Päivitetty 22.06.2020

Toimintasuunnitelma 2020


Rescueyhdistys Kulkurit on aloittanut toimintansa toukokuussa 2012. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kohdemaansa Romanian eläinsuojelulliseen tilanteeseen kestävällä ja monitahoisella tavalla. Merkittävimpinä toimintakeinoina ovat kohdemaassa tapahtuvat steriloinnit ja valistus. Lisäksi adoptiotoiminta Suomeen on merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Näitä pääkohtia tukevat lukuisat muut toiminnot, kuten tapahtumien ja kohdennettujen keräysten järjestäminen, valistuskampanjoiden tukeminen kohdemaassa sekä yhteistyökumppaniemme käytännön arjen helpottaminen erilaisten projektien kautta. Yhdistyksenä Kulkurit on ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja sitoutuva, ja näitä toimintaperiaatteita tullaan noudattamaan ja kehittämään myös kuluvana vuotena.

Steriloinnit

Sterilointien merkitys Kulkurien toiminnan lippulaivana jatkuu. Sterilointien parissa tehtävää työtä kehitetään joka vuosi entisestään ja tänä vuonna panostamme sterilointirintamalla edelleen prosessien parantamiseen niin yhdistyksessä sisäisesti kuin paikallisesti Romaniassakin. Lisäksi yhteistyötä laajennetaan uusien yhteistyökumppaneiden avulla. Kuluvana toimintavuonna panostetaan entistä enemmän myös sterilointien raportointiin ja muuhun sterilointeihin liittyvään viestintään.

Sterilointitoiminnan kulmakivi on tänäkin vuonna suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen varainhankinta. Vuonna 2019 sterilointeja kustannettiin 83 040,79 eurolla ja viitteellisiä lahjoituksia sterilointeihin saatiin kerättyä 43 785,16 euroa. Kehitys edellisvuoteen oli huikea, sillä viitteellisiä lahjoituksia tuli yli 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, ja niillä saatiin katettua yli puolet sterilointikuluista. 

Vuonna 2020 tavoitteenamme on pitää lahjoitusten suhde korkeana ja tavoitteena on saada taas katettua puolet steriloinneista viitteellisten lahjoitusten avulla. Tämä pitää yllä korkeita vaatimuksia sekä Romanian sterilointiyhteistyökumppaneille, sillä vaadimme ajantasaista raportointia, kuva- ja videomateriaalia ja informaatiota toteutuneista sterilointikampanjoista markkinoinnin tueksi, että sterilointien raportoinnista ja varainkeruusta vastaavalle tiimille. Tulemme ohjaamaan tänäkin vuonna suuren osan myös yleislahjoituksista sterilointitoimintaan. 

 

Valistustyö

 

Paikallisen väestön valistus on oleellinen osa toimintaamme mutta paikallinen byrokratia on hankaloittanut valistustyön jalkauttamista viime vuosina. Valistus kulkee edelleen sterilointitoiminnan rinnalla paikallisen vaikuttamisen keinona, ja haluamme linkittää näitä kahta toimintoa entistä enemmän yhteen.

Etenkin lasten ja nuorten valistus ja vaikuttaminen sitä kautta Romanian tulevien sukupolvien tietoisuuteen ja asenteisiin eläimiä kohtaan on merkittävä tavoitteemme. 

Kuluvalla kaudella tavoitteemme on selvittää valistustyön mahdollisuuksia nuorten keskuudessa, tukea yhteistyökumppaneidemme projekteja Romaniassa sekä lisätä valistusta etenkin sterilointikampanjoiden yhteydessä.

 

Adoptiotoiminta

 

Kuluvana vuonna haasteita adoptiotoiminnalle ovat aiheuttaneet vuoden ensimmäisellä kolmanneksella KLM:n lisääntyneet rajoitukset ja maaliskuusta alkaen koronaviruksen aiheuttamat liikkumisrajoitukset.

Kuluvana vuonna siirrymme koirien lentokuljetuksista pääosin maantiekuljetuksiin ja hiomme uutta kuljetusprosessia. Koirien luovutus tullaan jatkossa hoitamaan uusissa vuokratiloissamme Tuusulassa.

Panostamme edelleen adoptioprosessin laadun ja toimivuuden ylläpitämiseen. Kaikki kauttamme kotia etsivät koirat tulevat adoptio-ohjelmaan luotettavien yhteistyökumppaniemme kautta ja käyvät läpi vaaditut terveystarkastukset yhteistyöeläinlääkäriasemamme Clinica Veterinara OneVetin tiloissa. 

Terveysasioihin panostaminen jatkuu tänäkin vuonna. Multiresistanttien bakteerien sekä rabieksen vasta-aineiden ja dirofilaria repensin seulonnat jatkuvat muiden adoptio-ohjelmaan kuuluvien perustestauksien ohella. Pyrimme kantamaan vastuuta rescuetoiminnan tasosta ja näyttämään omalla toiminnallamme esimerkkiä. Yhteistyö Responsible Rescue-toiminnan ympärillä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa jatkuu. 

Yhdistyksen aktiivit vierailevat tavallisesti noin kahden kuukauden välein Romaniassa yhteistyökumppaneidemme luona, jotta voimme itse tutustua adoptio-ohjelmassa oleviin ja sinne tuleviin koiriin sekä samalla tehdä suunnitelmia Romaniassa yhteistyötarhoillamme olevien koirien elinolosuhteiden kohentamiseksi ja eläinsuojelijoiden jaksamisen tukemiseksi. Koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi yhdistyksen aktiivien vierailuja kohdemaassa on jouduttu lykkäämään maaliskuusta alkaen. Pyrimme tiivistämään aktiivimatkojen aikatauluja toimintakauden loppupuoliskolla, jotta pystymme vierailemaan yhteistyökumppaniemme luona tasapuolisesti.

Adoptioprosessia on entisestään hiottu ja hiotaan tarpeen mukaan, jotta mahdolliset uudelleensijoitukset saadaan minimoitua ja oikea koti ja koira varmasti kohtaavat, sekä terveysriskit saadaan minimoitua. Kuluvana toimintakautena yhdistyksen sisäisessä toiminnassa keskitytään uudelleensijoitusten ennaltaehkäisyyn sekä terveysasioiden entistä läpinäkyvmäpään esiin tuomiseen.

 

Muuta

 

Kuluvana toimintavuonna osallistumme sekä järjestämme tapahtumia mahdollisuuksien mukaan (esim messut, Ravintolapäivät, Kulkurien omat tapahtumat) varojen keräämiseksi. Tavoitteena on jatkaa tapahtumien järjestämistä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, erityisesti Turussa ja Tampereella. Uudet vuokratilamme Tuusulassa mahdollistavat myös erilaisten myyjäisten, luentojen ym tapahtumien järjestämisen. 

Järjestämme kohdennettuja keräyksiä sterilointeja ja muita tarpeellisia kohteita varten. Etenkin edellisellä toimintakaudella lanseerattua A little help from my friend -konseptia pyritään hyödyntämään erilaisissa konkreettisissa yksittäistapauksissa, minkä lisäksi pyrimme tukemaan yhteistyökumppaneita epävarmoina aikoina. 

Kuluvalla toimintakaudella panostamme lisäksi jäsenhankintaan ja kannatustuotevalikoimamme uudistamiseen ja selkeyttämiseen sekä näiden kohteiden markkinointiin. Viime toimintakauden lopulla lanseerattu Matkalla kotiin -mallisto toimii kannatustuotteiden johtotähtenä. Verkkokauppamme HoboShop liittyy oleellisesti em. asioihin. 

Omat verkkosivumme ja Facebook jatkavat pääasiallisina tiedotuskanavinamme. Jäsenet ja koirien omistajat saavat kuukausittaisen uutiskirjeen muodossa tietoa tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen avulla pyrimme ohjaamaan käyttäjät nettisivuillemme. Sosiaalinen media on näkyvässä roolissa Kulkurien tiedonjako- ja informaatiokanavana. Facebookin lisäksi päivitämme aktiivisesti tilejämme Instagramissa ja YouTubessa, missä pyrimme entisestään kasvattamaan seuraajamääriä sekä aktivoimaan seuraajiamme. 

Myös tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneidemme kanssa jatkuu, ja pyrimme olemaan ajan tasalla huomiota vaativissa asioissa sekä reagoimaan avoimella tiedottamisella huomiotamme vaativiin aiheisiin rescuetyön kentällä. Yhteydenpidon ja avoimuuden tärkeys korostuu entisestään poikkeustilanteessa, kun fyysisiä tapaamisia eläinsuojelijoiden kanssa ei ole. 

 

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa