Päivitetty 16.05.2021

Kokouskutsu: Rescueyhdistys Kulkurit ry:n vuosikokous su 30.5.2021


Aika: Sunnuntai 30.5.2021 klo 12

Paikka: Viilu -kokous, linkki ja osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse

Osallistumisoikeus: Kokoukseen voivat osallistua yhdistyksen jäseneksi hyväksytyt ja v. 2020 tai 2021 jäsenmaksun maksaneet henkilöt sekä yrityksen edustajat valtakirjalla. Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Ilmoittautuminen: Pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan Essi Tenholle sähköpostitse 27.5.2021 mennessä: essi.tenho(at)kulkurit.fi

Asialista: Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1. – 31.12.2020 koskien:

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen
4 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5 § Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7 § Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
8 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
9 § Hallituksen muiden jäsenten (2-4 hlöä + 0-3 varajäsentä) valinta
10 § Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle
11§ Muut asiat
12 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus
Rescueyhdistys Kulkurit ry

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.