Päivitetty 19.07.2018

TIEDOTE: Rescueyhdistys Kulkurit Ry on päivittänyt tietosuojakäytänteitään


Rescueyhdistys Kulkurit Ry on valmistautunut toukokuun lopussa voimaan astuvaan EU:n laajuiseen tietosuojalainsäädännön uudistumiseen ja päivittänyt tietosuojakäytänteitään. Kulkurit Ry:lle on ensisijaisen tärkeää, että henkilötietoja käsitellään yhdistyksessä läpinäkyvästi, luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Uudessa EU:n tietosuoja-asetuksessa henkilön eli rekisteröidyn oikeudet tulevat entistä vahvemmin esiin. Henkilöllä on edelleen oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää mm. oikaisemaan tietojaan tai poistamaan tarpeettomat tiedot yhdistyksen ylläpitämästä henkilötietorekisteristä. Henkilön oikeudet tulevaisuudessa henkilötietojen käsittelyssä vastaavat pitkälti jo voimassa ollutta henkilötietolakia, mutta uusi EU:n tietosuoja-asetus sisältää kuitenkin vielä yksityiskohtaisempaa sääntelyä henkilön oikeuksista ja sääntelyssä korostetaan henkilön oikeutta saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä. Uudistus korostaakin henkilötietojen käsittelyn avoimuutta sekä parantaa henkilön omia vaikutusmahdollisuuksia tietojen käsittelyssä.

Kulkurit Ry kerää henkilötietoja nykyisistä jäsenistään, eläimen adoptoivista henkilöistä, kotihoitajista sekä yhdistyksen toiminnassa mukana olevista apureista. Henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain siinä laajuudessa kuin se on toiminnan kannalta tarpeen. Kulkurit Ry on koonnut kotisivuilleen kattavan informaatiopaketin kerättävistä henkilötiedoista, miten tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen niitä kerätään ja miten tietoja käsitellään. Löydät tämän informaation osoitteesta https://kulkurit.fi/about/tietosuoja/

Lisätietoja: Essi Virtasalo

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.