Päivitetty 29.08.2018

Toimintasuunnitelma 2018


Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaittensa eläinsuojeluun monitahoisesti ja usealla sektorilla. Merkittävimpinä toimialueina ovat steriloinnit, valistus ja adoptiotoiminta. Näitä pääkohtia tukevat lukuiset muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, kohdemaassa valistuskampanjoiden tukeminen ja yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva ja myös näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.

Steriloinnit

Steriloinneista on tullut Kulkurien viisivuotisen toiminnan aikana suunnitellusti toimintamme ydinalue, joka kasvaa laajemmaksi vuosi vuodelta. Kuluvana toimintavuotena haluamme keskittyä edellisvuosien tavoin vaikuttamaan kohdemaamme kodittomien eläinten ongelmaan kestävällä ja eettisellä tavalla, mittavin sterilointiprojektein. Sterilointien parissa tehtävää työtä kehitetään joka vuosi entisestään ja tänä vuonna panostamme sterilointirintamalla sterilointiprojektien prosessien parantamiseen niin yhdistyksen sisäisesti kuin paikallisesti Romaniassakin.

Vuonna 2018 haasteenamme sterilontitoiminnassa on erityisesti kattava varojenkeruu Suomessa joka mahdollistaa sterilointitoiminnan jatkumisen nykyisellä tahdilla. Vuoden 2017 yli 6000 steriloidun eläimen jälkeen sterilointikassa on tyhjä ja siksi tänä vuonna sterilointitoimintaa hallitaan sisäisesti entistäkin tarkemmin ja kokonaistilannetta tarkastetaan kvartaaleittain. Tämä aiheuttaa enemmän vaatimuksia myös Romanian sterilointiyhteistyökumppaneille, sillä toiminnan kasvaessa vaadimme enemmän raportointia, kuva- ja videomateriaalia ja informaatiota toteutuneista sterilointikampanjoista.

Sterilointien yhteydessä kehitysajatuksena on paikallinen keskittyminen tiettyihin alueisiin enenevissä määrin, jotta pääsemme pitkällä aikavälillä paremmin seuraamaan sterilointien paikallista merkitystä kullakin alueella.

Valistustyö

Paikallisen väestön valistus on oleellinen osa toimintaamme ja kuluvalla toimintakaudella haluamme panostaa siihen edellisiä vuosia enemmän. Valistus kulkee sterilointitoiminnan rinnalla ja jatkossa haluamme linkittää näitä kahta toimintoa entistä enemmän yhteen.

Etenkin lasten ja nuorten valistus ja vaikuttaminen sitä kautta Romanian tulevien sukupolvien tietoisuuteen ja asenteisiin eläimiä kohtaan on merkittävä tavoitteemme.

Hobo Education.valistuspaketin toimeenpanosta Romaniassa vastaa pääsääntöisesti paikallinen tiimi, Cristina ja Andrei Ionescu. Kuluvana vuonna toiveenamme on laajentaa Hobo Education-paketin leviämistä ja löytää lisää yhteistyötahoja paikallisista kouluista, päiväkodeista ja orpokodeista Cristinan ja Andrein avulla. Verkostoituminen tälläkin saralla on Romanian kaltaisessa byrokraattisessa maassa hyvin tärkeää ja mahdollistaa valistuksen pääsyn paikkoihin, joihin pääseminen olisi muuten haastavaa.

Adoptiotoiminta

Kuluvana vuonna adoptiotoiminta tulee pysymään ennallaan ja panostamme ennen kaikkea nykyisen adoptioprosessin laadun ja toimivuuden ylläpitämiseen. Kaikki kauttamme kotia etsivät koirat tulevat adoptio-ohjelmaan luotettavien yhteistyökumppaniemme kautta ja kaikki koirat käyvät läpi vaaditut terveystarkastukset yhteistyöeläinlääkäriasemamme Clinica Veterinara Onevetin tiloissa.

Yhdistyksen aktiivit tulevat myös tulevana toimintavuotena vierailemaan n. kahden kuukauden välein Romaniassa yhteistyökumppaneidemme luona, jotta voimme itse tutustua adoptio-ohjelmassa oleviin ja sinne tuleviin koiriin sekä samalla tehdä suunnitelmia Romaniassa yhteistyötarhoillamme olevien koirien elinolosuhteiden kohentamiseksi ja eläinsuojelijoiden jaksamisen tukemiseksi.

Adoptioprosessia on entisestään hiottu ja hiotaan tarpeen mukaan, jotta mahdolliset uudelleensijoitukset saadaan minimoitua ja oikea koti ja koira varmasti kohtaavat, sekä terveysriskit saadaan minimoitua. Myös jälkihuolto ja adoptioperheiden tukeminen ongelmatilanteissa on oleellinen osa adoptioprosessia.

Kuluvana vuonna erityisesti yhteistyö alkaneen Responsible Rescue-toiminnan ympärillä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa voimistuu ja sitoudumme mielellämme yhteisiin laatukriteereihin vastuullisen adoptiotoiminnan kehittämiseksi omalta osaltamme. Nykyisen rescuetoiminnan ja adoptioiden ympärillä vellovan negatiivisen keskustelun myötä toivomme myös yhteistyön asiantuntijoiden ja viranomaisten vankentuvan.

Muuta

Tulevana toimintavuonna osallistumme ja järjestämme lukuisia tapahtumia (Messut, Match Show, Ravintolapäivät, Kulkurien omat tapahtumat) varojen keräämiseksi. Tavoitteena on saada tapahtumia joissain määrin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Järjestämme kohdennettuja keräyksiä sterilointeja ja muita tarpeellisia kohteita varten. Merkittävin yksittäinen käynnissä oleva projekti on CARPE, jossa yhdessä Carmen Mandescun kanssa rakennamme laadukasta tarhaa Mitrenin kylään. Kuluvana vuonna Carpen tarhan suhteen tullaan olemaan loppusuoralla kahden vuoden aktiivisen rakentamisen jälkeen.

Kuluvalla toimintakaudella panostamme lisäksi jäsenhankintaan ja kannatustuotevalikoimamme uudistamiseen ja näiden kohteiden markkinointiin. Verkkokauppamme HoboShop liittyy oleellisesti em. asioihin.

Omat verkkosivumme ja Facebook tulevat olemaan pääasiallisia tiedotusvälineitämme. Kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa jäsenet saavat tietoa tulevista tapahtumista ja ohjautuvat sivuillemme. Lisäksi kehitämme edelleen aktiivisesti Instagram-tiliämme.

Jatkamme tänä vuonna myös tiivistä yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihimme ja pyrimme olemaan aina ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa ja regoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä.

Sosiaalinen media tulee olemaan edelleen näkyvässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Yhdistys tulee näkymään Facebookissa ja Instagramissa ja erityisesti kuluvana vuotena tullaan kehittämään osallistuvaa sosiaalista mediaa, jonka tavoitteena on saada tukijat ja seuraajat mukaan rakentamaan Kulkurien sosiaalista mediaa sekä nk. tavoitteellista ja suunnitelmallista sosiaalista mediaa, jossa Kulkurien eri tapahtumaosa-alueita nidotaan yhteen näkyvyyden ja seurattavuuden kannalta mielekkäällä tavalla.

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.