Päivitetty 29.06.2020

Toimintakertomus 2019


Y​LEISTÄ

Rescueyhdistys Kulkurit ry on aatteellinen ja osa-aikaista toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2012 ja se toimii kestävän eläinsuojelutyön periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen tavoitteena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistyksen toimihenkilöt pyrkivät toiminnan kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen tukijoitaan kunnioittaen. Toiminta keskittyy Romaniaan, maan hylättyjen ja kodittomien koirien auttamiseen, joita on 20 miljoonan asukkaan Romaniassa arviolta 2-3 miljoonaa. Yhdistys pyrkii puuttumaan ongelmiin siellä, mistä ne ovat lähtöisin. Steriloinnit ja valistustoiminta paikan päällä kohdemaassa ovat yhdistyksen ydinaluetta.

Kertomusvuonna Kulkurien toiminta vastuullisena yhdistyksenä on jatkunut tasaisena. Kulkurit jatkoi Responsible Rescuessa näkyvänä jäsenenä, ja toimintavuonna aloitettiin myös sitoumuksen edellyttämät satunnaisseulonnat rabieksen vasta-aineiden sekä dirofilaria repensin osalta. Sterilointiprojektimme keräsivät ennätystuotot ja paikallisprojekti Carpen varainkeruu vietiin maaliin toimintakauden puolivälissä.

Kulkureissa aloitti kertomusvuonna useita uusia vapaaehtoistoimijoita ja sisäisiä prosesseja pystyttiin jälleen kehittämään entisestään. Adoptioiden määrä oli jälleen hieman laskusuunnassa aiempaan vuoteen verrattuna verrattuna: vuonna 2019 Kulkurit toi Suomeen 361 eläintä (396).

Adoptiotoiminnassa merkittävää kuluneena vuonna oli Responsible Rescue -sitoumuksen mukaisten raivotaudin vasta-aineiden sekä dirofilaria repensin satunnaisseulontojen aloittaminen. Kehitimme adoptioprosessia lapsiperheiden osalta erityisesti erilaisten uudelleensijoitustapauksissa esiin tulleiden asioiden osalta.

Vuonna 2019 toteutimme aktiivien keskuudessa ensimmäisen työhyvinvointikyselyn, jonka pohjalta HR-toimintaa on edelleen viety eteenpäin. Otimme käyttöön Kulkureiden HR-käsikirjan, jonka yhteydessä sovimme yhteisistä pelisäännöistä ja otimme käyttöön aktiivien lähtökyselyn.

Kulkurit sai kertomusvuonna osakseen mediahuomiota ja toiminnanjohtajaa pyydettiin useaan haastatteluun ja keskusteluun. Toimijoina Kulkureita, heidän prosessejaan ja tapojaan toimia, osataan arvostaa monella taholla. Kulkurit on säilyttänyt paikkansa luotettavana yhdistyksenä. Kulkurit osallistui edellisvuosien tapaan Suomessa erilaisiin tapahtumiin niin valistus- kuin varainkeruumielessä. Kulkurien sanomaa on tänäkin kertomusvuonna vienyt eteenpäin myös julkisuudesta tunnettuja henkilöitä. Yhteistyö heidän kanssaan on ilahduttavasti vahvistanut sen, että toimintamme on koettu eettisenä, kestävän kehityksen mukaisena ja ennen kaikkea luotettavana.

Kulkureissa oli aktiivisia toimihenkilöitä kuluneena vuonna keskimäärin 50 (48). Tarvittaessa yhdistys on hakenut, ja poikkeuksetta löytänyt, avoimen rekrytoinnin kautta uusia toimihenkilöitä riveihinsä. Aktiiviset toimihenkilöt tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta, työtä omalla vapaa-ajallaan. He mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja kehityksen jokapäiväisellä työllään.


** Läpi koko toimintakertomuksen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaavaa toteumaa edelliseltä vuoden 2018 toimintakaudelta.

T​OIMINTA

Kenttätyö

Kertomusvuonna yhdistyksen toimesta jatkettiin yhdistysmatkojen tekoa Romaniaan noin kahden kuukauden välein. Jatkoimme hyväksi havaittua tapaa koostaa matkoja niin, että uudet toimijat pääsevät ensimmäistä kertaa matkaan yhden tai kahden kokeneemman toimijan kanssa, jotta tietotaito leviää yhdistyksen sisällä. Oleellisena matkojen sisällössä pidettiin adoptio-ohjelmassa olevien koirien tilanteen päivittämistä ja uusien adoptio-ohjelmaan tulevien koirien valitsemista. Lisäksi on tärkeää viettää aikaa yhteistyötahojemme kanssa keskustellen ja heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuunnellen sekä päätöksentekoon osallistuen. Edelleen koemme tärkeäksi viedä paikallisille toimijoille osaamista ja kokemuksia länsimaisemmasta tavasta ottaa huomioon eläimen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja myös puhua koirien käytöksiin liittyvistä huomioista.

Kertomusvuoden aikana kenttätyössä on edelleen pyritty panostamaan sisäisen osaamisen lisääntymiseen tarkennettujen ohjeistusten avulla esimerkiksi liittyen arkojen koirien ja erityisadoptiokoirien tunnistamisen kehittämiseen ja arviointiin. Lisäksi tavoitteemme on ollut esitellä työtämme aktiivimatkoilla entistä enemmän ruohonjuuritasolla sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta avata toimintaamme seuraajille entistä konkreettisemmin. Aktiivitoimijoille on myös tuotu esille mahdollisuuksia oppia lisää koirien käyttäytymisestä, lähestymisestä, signaaleista ja eleistä, joista on hyötyä myös kenttätyössä.

Steriloinnit

Vuonna 2019 steriloinnit jatkuivat harkitun budjetin ja sen pohjalta tehdyn tarkan suunnitelman mukaan. Yhteistyökumppaneilta Romaniasta vaadittiin ja saatiin todella hyvää materiaalia varainkeruuta varten ja yhteistyö sujui muutenkin mukavasti.

Jatkoimme sterilointeja vanhojen, hyväksi todettujen, tuttujen yhteistyökumppaniemme kanssa: Adina Vladut (One Rescue Association & Clinica Veterinaria Onevet), Sache Vet, Happy Dogs Moreni, Doina Vella, Cristina Radulescu, Maria Cristina, Cornelia Stan (Rosiori) ja Carpe. Luiza Mandru, Alina Murgu (Asociatia Suflete Dragi) ja Mihaela Soare eivät steriloineet Kulkurien sponsoroimana yhtään eläintä kertomusvuonna. Sen sijaan Kulkurit olivat sponsoroimassa kahta catch-spay-release -kampanjaa, joista vastasi Kulkurien uusi yhteistyökumppani Luana’s Dream Foundation ja yhteyshenkilönä Alexandra Tanasescu. Dr. Ovidiu Rosu osallistui kampanjoihin erityisesti villimpien ja vaikeasti pyydystettävien katukoirien kiinni saamiseksi nukutusnuolitekniikalla. Steriloinneista näissä kampanjoissa vastasi jo vanha tuttu Green Vetcare -klinikka vetäjänsä Irina Corbun johdolla.

Yhteensä kertomusvuonna steriloitiin 3 084 eläintä***, joista 2 971 oli koiria ja 113 kissoja.

Vuoden 2019 sterilointibudjetiksi asetettiin ensin vain 30 000 euroa, koska halusimme varmistaa varojen riittävyyden koko kertomusvuoden ajaksi. Varainkeruu toimi ja tuotti erittäin hyvin ja pystyimme nostamaan budjetin myöhemmin 80 000 euroon. Budjetti ylitettiin lievästi, kun lopulliset kulut olivat 83 040,79 euroa. Sterilointeihin merkittyjä lahjoituksia tuli upeat 43 029 euroa (30 506,84 e), ja niillä katettiin ensimmäistä kertaa yhdistyksen historian aikana yli puolet (51,8%) kuluista. Alijäämä -40 011,79 euroa katettiin yleisistä lahjoituksista ja muista tuotoista.

Sterilointien tukemiseksi järjestettiin kertomusvuoden aikana useita somekampanjoita, joista suurempia yksittäisiä keräyskampanjoita olivat seuraavat:

 •  Spay a Bitch! -kampanja järjestettiin 8.-31.3. Kampanja starttasi Kansainvälisenä naistenpäivänä ja keskiössä oli narttukoirien olot Romaniassa ja sterilointien painoarvo niiden elämänlaadun parantamisessa. Kampanjassa kerättiin yhteensä 6 070,23 euroa.
 • 3 euron haaste ​-kampanjassa 16.-18.8. haastoimme seuraajamme viikonlopun ajan luopumaan jostakin arjen luksuksesta ja lahjoittamaan kolme euroa kestävään eläinsuojelutyöhön, eli sterilointiprojekteihimme Romaniassa. Viikonlopun aikana kerättiin yhteensä 4 812,74 euroa.
 • Naistenviikon sterilointikeräys järjestettiin naistenviikolla 18.-24.7. Kampanjan aikana keräsimme varoja narttukoirien sterilointeihin Romaniassa, jotta jokainen narttu saisi elää rauhassa, ansaitsemansa tasoista elämää. Kampanja tuotti yhteensä 2 226 euroa
 • Yhteistyökampanja RE/MAX Vision Mari Hilpisen kanssa jatkui edellisvuodesta.
 • Jatkoimme säännöllisesti jo hyväksi havaittuja sterilointikummikampanjoita, joissa Kulkurien tukijat saavat ryhtyä steriloitujen koirien kummeiksi lahjoittamalla 30 euroa sterilointeihin. Kuluneena vuonna kummeille alettiin myös lähettää sähköpostitse kiitoskortti kummikoiran kuvalla maksukuittia vastaan.*** Sterilointimääriin ei lasketa adoptoituja, Suomesta kodin saaneita koiria tai kissoja. Lukuihin sisältyy omistetut vapaana liikkuvat sekä vapaana elävät kodittomat eläimet Romaniassa.

Adoptiotoiminta

Adoptiotoiminnassa jatkettiin monin osin samoin kuin aiemminkin, mutta toimintavuoden aikana tehtiin myös uusia linjauksia ja lisättiin prosessiin mm. Responsible Rescue-sitoumuksen mukanaan tuomia uusia vastuutoimintoja.Tammikuussa päätimme pitkän harkinnan ja useiden yritysten jälkeen lopettaa adoptiotoiminnan Rosiori de Veden kunnalliselta tarhalta. Taustalla vaikutti adoptiotoimintaan tulleet uudet linjaukset, joiden taloudelliseen kuormaan emme pystyneet vastaamaan, sen ollessa vastoin omaa linjaamme ja kohtuutonta muille yhteistyötahoillemme. Rosiori de Veden tarhalta adoptioitiin kauttamme vuosina 2015-2019 yhteensä 146 koiraa.

Helmikuussa nostimme adoptio-ohjelmassa olevien koirien kulukorvausta pentujen, aikuisten ja uudelleensijoitusten kategorioissa 20 eurolla. Noston tarkoitus oli kattaa osittain jo edellisenä vuonna aloitettuja multiresistanttien bakteerien ylimääräisiä testauksia sekä toimintavuonna aloitettuja rabieksen vasta-aine- ja dirofilaria repens-seulontoja. Keskiarvoinen kulukorvaus nousi näin ollen 480 eurosta 500 euroon.

Maaliskuussa aloitimme aiemmin mainittujen seulontojen tekemisen ja toimintavuoden aikana testasimme 11 koiralta dirofilaria repensiä ja 26 koiralta rabieksen vasta-aineita. Asiasta ja tuloksista tiedotettiin kattavasti kotisivuillamme ja some-kanavissamme.

Vuonna 2019 Suomen tuotiin 361 (396) koiraa. Uudelleensijoitettuja koiria oli vuonna 2019 48 (41). Kotihoitoon tuotiin kertomusvuonna 15 (21) koiraa. Yhdistykselle ilmoitettuja eläinten lopetuksia oli 35 (36) koiraa, joissa lopetukseen johtaneina syinä oli mm. erinäisiä vanhuuteen ja terveyteen liittyvien ongelmien takia.

Koiria tuotiin seuraavilta yhteistyötahoilta seuraavasti:

 • 137 (179) One Rescue Associationin yksityinen tarha, rakennuttanut eläinlääkäri Adina Vladut
 • 87 (77) Carpen yksityinen tarha, ylläpitäjät Carpe-yhdistyksen Carmen Mandescu ja Veera Palonen
 • 51 (37) Ioana Bodea, yksityinen eläinsuojelija
 • 3 (23) Rosiorin kunnallinen tarha, jota auttaa yksityinen eläinsuojelija Cornelia Stanescu
 • 29 (17) Luiza Mandru, yksityinen eläinsuojelija
 • 10 (16) Mihaela Soare, yksityinen eläinsuojelija
 •  20 (13) Happy Dogs Moreni yksityinen tarha, jota ylläpitää Anda Popescu
 • 17 (10) M.G. Rescuen yksityinen tarha, jota ylläpitää Mihai Grigorie
 • 7 (7) Roxana Deissima, yksityinen eläinsuojelija

Carpe-projekti

17.5.2016 käynnistynyt Carpe-projekti vietiin loppuun toukokuussa 2019. Carpe oli Kulkurien ja romanialaisen eläinsuojelijan ja Kulkurien pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Carmen Mandescun yhteinen projekti, jonka tavoitteena oli rakentaa Romanialaiseen Mitrenin kylään 150 kodittoman koiran tarha, jossa koirista pidetään huoli ja mahdollisuuksien mukaan ne pääsevät Kulkurien adoptio-ohjelmaan.

Toukokuussa 2019 tarhalta puuttui enää sähköt, joten projekti voitiin päättää sen tavoitteiden täytyttyä.

Vuonna 2019 projektiin kerättiin yhteensä 21 982,17 euroa, joista 10 694,37 euroa kerättiin ”Carpe Diem – last call!” –keräyksessä ajalla 6.-12.5.2019.

Koko projektiin käytettiin keräysvaroja seuraavasti:

Tontti 24 460,00 e
Kaivo 1 100,00 e
Betonityöt 3 300,00 e
Rakentaminen (rakennukset, fosat ja aitaukset) 86 494,00 e
Lattiat 4 682,00 e
Carpestiinan aitaus 1 000,00 e
Koirien kopit 9 600,00 e
Ovet 955,00 e
Takan rakennus 450,00 e
Sähkötolpat 1 714,00 e
Kylpyhuone + putkityöt 4 379,00 e
Sähkönjohdin 220,00 e
Generaattori 300,00 e
Yhteensä 138 654,00 euroa

Käyttämättömiä varoja on vielä 11 940,37 euroa, jotka kerättiin sähköjen saamiseksi tarhalle. Tämä on valitettavasti osoittautunut luultua hankalammaksi johtuen Romanian pään virkamiesten päätösten hitaudesta. Pyrimme siihen, että vuonna 2020 saamme tämänkin osa-alueen viimeisteltyä ja viimeiset Carpelle korvamerkityt varat käytettyä.

Yhteistyö Carpen tarhan kanssa jatkuu adoptioiden ja sterilointien merkeissä normaalisti.

Valistus

Valistusrintamalla kertomusvuosi oli jälleen valitettavan hiljainen. Romanian byrokratia vaikeuttaa valistustiimimme pääsyä kouluihin esittäytymään. Vaikuttaa siltä, että vain tuttujen kontaktien kautta pääsy kouluihin, päiväkoteihin ja orpokoteihin on mahdollista. Paikallinen valistustiimimme, Cristina ja Andrei Ionescu, on pyrkinyt luomaan verkostoja ja vakuuttamaan vaikuttajia luotettavuudestaan.

Tiedotus ja PR

Yhdistyksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen kotisivu (www.kulkurit.fi) sekä Facebook-sivu (www.facebook.com/kulkurit) ja Instagram-profiili (@rescueyhdistyskulkurit). Lisäksi kertomusvuonna panostettiin enemmän myös yhdistyksen YouTube-kanavan (https://www.youtube.com/KulkuritRy1) sisältöön ja esilletuontiin. Yhdistys pyrkii olemaan tiedotuksessaan mahdollisimman avoin ja reaaliaikainen ja siksi myös sosiaalinen media on valittu viralliseksi tiedotuskanavaksi.

Kotisivujemme käyttäjillä on ollut mahdollista tilata kuukausittainen uutiskirje sähköpostiinsa. Uutiskirjeitä lähti maailmalle vuonna 2019 yhteensä 11 kertaa sekä jouluna erityinen jouluntoivotus. Yhteensä uutiskirjeitä lähetettiin kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 553 osoitteeseen. Uusille jäsenille on myös lähtenyt tervetulotoivotus yhdistyksen toimesta jäseneksi liittymisen yhteydessä. Yhdistys on jakanut omissa ja yhteistyökumppanien tapahtumissa esitteitä, sekä jakanut esitteitä kauppojen ilmoitustauluille ja muille mahdollisille paikoille. Yhdistys pyrkii myös olemaan aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa sekä järjestämään niitä itse, jotta tiedonvälitys saataisiin mahdollisimman kattavaksi ja laajaksi.

Kulkurit näkee erittäin tärkeänä sen, että ajankohtaisiin rescuekenttää koskettaviin aiheisiin reagoidaan viipymättä ja tiedotetaan vastuullisesti reaaliaikaisilla tiedotteilla. Vuonna 2019 ajankohtaisia tiedotteita laadittiin mm. raivotaudin vasta-aineisiin sekä multiresistentteihin bakteereihin liittyen. Lisäksi tiedotettiin mm. adoptioyhteistyötahon muutoksesta ja kulukorvauksen nostamisesta sekä otettiin kantaa Suomen Eläinlääkäriliiton tiedotteeseen rabiesriskiä koskien. Yhteensä virallisia tiedotteita julkaistiin toimintavuoden aikana kuusi kappaletta. Kaikki tiedotteet ovat luettavissa Kulkurien kotisivuilla ja Facebookissa.

Media

Kulkurit oli kertomusvuonna mukana useassa mediajulkaisussa.

 • 6.4.2019 Svenska Yle julkaisi kattavan ​Den spanska hittehunden Lucky lever ett lyckligt och stillsamt liv i Finland – men enligt många borde hon aldrig ha kommit hit​– a​rtikkelin rescuekoirista ja kertoi yhden koiran tarinan tarhalta kotikoiraksi. Artikkelissa haastateltiin mm. Kulkurien toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä. Vahvasti artikkelissa esillä ovat tarttuvat taudit ja moniresistentit bakteerit, sekä miten rescue-toimintaa voi harjoittaa vastuullisella tavalla, riskit minimoiden.
 • 22.10.2019 AlfaTV julkaisi TassuTV-sarjaansa kuuluvan jakson rescuekoirista. Jaksossa haastateltiin mm. Kulkurien toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä ja siinä esiintyi myös Kulkurien kautta kodin saanut Amico-koira. Jaksoon kuvattiin myös adoptoitujen koirien luovutustilannetta Clarion Hotel Helsinki Airportilla.
 • 27.10.2019 MTV-uutiset julkaisi nettisivuillaan ​”Helka, 14, päätti antaa kodin pellolle hylätylle koiranpennulle: “Maailmassa on satojatuhansia kodittomia koiria, mutta silti kasvattajat teettävät lisää pentuja tavallaan turhaan”-​artikkelin, jossa keskityttiin Romanian koirien tilanteeseen ja haastateltiin Kulkurien toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä sekä seurattiin muutaman Kulkurien kautta kotiutuvan koiran matkaa tarhalta uusien perheidensä luokse. Juttuun kuului myös video.
 • 14.11.2019 Iltalehti julkaisi nettisivuillaan artikkelin ​“Rolle-koira käyttää kuonokoppaa – tiedätkö, miksi jokainen koira pitäisi totuttaa siihen?” ​jossa käsitellään monesti vellovaa negatiivista käsitystä kuonokopasta. Artikkelissa esiintyy Kulkurien kautta julkaisuajankohtana omaa kotiaan kotihoidossa etsivä Rolle-koira.
 • Joulukuussa Kotilieden numerossa 27/2019 julkaistiin Antero sai kodin-​ artikkeli ilmiöjuttu rescuetyöstä sekä kodittomien eläinten tilanteesta Romaniassa ja Suomessa. Jutussa haastateltiin kattavasti mm. Kulkurien toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä ja pääosassa oli Honkapään luota kodin saanut Antero-koira.
 • Kulkureita käsiteltiin myös Lounais-Suomen Diabetes ry:n ​Sokeripala​-jäsentiedotteessa 4/2019 kun Kulkurien kautta kodin löytänyt koira Oiva kertoo tiedotteessa elämästään leppoisaan sävyyn.

V​ARAINHANKINTA

Poliisihallitus on myöntänyt Rescueyhdistys Kulkurit ry:lle rahankeräysluvan viideksi vuodeksi ajalle 22.2.2018 – 31.12.2022, luvan numero on RA/2018/196. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Yhdistyksellä on varainhankintaa varten käytössään pankkitili viitteellisiä rahalahjoituksia varten, tekstiviestilahjoitus, Mobilepay, rahankeräyslippaat sekä PayPal. Vuonna 2019 saatiin uutena varainkeruumuotona käyttöön Facebook-lahjoitus. Lahjoituksista 65 % saatiin tilisiirtoina, 25 % Mobilepayn kautta ja 9 % Facebook-lahjoituksina. MobilePay vakiinnutti asemansa lahjoitusmuotona vuonna 2019 ja nousi tekstiviestilahjoitusten rinnalta ohi kätevyydeltään ja tuottavuudeltaan.

Varoja kerätään rahalahjoitusten ohella jäsenmaksuilla, yhdistyksen järjestämillä tapahtumilla, kirpputoritoiminnalla, nettihuutokaupoilla ja kannatustuotemyynnillä. Yhdistys myy kannatustuotteitaan verkkokaupassaan HoboShopissa, sekä tapahtumien yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan varainhankinnan nettotuotto oli 173 760,31 (153 339,10) euroa.

Lahjoitukset

Lahjoituskohteita kertomusvuonna:

 • Sterilointi-projektit Romaniassa
 • Yksityinen eläinsuojelija Mihaela Soare Targovisten kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Luiza Mandru Gradistean kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Ioana Bodea Cosoban kylässä
 • Yksityinen eläinsuojelija Roxana Deissima Giurgiussa, Gradistean kylässä
 • OneVet-eläinlääkäriaseman omistajan Adina Vladutin rakennuttama koiratarha ja yhdistys One Rescue Cosoban kylässä
 • Kertaluontoiset lahjoitukset yksityisten yhdistysten Carpe Animal Rescue, M. G. Rescue ja Happy Dogs Moreni tarhoille

Rahalahjoituksia saatiin kertomusvuonna kaikkiaan 119 521,85 (100 197,98) euroa. Yksittäisille kohteille kerätyt lahjoitukset käytettiin kunkin kohteen hyväksi suorina tilisiirtoina tai tavara- ja ruokalahjoituksina. Yhteistyökumppanien sterilointiprojektien kulut suoritettiin suoraan eläinlääkäriasemille. Steriloinnit nousivatkin kertomusvuonna suurimmaksi yksittäiseksi lahjoituskohteeksi 43 785,16 eurolla, ollen näin 37 % (30 %) kokonaislahjoituksista. Carpen tarhan rakentamisen, joka oli edellisen vuoden suurin yksittäinen ponnistus, osuus lahjoituksista oli kertomusvuonna vielä 16 % (34 %).

Uusia lahjoitusviitteitä avattiin mahdollistamaan kohdennetut lahjoitukset M.G. Rescuelle, Happy Dogs Morenille ja Roxana Deissimalle.

Tavaralahjoituksia saatiin sekä yhdistystoiminnan käyttöön että kirpputoreilla ja nettihuutokaupoissa myytäväksi. Kertomusvuonna pidettiin yksi Shout It Out-huutokauppa, jonka tuotto oli 6 967,90 (5 456,60) euroa. Kirpputorimyynnin tuotto oli kulujen jälkeen 13 446,31 (10 863,98) euroa. Tavaralahjoituksista saadut tuotot nousivat rahalahjoitusten jälkeen toiseksi tärkeimmäksi varainhankinnan muodoksi ollen yhteensä 20 414,21 (16 320,58) euroa.

Lahjoituskuormia lähetettiin Romaniaan kertomusvuoden aikana 13 (13) kappaletta. Kuormat sisälsivät yksityisiltä ja yrityslahjoittajilta saatua koiran- ja kissanruokaa sekä tarpeellisia lahjoitustavaroita yhteistyökumppaniemme tarhojen käyttöön. Myös lennoilla käytetyt lentoboksit palautettiin kuormissa. Kuormissa oli yhteensä 50 lavaa (41). Lahjoitustavaran osuus kuormista oli 34,5 lavaa (25,5) ja ruokaa lavat sisälsivät noin 14 340 kg (15 098 kg). Lahjoitustavaran osuus kuljetuskuluista oli kaikkiaan 9 199,25 (7713,60) euroa. Tästä luvusta on vähennetty lentoboksien osuus, joita on jouduttu lähettämään säännöllisesti takaisin Romaniaan koirien lentomatkaa varten. Lahjoituskuormien kuluja on katettu osin yksittäisille yhteistyökumppaneille kohdistetuista lahjoitusvaroista.

Jäsenet ja jäsenhankinta

Toimintavuonna järjestettiin kampanjoita jäsenhankinnan ympärille. Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja osallistumisoikeus yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin sekä oikeus asettua ehdolle yhdistyksen toimielimiin.

Jäsenmaksutuotot nousivat noin 20 prosentilla ja niitä tuli kertomusvuonna 13 615,00 euroa (11 480,00). Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 696 (686). Kahteen kalenterivuoteen jäsenmaksun maksamatta jättäneitä jäseniä tiputettiin pois jäsenyydestä sääntöjen mukaan ja uusia hyväksyttiin tilalle. Vuosikokouksessa jäsenmaksu nostettiin 25 eurosta 30 euroon. Korotettu jäsenmaksu astui voimaan 1.7.2019. Yhdistyksen aktiivijäsenien jäsenmaksu pidettiin toimintavuonna vapaaehtoisena. Aktiivijäseneksi luokitellaan henkilö, joka toimii aktiivisesti yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijänä ja henkilön esittely on yhdistyksen nettisivuilla.

Tapahtumat

Tapahtumien suunnittelijoilla on ollut suuntana tavoittaa uusia kohderyhmiä ja tarjota valistusta varainhankinnan ohella. Toiset tapahtumat ovat olleet enemmän pelkkää varainhankintaa ja toisissa varainhankinta on ollut toissijaista. Toimintavuonna myös panostettiin aiempaa enemmän laatuun ja vähennettiin tapahtumien määrää.

Yhdistys on järjestänyt tai ollut mukana muiden järjestämissä seuraavissa tapahtumissa:

 • Ystävänpäivämyyjäiset 10.2. Helsinki
 • Eläinystäväni –messut 13.-14.4. Helsinki
 • Pirkanmaan rescuekoiratapaaminen 1.5. Nokia
 • Ravintolapäivä 18.5. Helsinki
 • Hyväntekeväisyyspäivä Nina Stylessa 26.5. Espoo
 • Koirien valokuvauspäivä 1.6. Jyväskylä
 • Pop up –ravintola 8.6. Tampere
 • Hobo Run 2019 –juoksutapahtuma 16.6. Helsinki
 • Pirkanmaan rescuekoiratapaaminen 13.7. Nokia
 • Koirien valokuvauspäivä 27.7. Tuusula
 • Koirien valokuvauspäivä 21.8. Turku
 • Koirien Hyvinvointipäivä 1.9. Helsinki
 • Pop up –ravintola 14.9. Tampere
 • Pirkanmaan rescuekoiratapaaminen 15.9. Nokia
 • Nosework 1. luokan koe 6.10. Petäjävesi
 • Kulkuritreffit Kulkurien kautta saapuneille koirille 13.10. Turku
 • Koirien ensiapuluento 3.11. Helsinki
 • Shout it Out – for Hobos vol 4 –nettihuutokauppa 8.11.-1.12.
 • Pop up –myyntipiste Kaaressa 23.11. Helsinki
 • Pop up –myyntipiste Skanssissa 30.11. Turku
 • Joulumyyjäiset 8.12. Helsinki
 •  Uudenvuoden myyntipöytä Hotelli Clarionissa 31.12. Vantaa

Musti ja Mirri-liikkeissä sekä RE/MAX Mastersilla Vallilassa järjestettiin ruokakeräyksiä ja infotilaisuuksia mm. Helsingissä. Kimppalenkkejä tehtiin Turussa ja Tuusulassa. Koirapuistotapahtumia järjestettiin Järvenpäässä, Nokialla ja Turussa. Lisäksi Hobo-talolla Tuusulassa järjestettiin vuoden aikana muutamia tapahtumia. Yhdistys myös osallistui erilaisiin kirppistapahtumiin, kuten Siivouspäivään ja Dallapénpuiston kesäkirpputoriin useana viikonloppuna.

Tapahtumarintamalla on järjestetty sekä vanhoja tuttuja tapahtumia, kuten joulunalustapahtumat ja ystävänpäivämyyjäiset, että lanseerattu uusia tapahtumia. Kulkureiden perinteinen Match Show Helsingissä vaihtui tänä vuonna Koirien hyvinvointipäivään.

Tapahtumissa on pyritty jakamaan tietoa Romanian eläinsuojelutilanteesta,
sterilointien ja valistuksen tärkeydestä tähdättäessä kestävään kehitykseen sekä myös adoptiotoiminnasta. Tapahtumissa myös kerättiin varoja, tarvikkeita ja ruokaa. Myös Kulkurien tukijat järjestivät erilaisia tempauksia ja tapahtumia ympäri Suomen.

Tapahtumien tuotto oli yhteensä 19 415,54 (19 361,62) euroa.

T​ALOUS​ ​JA​ ​HALLINTO

Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta on laillisessa vastuussa jäsenistön vuosittain valitsema hallitus. Hallitukseen voi kuulua puheenjohtajan lisäksi 2-4 varsinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

19.5.2019 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin yksimielisellä sopuvaalilla uudeksi puheenjohtajaksi Essi Tenho. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisellä sopuvaalilla Nea Goman, Jonna Leino, Janette Liespuu ja Stefanie Lindroos. Hallituksen varajäseniksi valittiin edelleen yksimielisellä sopuvaalilla Mari Jokinen ja Virpi Jekunen. Varajäsenet korvaavat tarvittaessa varsinaisia jäseniä valitsemisjärjestyksessä. Hallitus valitsi Stefanie Lindoorsin varapuheenjohtajaksi ja Jonna Leinon rahastonhoitajaksi. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia toimintakauden aikana.

Muut toimihenkilöt

Salla Honkapää palkattiin osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi ensimmäisen kerran 13.10.2015. Palkkauksesta on ollut edelleen selkeää hyötyä sekä yhdistyksen imagolle ja näkyvyydelle että sisäisten toimintojen organisoinnissa ja johtamisessa. Ammattimainen ote tuo kasvavassa määrin positiivista julkisuutta sekä uskottavuutta vastuullisena toimijana. Kaikki nämä osa-alueet ovat vaikuttaneet myös yhdistyksen talouden kasvuun henkilöstökuluista huolimatta. Yhdistyksellä ei olisi resursseja jatkaa toimintaansa samalla tasolla, asetetuilla tavoitteilla ja työmäärällä ilman osa-aikaisesti palkattua toiminnanjohtajaa. Osa-aikainen työsuhde on vakinaistunut määräaikaisten työsuhteiden uusimisten myötä.

Aktiiveja eli toimintakertomuksen alussa mainittuja aktiivisesti yhdistyksessä toimivia toimihenkilöitä on tullut kauden aikana useita lisää paikkaamaan lomalle tai toiminnasta pois jääneitä. Vaihtuvuutta oli toimintakertomuskaudella arviolta saman verran kuin edelliskaudella. Aktiivien kokonaismäärä pysyi keskimäärin samoissa lukemissa koko toimikauden ajan, ja toimikauden lopussa aktiivisia toimihenkilöitä hallitus mukaan lukien olikin 50 (48).

Aktiiviset toimihenkilöt tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta työtä omalla vapaa-ajallaan yleensä päivittäin. He mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja kehityksen. Toimintavuoden aikana uusia aktiiveja aloitti sekä koirien yhteyshenkilöinä että tapahtumien, markkinoinnin ja viestinnän sekä logistiikan parissa.

Toimihenkilöiden vastuualueita ovat mm. yhteydenpito Romanian yhteistyökumppaneiden kanssa, koirien terveysasioiden koordinointi, adoptikuljetusten organisointi, koirien matkojen varaukset, taloudenhoito, hallinnolliset ja lakisääteiset asiat, HR-asiat, sterilointiprojektien organisointi ja niistä raportointi, kampanjoiden ja nettihuutokauppojen järjestely, sijoitettujen eläinten rekisterin ylläpito, kotihoito- ja adoptiosopimusten käsittely, Turvasiru.fi -asiat, tapahtumamainosten ja markkinointimateriaalien suunnittelu ja painatus, tapahtumakoordinaattorin tehtävät, jäsenrekisterin ylläpito, verkkokaupan ylläpito, kannatustuotehankinnat, varastointi ja lähetys, lahjoitustavaroiden, -ruoan ja muiden lähetysten koordinointi Romaniaan, lahjoitusruoan vastaanotto, varastointi ja koordinointi, nettihuutokauppojen postitukset, kirpputoritoiminta ja kirpputoritavaroiden vastaanotto, yhdistyksen nettisivujen ylläpito, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, tiedottaminen, koirien adoptiohaastattelut ja kotihoitajarekisterin ylläpito.

Mukana toiminnassa oli myös useita muita henkilöitä auttamassa esim. logistisissa tehtävissä, koirien kuljetuksessa lentokentältä, luovutuksissa luovutustiloissa, osallistumalla varainhankintaan pitämällä kirpputoreja, tapahtumia tms., tapahtumissa, lentokummeina, kotihoitajina jne. Jokaisen panos on merkittävä, jotta yhdistys on pystynyt toimimaan luotettavasti siinä laajuudessa, missä se tällä hetkelläkin toimii.

Talous

Toimintakausi oli talouden kannalta hyvä. Sterilointiprojektit ovat aina olleet suurin, mutta hyvin hallittavissa oleva kuluerä. Sterilointeihin saatujen viitteellisten lahjoitusten ollessa pienemmät kuin niihin käytetyt varat sterilointitoiminnan alijäämä oli -39 255,63 (-55 566,15) euroa. Alijäämää on saatu kurottua umpeen vuosi vuodelta aktiivisten keräyskampanjoiden avulla.

Toimintakauden alussa, 26.2.2019, adoption kulukorvausta nostettiin 20 eurolla. ​Yhdistys on muutaman viime vuoden sisällä lisännyt adoptio-ohjelman terveydellisiin toimenpiteisiin mm. rabiesrokotteen tehosteen, seitsemännen testattavan sairauden (Lymen tauti eli borrelioosi) ja lisäksi testannut multiresistenttejä bakteereita sekä rabieksen että dirofilaria repensin eli ihomadon vasta-aineita.

Ylijäämää adoptiotoiminnasta kertyi 10 348,60 (-11 127,78) euroa.

Varainhankinnan eri muodoilla saatiin kerättyä varoja edellisen toimintakauden tapaan. Kasvua edelliseen toimintakauteen oli kulujen jälkeen 20 421,21 euroa.

Tilikauden ylijäämä vuonna 2019 oli 46 565,01 (-25 356,80) euroa ja oma pääoma kasvoi 67 913,44 (21 348,43) euroon. Korvamerkittyjä lahjoitusvaroja oli tilikauden lopussa sähköjen saamiseksi Carpen tarhalle varattuna 11 940,37 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2019 oli 114 689,09 (72 847,86) euroa.

Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ammattimaiseen otteeseen pyrkivänä yhdistyksenä haluamme myös kirjanpitomme ja tilinpäätöksemme kertovan enemmän kuin mitä laki edellyttää, koska läpinäkyvyyteen pyrkivän toimintamme lisäksi kirjanpidon antamat tiedot ovat tärkeänä osana yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Kirjanpitäjänä toimi Veronica Eklund.

Vapaaehtoisyhdistyksellä on mahdollisuus käyttää toiminnantarkastajana maallikkoa, mutta Kulkurit haluaa säilyttää ammattimaisen otteen myös tällä saralla kunnioittaen tukijoitaan ja lahjoittajia, joten tilintarkastajana toimii edellisten vuosien tapaan KHT-tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, Helsinki.

Tietosuoja

Yhdistyksessä toteutettiin vuonna 2018 laaja tietosuojaan liittyvä uudistus, kun Euroopan unionissa tuli voimaan uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). Yhdistyksen uudistuksen perustana toimi vuonna 2017 tehty tietosuojatilinpäätös, jossa kartoitettiin Kulkurit ry:n tietosuojatilannetta vuonna 2017 ennen uuden tietosuoja-asetuksen voimaantuloa ja ennen toteutettuja uuden lainsäädännön vaatimia uudistuksia. Tietosuojatilinpäätöksen pohjalta oli näin ollen helppo toteuttaa vaadittavat uudistukset.

Vuonna 2018 yhdistyksen nettisivuille tehtiin julkiseksi uudistetut tietosuojaselosteet, joissa käsitellään henkilötietojen käsittelyä rekisterikohtaisesti. Tietosuojaselosteet löytyvät täältä: https://kulkurit.fi/about/tietosuoja/​.

Vuonna 2019 yhdistyksessä jatkettiin tietosuojan osalta entiseen malliin. Yhdistyksen uusia aktiivijäseniä perehdytetään yhdistyksen tietosuojaperiaatteisiin heti aktiivijäsenyyden alkaessa. Yhdistys on laatinut sisäisen tietosuojaohjeistuksen, joka jaetaan aktiivijäsenillä HR-käsikirjan ja perehdytyspaketin yhteydessä. Yhdistys pyrkii myös tiedottamaan henkilötietojen käsittelystä aktiivisesti kaikkia tahojaan mm. sopimuksissaan, lomakkeissaan ja muissa asiakirjoissa, joissa henkilö antaa omia tietojaan yhdistyksen käyttöön. Yhdistyksessä ei ole tullut esiin vuonna 2019 yhtään tietoturvaloukkausta. Yhdistys ei ole myöskään vastaanottanut rekisteröidyiltä yhtään pyyntöä henkilötietojen oikaisuun, poistamiseen tai muuhun käsittelyn muuttamiseen. Yhdistyksen tietosuojavastaavana vuonna 2019 toimi Janette Liespuu.

Rescueyhdistys Kulkurit ry:n puolesta 3.6.2020

Essi Tenho
Hallituksen puheenjohtaja

Janette Liespuu
Hallituksen jäsen

Stefanie Lindroos
Hallituksen jäsen

Jonna Leino
Hallituksen jäsen

Nea Goman
Hallituksen jäsen

Salla Honkapää
Toiminnanjohtaja

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.