnistelujen tuloksena sterilointeja jatkettiin läpi raskaan vuoden hyvin tuloksin.

 

Yhteistyökumppaneilta Romaniasta saatiin jälleen hyvää materiaalia varainkeruuta varten ja yhteistyö sujui mutkattomasti ja hyvässä hengessä. Jatkoimme sterilointeja hyväksi todettujen ja tuttujen yhteistyökumppaniemme kanssa: Adina Vladut (One Rescue Association & Clinica Veterinaria Onevet), Sache Vet, Happy Dogs Moreni, Doina Vella, Cristina Radulescu, Maria Cristina, Carpe, Cornelia Stan (Rosiori) ja Luana’s Dream Foundation. Luiza Mandru ja Mihaela Soare eivät steriloineet sterilointiyhteistyönä yhtään eläintä kertomusvuonna. Sen sijaan Kulkurit aloittivat yhteistyön kahden uuden tahon kanssa, jotka ovat Paws Care Vet sekä Elena Barsasteanu, joista jälkimmäinen ei kuitenkaan kertomusvuonna steriloinut yhtään eläintä Kulkurien sponsoroimana.

 

Yhteensä kertomusvuonna steriloitiin 3 573 eläintä, joista 3 448 oli koiria ja 125 kissoja (vuonna 2019 3 084 eläintä, joista 2 971 oli koiria ja 113 kissoja).

Vuoden 2020 sterilointibudjetiksi asetettiin 100 000 euroa, sillä edellisen vuoden erittäin onnistunut varainkeruu loi uskoa sille, että sterilointityötä Romaniassa oli mahdollista kasvattaa varallisesti. Budjetti kuitenkin alittui hieman haastavan vuoden päätteeksi, kun mm. kuluiltaan suuria catch-spay-release -sterilointeja ei voitu kertomusvuonna tehdä ollenkaan, ja lopulliset kulut jäivät 87 876,89 euroon. Kuluista ennätysmäärä saatiin katettua sterilointiprojekteihin tulleilla viittellisillä lahjoituksilla, joita toimintavuonna kertyi kokonaisuudessaan upeat 49 269,35 euroa (vuonna 2019 43 029 euroa), mikä tarkoittaa 56 % kokonaiskuluista. Alijäämä  -38 607,54 euroa katettiin yleisistä lahjoituksista ja muista tuotoista.

 

Sterilointien tukemiseksi järjestettiin kertomusvuoden aikana useita somekeräyksiä, joista suurimpia yksittäisiä keräyskampanjoita olivat seuraavat:

 

 • Maailman sterilointipäivänä 25.2.2020 järjestetyn keräyksen tavoitteena oli kerätä 1000 euroa viitteellisiä lahjoituksia sterilointiprojekteihimme Romaniassa ja keräys tuottikin 1080 euroa.

 

 • Naistenpäivästä 8.3. alkanut Spay a Bitch! -keräys järjestettiin toista vuotta putkeen. Keräyksen oli määrä jatkua koko maaliskuun, mutta se keskeytettiin puolentoista viikon jälkeen akuutin ruokarahakeräyksen järjestämistä varten. Keräys ehti kuitenkin tuottaa 1545,50 euroa.

 

 • Äitienpäivänä alkanut Sanotaan ei pentuäitiydelle -keräys 10.-17.5. kertoi hyvin nuorina pentuja saaneiden entisten kodittomien koirien kohtaloita. Keräyksen kautta varoja saatiin kasaan 3002 euroa.

 

 • Kesäkuussa 2020 keräsimme varoja yhteistyössä Rescue Apu -ryhmän kanssa Rosiorin tarhakoirien sterilointeihin. Keräyksessä tavoitteena oli kerätä varat 35 koiran sterilointiin, eli 1050 euroa. Lahjoituksia tuli 2063,55 euroa, mikä ylsi yli tavoitteen.

 

 • Naistenviikolla 18.-24.7. tavoitteenamme oli kerätä 3000 euroa, eli 100 koiran steriloinnin verran varoja, sterilointiprojekteihimme Romaniassa. Kertomalla seitsemän narttukoiran tarinan halusimme antaa näkyvyyttä steriloinnin voimalle. Naistenviikon keräys tuotti 3657,46 euroa.

 

 • Save the Spaylance! -keräyksessä syyskuussa 2020 tavoitteemme oli kerätä yhteistyökumppanimmelle Luana’s Dream Foundationille (Fundația Visul Luanei) rikkoutuneen sterilointiambulanssin kustannuksista puolet, eli 5000 euroa. Tavoite saavutettiin ja kampanjan aikana keräsimme 5028 euroa.

 

 • Kolmen euron haaste -keräyksessä 20.-22.11.2020 haastoimme nyt toista vuotta putkeen seuraajamme viikonlopun ajan luopumaan jostakin arjen luksuksesta ja lahjoittamaan kolme euroa kestävään eläinsuojelutyöhön, eli sterilointiprojekteihimme Romaniassa. Viikonlopun aikana kerättiin yhteensä 5651,10 euroa, mikä oli melkein 1000 euroa enemmän, kuin samaisessa kampanjassa edellisenä vuonna.

 

Adoptiotoiminta

Adoptiotoiminnan saralla vuosi 2020 oli Kulkureissa aktiivinen ja tapahtumarikas. Koronatilanne toi toimintaamme useita muutoksia ja vastoinkäymisiä sekä lisäsi koirien kysyntää selkeästi.

Jatkoimme vuonna 2020 samojen adoptio-yhteistyökumppanien ja saman eläinlääkäriklinikan kanssa toimimista Romaniassa kuten edellisenäkin vuonna. Yhteistyötarhoja oli kertomusvuonna kahdeksan, joista etenkin kuuden kanssa toiminta oli aktiivista. Yhteistyö-eläinlääkäriklinikkana jatkoi Onevet, jonka kanssa olemme toimineet vuodesta 2012 lähtien.

Helmikuussa teimme päätöksen siirtyä adoptiokujetuksissa lentomatkustamisesta maanteitse tapahtuvaan kuljetukseen. Ennen kuin pääsimme tuomaan ensimmäistä maatiekuormaamme, koronan ensimmäinen aalto sulki maailman rajat ja asetti mm. tiukat kokoontumisrajoitukset. Alkukevät oli kaikille kysymysten aikaa, kun totuttelimme uuteen ja yritimme vielä hahmottaa tilanteen vakavuutta ja sen vaikutuksia. Maaliskuusta heinäkuuhun adoptiokuljetuksemme olivat täysin pysähdyksissä. Teimme kuitenkin päätöksen jatkaa adoptiotoimintaa siinä määrin, että adoptioprosessit pyörivät tuontia lukuunottamatta normaalisti ja koimmekin yhden toimintamme hektisimmistä ajoista sillä rintamalla. Koronan myötä olimme myös vastakkain sen edessä, että lisääntyneiden kotikyselyiden myötä jouduimme myös torjumaan lisääntyvissä määrin kyselyitä, joissa rescuekoiran adoptiota ei oltu harkittu poikkeustilanteessa loppuun saakka. Muun lemmikki- ja rescuemaailman myötä huolestuimme myös ensi kerran koronan pitkäaikaisista vaikutuksista koirien hankintaan ja elämänlaadun ylläpitoon koronan jälkeisessä elämässä. Reagoimme asiaan tiedottamalla aiheesta ja sisäisesti tiukentamalla entisestään adoptioprosessiamme.

Kesäkuun alussa olimme tilanteessa jota olimme kuumeisesti odottaneet. Lieventyneiden kokoontumisrajoitusten ja huolellisten selvitysten myötä pystyimme vihdoin käynnistämään adoptiokuljetukset. Maanteitse tapahtuvat kuljetukset tehdään yhteistyökumppanimme Zuzu Expressin toimesta kaupallisena tuontina ammattimaisena eläinkuljetuksena, joka mahdollisti matkustamisen Euroopan rajojen yli. Tässä vaiheessa meillä oli jonossa odottamassa kotiin pääsyä noin 125 varattua koiraa, joista osa oli ollut varattuna jopa edellisvuoden lopulta saakka.

Kotien kärsivällisen odotuksen ja valtavan työmäärän jälkeen ensimmäistä kuormaa varten pakatut koirat odottivat jo lähtöä Zuzu Expressin autossa, kun saimme tyrmäävän uutisen. Cosoban tarhalla oli löydetty penikkatautia. Tuo kesäkuinen puhelu Romaniasta oli pysäyttävä, mutta päätös tehtiin yhdessä eläinlääkärien ja Zuzu Expressin kanssa hetkessä. Riskejä ei oteta, kuljetus perutaan ja Cosoban tarha asetetaan karanteeniin. Samana iltana järjestimme tiedotustilaisuuden livestreamina odottaneille kodeille ja teimme jälleen uuden toimintasuunnitelman, niin penikkataudin kuin adoptiokuormienkin suhteen. Pettymys oli valtava.

Kuukauden kuluttua kokosimme voimamme uudestaan ja valmistauduimme uuteen yritykseen. Ongelmitta ei sekään sujunut. Viikkoa ennen kuljetusta saimme tiedon, että koirien lähtövalmistelut suorittavan Onevet-klinikan omistaja-pariskunta ja Cosoban tarhan johtohahmo eläinlääkäri Adina Vladut ja hänen miehensä Dragos olivat saaneet positiivisen koronatuloksen ja klinikka asetettiin karanteeniin. Tässä vaiheessa kaikki oli jälleen hyvin lähellä kaatua uudestaan, mutta Onevet-klinikan henkilökunta ylitti itsensä ja teki mahdottomasta mahdollista. Klinikan eläinlääkärit ja muu henkilökunta jalkautuivat kaikille yhteistyötarhoillemme ja koska he eivät pystyneet ottamaan lähteviä koiria suljetulle klinikalle, he menivät koirien luokse ja tekivät töitä väsymättä vuorokausien ympäri vaikeissa olosuhteissa saadakseen odotetun tuonnin järjestymään. Myös tarhojen eläinsuojelijat kokosivat voimansa ja toimivat haastavassa tilanteessa uskomattomalla tavalla omia voimiaan säästämättä. Tuon viikon aikana seurasimme herkeämättä tapahtumia Romaniassa henkeämme pidätellen ja ällistyneenä siitä, millaisten ihmisten kanssa saamme toimia.

Heinäkuun neljäs päivä ei unohdu monilta meistä varmasti koskaan. Zuzu Expressin auton startattua matkaan Romaniasta kohti Suomea 38 koiran kera me itkimme ilosta.

Tuon kuorman jälkeen toimme Suomeen yhteensä kymmenen kuormallista koiria ja saimme syksyn aikana varausjonot purettua ja tilanteen stabilisoitua.

Jatkoimme myös vuonna 2020 Responsible Rescue-kriteeristöön kuuluvia omaehtoisia rabieksen vasta-aineseulontoja. 40 testatusta koirasta 37 koiralla vasta-aineet olivat riittävällä tasolla.

Loppuvuodesta adoptiotoimintaa kosketti kulukorvauksen nostaminen, mikä johtui ihomadon (dirofilaria repens) lisäämisestä vakituiseen testipakettiimme kaikille saapuville koirille sekä sydänmadon (dirofilaria immitis) hoidon kohonneista kustannuksista. Ihomato lisättiin myös Suomessa uudelleentestattavien sairauksien patteristoon ja samassa yhteydessä testausajankohtasuositus muutettiin 7-9 kk koiran Suomeen tulosta.

Adoptioiden määrä kasvoi toimintavuonna ollen kokonaisuudessaan 406 koiraa (361).

Toimintavuoden aikana otimme myös kantaa uudelleensijoitusten määrän lisääntymiseen ja uudelleensijoitusten syihin. Toimintavuoden aikana saimme kuitenkin kurssin kääntymään ja iloksemme uudelleensijoitusten määrä romahti vuonna 2020 ollen 34 koiraa (2019 50 koiraa).

Kotihoitoon tuotiin kertomusvuonna 25 (15) koiraa. Yhdistykselle ilmoitettuja eläinten lopetuksia oli 41 (35) koiraa, joissa lopetukseen johtaneina syinä oli mm. erinäisiä vanhuuteen ja terveyteen liittyvien ongelmien takia.

Koiria tuotiin seuraavilta yhteistyötahoilta seuraavasti:

Lisäksi yksi koira tuotiin sterilointiyhteistyökumppaniltamme Sache Vetiltä.

 

Carpe-projekti

Vuonna 2019 loppuun viedyn Carpe-projektin käyttämättömiä varoja oli toimintakauden lopussa tilillä vielä 6 940,37 euroa, jotka kerättiin sähköjen saamiseksi tarhalle. Toimintakaudella saatiin projektia eteenpäin 5000 eurolla, jolla tarhan sisätilojen sähköt saatiin vedettyä. Sähköjen asentaminen on valitettavasti osoittautunut luultua hankalammaksi johtuen Romanian pään virkamiesten päätösten hitaudesta sekä koronapandemian aiheuttamista viivästyksistä. Pyrimme siihen, että vuonna 2021 saamme tämänkin osa-alueen viimeisteltyä ja viimeiset Carpelle korvamerkityt varat käytettyä.

Yhteistyö Carpen tarhan kanssa jatkui toimintavuonna normaalisti adoptioiden ja sterilointien merkeissä.

Valistus

Valistusrintamalla kertomusvuosi oli jälleen valitettavan hiljainen. Romanian byrokratia vaikeuttaa valistustiimimme pääsyä kouluihin esittäytymään. Vaikuttaa siltä, että vain tuttujen kontaktien kautta pääsy kouluihin, päiväkoteihin ja orpokoteihin on mahdollista. Paikallinen valistustiimimme, Cristina ja Andrei Ionescu, on pyrkinyt luomaan verkostoja ja vakuuttamaan vaikuttajia luotettavuudestaan.

Sterilointiyhteistyökumppanimme pyrkivät valistamaan lähialueen toimijoita ja lemmikinomistajia sterilointien tärkeydestä sekä eläinten hyvästä kohtelusta sterilointikampanjoiden yhteydessä.

Tiedotus ja PR

Koronapandemiasta johtuen toimintavuonna ei ollut pr-toimintaa. Tiedotteita toimintavuonna julkaistiin sitäkin enemmän. Linkit tiedotteisiin löytyvät Adoptiotoiminta-otsikon alta.

Media

Kulkurit oli kertomusvuonna mukana seuraavissa mediajulkaisussa.

 •     31.1.2020 Helsingin Sanomat julkaisi kaupunkiliitteessään artikkelin pääkaupunkiseudun koirista. Jutussa käsiteltiin rekisteröityjen rotukoirien määrän laskua ja vastaavasti rekisteröimättömien koirien määrän kasvua. Artikkeliin haastateltiin myös Kulkurien toiminnanjohtaja Salla Honkapäätä.

 

 •   Helmikuussa 2020 Iso Numero julkaisi jutun rescuetoiminnasta Suomessa. Jutussa haastateltiin useita toimijoita, Kulkurien puolelta toiminnanjohtaja Salla Honkapäätä. Artikkelissa käsiteltiin rescuetoiminnan käytäntöjä sekä rescuekoiriin liitettyjä tautiriskejä.

 

 •   21.7.2020 Ilta-Sanomat julkaisi artikkelin sekä videon Kulkurien luovutuspäivästä Tuusulasta. IS seurasi päivän tapahtumia ja perheiden ja koirien ensikohtaamisia paikan päällä. Juttuun haastateltiin toiminnanjohtaja Salla Honkapäätä ja juttuun liitetyllä videolla esiintyi perheitä, jotka kesällä saivat rescuekoiran kotiinsa pitkän odotuksen jälkeen.

 

 • 12.11.2020 verkkojulkaisu Tutka kirjoitti koronan aiheuttamista muutoksista rescuekoirien tuontiin. Juttua varten haastateltiin Rescueyhdistys Kulkurit ry:n toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä ja aiheena oli m.m. maantiekuljetuksiin siirtyminen ja että Kulkurien tuonnit ovat jatkuneet melko normaalisti.

 

Varainhankinta

 

Poliisihallitus on myöntänyt Rescueyhdistys Kulkurit ry:lle rahankeräysluvan viideksi vuodeksi ajalle 22.2.2018 –  31.12.2022, luvan numero on RA/2018/196. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Yhdistyksellä on varainhankintaa varten käytössään pankkitili viitteellisiä rahalahjoituksia varten, Mobilepay, Facebook-lahjoitus, rahankeräyslippaat sekä PayPal. Tekstiviestilahjoituksista luovuttiin lahjoitusmuotona kustannusten takia. Lahjoituksista 53 %  (65 %) saatiin tilisiirtoina, 36 % (25 %)  Mobilepayn kautta ja 11 % (9 %) Facebook-lahjoituksina.

Varoja kerätään rahalahjoitusten ohella jäsenmaksuilla, yhdistyksen järjestämillä tapahtumilla, kirpputoritoiminnalla, nettihuutokaupoilla ja kannatustuotemyynnillä. Yhdistys myy kannatustuotteitaan verkkokaupassaan HoboShopissa, sekä tapahtumien yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan varainhankinnan nettotuotto oli 181 666,56 (173 760,31) euroa.

Finneron kanssa yhteistyössä aloitetun Matkalla kotiin-malliston myötä verkkokaupan myynnissä ylitettiin tilivuonna vähäisen myynnin 10 000 euron raja ja yhdistys hakeutui sen osalta arvonlisäverovelvolliseksi.

COVID-19 teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen estäen tapahtumien pitämisen kokonaan, eikä näin ollen varainhankintaa pystytty järjestämään entiseen tapaan. Tapahtumamyyntiä onnistuttiin kuitenkin kasvattamaan luovutuspäivien varustemyynnin muodossa.

 

Lahjoitukset

Lahjoituskohteita kertomusvuonna:

 • Sterilointi-projektit Romaniassa
 • Yksityinen eläinsuojelija Mihaela Soare Targovisten kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Luiza Mandru Gradistean kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Ioana Bodea Cosoban kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Roxana Deissima Giurgiussa, Gradistean kylässä
 • OneVet-eläinlääkäriaseman omistajan Adina Vladutin rakennuttama koiratarha ja yhdistys One Rescue Cosoban kylässä
 • Yksityinen yhdistys Carpe Animal Rescue
 • Yksityinen yhdistys M. G. Rescue
 • Yksityinen yhdistys Happy Dogs Moreni tarhoille

Rahalahjoituksia saatiin kertomusvuonna kaikkiaan 134 227,75 (119 521,85) euroa. Yksittäisille kohteille kerätyt lahjoitukset käytettiin kunkin kohteen hyväksi suorina tilisiirtoina tai tavara- ja ruokalahjoituksina. Yhteistyökumppanien sterilointiprojektien kulut suoritettiin suoraan eläinlääkäriasemille. Steriloinnit olivat edelleen suurin yksittäinen lahjoituskohde   49 269,35 eurolla, ollen näin 37 % (37 %) kokonaislahjoituksista.

Uusi lahjoitusviite avattiin mahdollistamaan kohdennetut lahjoitukset Little Help From my friend keräyksille.

Tavaralahjoituksia saatiin sekä yhdistystoiminnan käyttöön että kirpputoreilla ja nettihuutokaupoissa myytäväksi. Kertomusvuonna pidettiin jo 5. Shout It Out-huutokauppa, jonka tuotto oli 8 216,80 (6 967,90) euroa, sekä 2 pienempää huutokauppaa joiden yhteistuotto oli 1 100,20 euroa. Kirpputorimyynnin tuotto oli kulujen jälkeen 6 022,62 (13 446,31) euroa.

Lahjoituskuormien kuluja on aiempina vuosina katettu osin yksittäisille yhteistyökumppaneille kohdistetuista lahjoitusvaroista. Kertomusvuonna poikkeusolojen takia sekä rahtihintojen noustessa puolet kalliimmaksi päätettiin lahjoituskuormien lähetyksestä luopua. Adoptiotoiminnan siirryttyä käyttämään maantiekuljetuksia on ruokaa ja muita tarvikkeita saatu lähetettyä Romaniaan aina paluukuorman kyydissä n.150kg edestä ilman lisäkuluja.

Jäsenet ja jäsenhankinta

Toimintavuonna järjestettiin kampanjoita jäsenhankinnan ympärille. Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja osallistumisoikeus yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin sekä oikeus asettua ehdolle yhdistyksen toimielimiin.

Jäsenmaksutuotot nousivat hieman edellisvuodesta, 14 210,00 euroon (13 615,00). Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 810 (696). Kahteen kalenterivuoteen jäsenmaksun maksamatta jättäneitä jäseniä tiputettiin pois jäsenyydestä sääntöjen mukaan ja uusia hyväksyttiin tilalle. Yhdistyksen aktiivijäsenien jäsenmaksu pidettiin toimintavuonna vapaaehtoisena. Aktiivijäseneksi luokitellaan henkilö, joka toimii aktiivisesti yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijänä ja henkilön esittely on yhdistyksen nettisivuilla.

Tapahtumat

Kertomusvuonna tapahtumien järjestämiseen vaikutti voimakkaasti COVID-19. Rajoituksista johtuen suunniteltuja tapahtumia peruttiin ja tilanne vaikutti niin, että tapahtumia voitiin järjestää aikaisempia vuosia huomattavasti vähemmän. Tapahtumissa otettiin huomioon COVID-19 tilanne ja noudatettiin viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Yhdistys on järjestänyt tai ollut mukana muiden järjestämissä seuraavissa tapahtumissa:

 • Tanssii tassujen tahtiin, 11.1.2020, Helsinki
 • Ystävänpäivämyyjäiset 9.2.2020, Helsinki
 • HESY löytöeläintapahtuma 7.-8.3.2020, Helsinki
 • Koirien virikepäivä 27.9.2020, Helsinki
 • Pikkujoulut Hobo Centerillä 22.11.2020, Tuusula

Tämän lisäksi Kimppalenkkejä tehtiin Turussa ja Helsingissä. Koirapuistotapahtumia ja kulkuritreffejä järjestettiin Järvenpäässä, Espoossa ja Turussa. Lisäksi Hobo Centerillä Tuusulassa järjestettiin vuoden aikana muutamia tapahtumia.

Tapahtumissa on pyritty jakamaan tietoa Romanian eläinsuojelutilanteesta, sterilointien ja valistuksen tärkeydestä tähdättäessä kestävään kehitykseen sekä myös adoptiotoiminnasta. Tapahtumissa myös kerättiin varoja, tarvikkeita ja ruokaa.

Tapahtumien tuotto oli yhteensä 24 263,10 euroa (19 415,54).

Talous ja hallinto

 

Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta on laillisessa vastuussa jäsenistön vuosittain valitsema hallitus. Hallitukseen voi kuulua puheenjohtajan lisäksi 2-4 varsinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

14.6.2020 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin yksimielisellä sopuvaalilla puheenjohtajaksi Essi Tenho. Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksellä Nea Goman, Jonna Leino, Janette Liespuu ja Stefanie Lindroos. Hallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisellä sopuvaalilla Mari Jokinen ja Jenni Ankelo. Varajäsenet korvaavat tarvittaessa varsinaisia jäseniä valitsemisjärjestyksessä. Hallitus valitsi Stefanie Lindoorsin varapuheenjohtajaksi ja Jonna Leinon rahastonhoitajaksi. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia toimintakauden aikana.

Muut toimihenkilöt

Salla Honkapää palkattiin osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi ensimmäisen kerran 13.10.2015. Palkkauksesta on ollut edelleen selkeää hyötyä sekä yhdistyksen imagolle ja näkyvyydelle että sisäisten toimintojen organisoinnissa ja johtamisessa. Ammattimainen ote tuo kasvavassa määrin positiivista julkisuutta sekä uskottavuutta vastuullisena toimijana. Kaikki nämä osa-alueet ovat vaikuttaneet myös yhdistyksen talouden kasvuun henkilöstökuluista huolimatta. Yhdistyksellä ei olisi resursseja jatkaa toimintaansa samalla tasolla, asetetuilla tavoitteilla ja työmäärällä ilman osa-aikaisesti palkattua toiminnanjohtajaa. Osa-aikainen työsuhde on vakinaistunut määräaikaisten työsuhteiden uusimisten myötä.

Aktiiveja eli toimintakertomuksen alussa mainittuja aktiivisesti yhdistyksessä toimivia toimihenkilöitä on tullut kauden aikana useita lisää paikkaamaan lomalle tai toiminnasta pois jääneitä. Vaihtuvuutta oli toimintakertomuskaudella arviolta saman verran kuin edelliskaudella. Aktiivien kokonaismäärä kasvoi hieman toimintakauden aikana, ja toimikauden lopussa aktiivisia toimihenkilöitä hallitus mukaan lukien olikin 52 (50).

Aktiiviset toimihenkilöt tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta työtä omalla vapaa-ajallaan yleensä päivittäin. He mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja kehityksen. Toimintavuoden aikana uusia aktiiveja aloitti sekä koirien yhteyshenkilöinä että tapahtumien, markkinoinnin ja viestinnän, sterilointien sekä verkkokaupan postitusten parissa.

Toimihenkilöiden vastuualueita ovat mm. yhteydenpito Romanian yhteistyökumppaneiden kanssa, koirien terveysasioiden koordinointi, adoptiokuljetusten organisointi, koirien lauttamatkojen varaukset, vuokratilojen varustelu ja koordinointi, taloudenhoito, hallinnolliset ja lakisääteiset asiat, HR-asiat, sterilointiprojektien organisointi ja niistä raportointi, kampanjoiden ja nettihuutokauppojen järjestely, sijoitettujen eläinten rekisterin ylläpito, kotihoito- ja adoptiosopimusten käsittely, Turvasiru.fi -asiat, tapahtumamainosten ja markkinointimateriaalien suunnittelu ja painatus, tapahtumakoordinaattorin tehtävät, jäsenrekisterin ylläpito, verkkokaupan ylläpito, kannatustuotehankinnat, varastointi ja lähetys, lahjoitustavaroiden, -ruoan ja muiden lähetysten koordinointi Romaniaan, lahjoitusruoan vastaanotto, varastointi ja koordinointi, nettihuutokauppojen postitukset, kirpputoritoiminta ja kirpputoritavaroiden vastaanotto, yhdistyksen nettisivujen ylläpito, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, tiedottaminen, koirien adoptiohaastattelut ja kotihoitajarekisterin ylläpito.

Mukana toiminnassa oli myös useita muita henkilöitä auttamassa esim. logistisissa tehtävissä, koirien luovutuksissa luovutustiloissa, osallistumalla varainhankintaan, tapahtumissa, kotihoitajina jne. Jokaisen panos on merkittävä, jotta yhdistys on pystynyt toimimaan luotettavasti siinä laajuudessa, missä se tällä hetkelläkin toimii.

Talous

Toimintakausi oli talouden kannalta hyvä. Sterilointiprojektit ovat aina olleet suurin, mutta hyvin hallittavissa oleva kuluerä. Sterilointeihin saatujen viitteellisten lahjoitusten ollessa pienemmät kuin niihin käytetyt varat sterilointitoiminnan alijäämä oli -38 607,54 (-39 255,63) euroa. Alijäämää on saatu kurottua umpeen vuosi vuodelta aktiivisten keräyskampanjoiden avulla.

Toimintakauden lopussa adoption kulukorvausta nostettiin marraskuussa ihomadon testauksen lisäyksen ja sydänmadon hoitokustannusten nousun vuoksi niin, että normaali kulukorvaus on 565 €, seniorikoirien kulukorvaus 435 € ja steriloimattomana tulevien pentujen kulukorvaus on 605 €, josta edelleen maksetaan takaisin 70 € sterilointipantti sopimuksen mukaisesti neljän kuukauden sisällä Suomessa suoritetusta steriloinnista. Korjausliike tehtiin sen verran jälkipainotteisesti, että adoptiotoiminta jäi toimintakaudella -7 039,59 euroa alijäämäiseksi (10 348,60).

Varainhankinnan eri muodoilla saatiin kerättyä varoja edellisen toimintakauden tapaan. Kasvua edelliseen toimintakauteen oli kulujen jälkeen 2893,81 euroa.

Tilikauden ylijäämä vuonna 2020 oli 1 496,11 (46 565,01) euroa ja oma pääoma kasvoi 69 409,55 (67 913,44) euroon. Korvamerkittyjä lahjoitusvaroja oli tilikauden lopussa sähköjen saamiseksi Carpen tarhalle varattuna 6 940,37 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli  147 413,35 (114 689,09) euroa.

Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ammattimaiseen otteeseen pyrkivänä yhdistyksenä haluamme myös kirjanpitomme ja tilinpäätöksemme kertovan enemmän kuin mitä laki edellyttää, koska läpinäkyvyyteen pyrkivän toimintamme lisäksi kirjanpidon antamat tiedot ovat tärkeänä osana yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Kirjanpitäjänä toimi Veronica Eklund. Toimikauden lopulla yhdistys alkoi siirtämään kirjanpitoa sähköiseen muotoon.

Vapaaehtoisyhdistyksellä on mahdollisuus käyttää toiminnantarkastajana maallikkoa, mutta Kulkurit haluaa säilyttää ammattimaisen otteen myös tällä saralla kunnioittaen tukijoitaan ja lahjoittajia, joten tilintarkastajana toimii edellisten vuosien tapaan KHT-tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, Helsinki.

Tietosuoja

Yhdistyksessä toteutettiin vuonna 2018 laaja tietosuojaan liittyvä uudistus, kun Euroopan unionissa tuli voimaan uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). Yhdistyksen uudistuksen perustana toimi vuonna 2017 tehty tietosuojatilinpäätös, jossa kartoitettiin Kulkurit ry:n tietosuojatilannetta vuonna 2017 ennen uuden tietosuoja-asetuksen voimaantuloa ja ennen toteutettuja uuden lainsäädännön vaatimia uudistuksia. Tietosuojatilinpäätöksen pohjalta oli näin ollen helppo toteuttaa vaadittavat uudistukset.

Vuonna 2018 yhdistyksen nettisivuille tehtiin julkiseksi uudistetut tietosuojaselosteet, joissa käsitellään henkilötietojen käsittelyä rekisterikohtaisesti. Tietosuojaselosteet löytyvät täältä: https://kulkurit.fi/about/tietosuoja/.

Vuonna 2020 yhdistyksessä jatkettiin tietosuojan osalta entiseen malliin. Yhdistyksen uusia aktiivijäseniä perehdytetään yhdistyksen tietosuojaperiaatteisiin heti aktiivijäsenyyden alkaessa. Yhdistys on laatinut sisäisen tietosuojaohjeistuksen, joka jaetaan aktiivijäsenillä HR-käsikirjan ja perehdytyspaketin yhteydessä. Yhdistys pyrkii myös tiedottamaan henkilötietojen käsittelystä aktiivisesti kaikkia tahojaan mm. sopimuksissaan, lomakkeissaan ja muissa asiakirjoissa, joissa henkilö antaa omia tietojaan yhdistyksen käyttöön. Yhdistyksessä sattui vuonna 2020 yksi tietoturvaloukkaus, josta yhdistys raportoi tietosuojavaltuutetulle GDPR:n mukaisesti. Loukkauksella ei ollut sanktioseuraamuksia. Yhdistys ei ole vastaanottanut rekisteröidyiltä yhtään pyyntöä henkilötietojen oikaisuun, poistamiseen tai muuhun käsittelyn muuttamiseen. Yhdistyksen tietosuojavastaavana vuonna 2020 toimi Janette Liespuu.

 

Rescueyhdistys Kulkurit ry:n puolesta

 

2021

 

_____________            _____________            _______________

Essi Tenho            Stefanie Lindroos        Janette Liespuu

Hallituksen puheenjohtaja    Hallituksen jäsen        Hallituksen jäsen

 

_____________            _______________

Jonna Leino             Salla Honkapää

Hallituksen jäsen        Toiminnanjohtaja

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.