Päivitetty 06.04.2021

Rescueyhdistys Kulkurit rekrytoi: Työsuhteeseen etsitään kahta osaajaa yhdistyksen ydintoimintojen ympärille


Rescueyhdistys Kulkurit ry on vuonna 2012 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti auttaen kohdemaansa Romanian kodittomia eläimiä monitahoisesti ja vastuullisesti. Arvoihimme kuuluu vastuullisuuden lisäksi avoimuus, läpinäkyvyys ja ennakkoluulottomuus. Siksi haluammekin jatkuvasti kehittyä ja pitää toimintamme innovatiivisena ja ajankohtaisena unohtamatta milloinkaan perimmäisiä intressejämme ja tapaamme toimia. 

Kulkureissa toimii tällä hetkellä osa-aikaisesti palkatun toiminnanjohtajan lisäksi noin 55 aktiivista vapaaehtoistoimijaa, sisältäen viisihenkisen hallituksen. 

Haemme nyt joukkoomme kahta työntekijää vahvistamaan ja kehittämään ydintoimintojamme; sterilointitoimintaa kohdemaassa, adoptiotoimintaa ja varainkeruuta. 

Työsuhteet ovat osa-aikaisia (19 h/vko) ja määräaikaisia etätyönä toteutettavia toimia. Työaika sijoittuu osittain myös ilta-aikaan ja viikonlopuille. Koska kyseiset työntekijäpositiot ovat yhdistyksessämme uusia, toteutamme työnkuvia alkuun projektiluontoisesti määräaikaisena, mutta projektien päättymisvaiheessa tulemme arvioimaan myös tehtävien vakinaistamisen tarvetta.  

 

Kuormalogistiikan vastuuhenkilö & sterilointitoiminnan kehitysvastaava

(määräaikainen työsuhde 17.5.2021-17.1.2022)

Työnkuvaus

Työntekijän vastuulla tässä työnkuvassa on kaksi erilaista yhdistyksen toiminnan osa-aluetta, joista molempia toteutetaan itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen muiden sidosryhmien kanssa. Työnkuva on osittain sisällöltään uusi, joten työntekijän vaikutusmahdollisuudet työnkuvan muokkaamiseen ovat hyvät. 

Kulkurien kautta adoptoidaan Romaniasta Suomeen vuosittain noin 400 koiraa. Adoptiotoiminnassa kokonaisvaltaisesti meille tärkeimpiä arvoja ovat huolellisuus, vastuullisuus ja tarkkuus. Tulevassa työnkuvassa toimenkuvan toinen oleellinen sisältö on ylläpitää adoptiotoiminnan kuukausittaista kuljetuslogistiikkaa. Työnkuva sisältää säännöllisen yhteydenpidon Romanian yhteistyökumppanien kanssa, koirien terveysasioiden läpikäynnin ja kaikkien adoptiokuormien logistiikan ylläpitoon liittyvien järjestelyiden hoitamisen ja operatiivisen hallinnan. 

Kulkurien toiminnassa ennaltaehkäisevä ja kestävä eläinsuojelutyö kohdemaassa on erityisen tärkeä toiminnan muoto. Steriloimme vuositasolla Romaniassa yhteistyökumppaniemme toimesta noin 3000 eläintä ja toimintavuosiemme aikana olemme mahdollistaneet yli 20 000 eläimen steriloinnin. Tähän toimintaan haluamme panostaa enenevissä määrin. 

Romanian sterilointityön kehitysvastaavalta toivomme innovatiivista ja innostunutta otetta sterilointitoimintamme kasvattamiseen ja monitahoiseen toiminnan laadun nostattamiseen. Tavoitteena on saada toiminnasta kohdemaassa entistäkin koordinoidumpaa ja tehokkaampaa. Lisäksi kotimaassa sterilointitoiminnan näkyvyyden lisääminen tukijoille ja seuraajille sekä yhdistyksen sterilointityöryhmän vapaaehtoistoimijoiden ohjaaminen ja yhdessä ideointi ovat työnkuvan tavoitteita. 

Hakukriteerit ja -toiveet 

Edellytämme hakijalta kohtalaista kokemusta itsenäisestä työskentelystä ja vahvaa motivoituneisuutta eläinsuojelullisiin aiheisiin ja rescuetoimintaan. Tehtävä edellyttää hyvää paineensieto- ja organisointikykyä sekä ehdottomasti valmiutta omatoimiseen, joustavaan ja napakkaan työskentelyyn. Hakijan tulee myös omata vahva englanninkielen taito sekä sosiaaliset taidot. Katsomme eduksi osaamisen ja/tai kokemuksen vastuu- ja kehitystehtävistä sekä tietotaidon rescuekoiriin liittyvistä terveydellisistä asioista. 

Työntekijä vastaa tehtävistään ja toiminnastaan toiminnanjohtajalle. 

Mitä tarjoamme 

Tarjoamme innostavan ja tuoreen työpaikan suomalaisen rescuetoiminnan ja eläinsuojelutyön ytimessä, vastuullisessa yhdistyksessä, jossa on vahva tahtotila asioiden kehittämiselle yhdistyksen arvopohjaa unohtamatta. Työnkuva mahdollistaa joustavat työajat ja työnkuvan muokkaamisen oman näköisekseen. Työntekijällä on aina käytettävissään yhdistyksen muut sidosryhmät ja hallituksen ja toiminnanjohtajan tuki. Tehtäviin perehdytetään henkilökohtaisesti. 

Palkka 1100 €/kk

 

Varainkeruukoordinaattori

(määräaikainen työsuhde 17.5.2021-17.5.2022)

Työnkuvaus 

Työntekijän toimenkuva on hallita moniulotteisesti yhdistyksen varainkeruuta niin että yhdistyksen talous pysyy uusista taloudellisista panostuksista huolimatta vakaana ja pitkäaikaisessa tarkastelussa kehittyy ja kasvaa nousevaan suuntaan. Työnkuvaan määritellään tulostavoitteet. 

Työntekijän vastuulla on kehittää varainkeruuta Kulkurien verkkokaupan, tapahtumien (verkko- ja livetapahtumien), jäsenyyden, kuukausilahjoittamisen ja yleisten kampanjoiden osalta, etenkin sterilointien. Listaukseen voidaan lisätä muita varainhankinnan keinoja työsuhteen aikana, ja työntekijältä edellytetään myös oma-aloitteista ja aktiivista otetta varainkeruun uusien tapojen ideointiin ja toimeenpanoon. 

Työntekijän tulee toimia joustavasti toiminnan eri alojen välillä organisoiden työryhmiä kehityksen puitteissa ja toisaalta tehdä tarpeen mukaan myös itse varainkeruuta esim. sosiaalisessa mediassa. Työntekijä vastaa varainkeruun ideointi- ja kehitystyöstä, operatiivista toimintaa on osittain mahdollista delegoida myös toimeenpaneville tiimeille ja työryhmille. 

Työntekijä toimii varainkeruullisessa vastuussa eri työryhmissä ja vastaa tehtävistään ja toiminnastaan toiminnanjohtajalle. 

Hakukriteerit ja -toiveet 

Edellytämme hakijalta kokemusta varainkeruun järjestämisestä ja sisällöntuottamisesta, vahvaa osaamista sosiaalisen median eri alustoista ja mielellään myös WordPress-kotisivualustasta. Viestinnän vahvuus katsotaan hakijan eduksi. Hakijan tulee olla omatoiminen ja kyvykäs itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös jatkuvaan työskentelyyn laajasti yhdistyksen eri toimintojen ja sidosryhmien välillä. Katsomme eduksi motivoituneisuuden rescuetoimintaa ja eläinsuojelutyötä kohtaan ja reippaan asenteen työnkuvan kehittämiseen sekä uusien innovaatioiden rohkeaan kokeiluun. 

Mitä tarjoamme 

Tarjoamme innostavan ja tuoreen työpaikan suomalaisen rescuetoiminnan ja eläinsuojelutyön ytimessä, vastuullisessa yhdistyksessä, jossa on vahva tahtotila asioiden kehittämiselle yhdistyksen arvopohjaa unohtamatta. Työnkuva mahdollistaa joustavat työajat ja työnkuvan muokkaamisen oman näköisekseen. Työntekijällä on aina käytettävissään yhdistyksen muut sidosryhmät ja hallituksen ja toiminnanjohtajan tuki. Tehtäviin perehdytetään henkilökohtaisesti. 

Palkka 1100€/kk

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 20.4.2021 mennessä osoitteeseen rekrytointi@kulkurit.fi

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja

Salla Honkapää

salla.honkapaa@kulkurit.fi

040-7556081

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.