Päivitetty 26.04.2022

Asetu ehdolle Rescueyhdistys Kulkurit ry:n hallitukseen


Oletko kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja hallitustyöskentelystä? Haluatko vaikuttaa Kulkurien toimintaan ja tulevaisuuteen tärkeässä ja vastuullisessa roolissa hallituksen jäsenenä?

Yhdistyksen vuosikokouksen lähestyessä nostamme esiin Kulkurien jäsenille avoinna olevan mahdollisuuden asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Hallitus valitaan vuosikokouksessa 21.5.2022.

Hallitukseen valitaan äänestämällä (yksi ääni/jäsen) puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.

Hallitus valitsee vuosikokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, varainhoitajan ja sihteerin.

Yhdistyksen säännöt määrittelevät, miten hallitus valitaan.

Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen asioita, suunnitella ja kehittää toimintaa ja toimia yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitus on yhdistyksen lakimääräinen elin ja yhdistyksen edustajana yhdistys itse. Hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä toiminnanjohtajan, työntekijöiden ja muiden yhdistyksen asiantuntijoiden kanssa.

Hallituksen tehtävänä on myös huolehtia vero-, elinkeino- ja muista tarvittavista ilmoituksista sekä asianmukaisten viranomaislupien hankkimisesta.

Hallitukselle kuuluu pitää huolta yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta. Vaikka tehtävien konkreettinen hoito olisi uskottu yhdistyksen toimihenkilöille tai ulkopuolisille toimeksisaajille, hallituksella on näistä asioista aina vastuu. Yhtenä hallituksen keskeisistä tehtävistä on myös päättää yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta sekä huolehtia työnantajavelvoitteista yhdistyksen työntekijöiden suhteen.

Mitä tehtävä vaatii?

Kulkurien hallitus kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista asioista noin 4-6 viikon välein, kokoukset toteutetaan pääosin etäyhteyksillä. Kokoukset järjestetään ilta-aikoina.

Kulkurien hallitusjäsenyys on vapaaehtoinen luottamustehtävä, ja toivomme hallitukseen erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Toivomme hallitukseen hakemuksia ihmisiltä, joilla on halua kehittää järjestöä, osallistua Kulkurien arvojen mukaiseen työskentelyyn ja linjauksiin, seurata yhdistyksen taloutta ja varmistaa Kulkurien olevan hyvä työnantaja.

Miten toimia?

Yhdistyksen jäsenenä voit asettua ehdolle hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2022-2023. Voit asettua ehdolle lähettämällä hakemuksesi toiminnanjohtaja Salla Honkapäälle salla.honkapaa@kulkurit.fi.

Ehdolle hallituksen jäseneksi saa asettua milloin vain vuosikokoukseen asti, mutta toivomme ehdokashakemuksen jättämistä 15.5. mennessä.

Lähetämme ehdokkaille kysymyspatteriston, jonka vastaukset julkaistaan etukäteen vuosikokouksen osallistujille. Valmistaudu myös esittäytymään Kulkurien vuosikokouksessa, joka pidetään 21.5.2022 klo 12.00 osoitteessa Lahelantie 280, Tuusula. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoja:
Salla Honkapää
salla.honkapaa@kulkurit.fi

 

Kokouskutsu: Rescueyhdistys Kulkurit ry:n vuosikokous la 21.5.2022

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.