Päivitetty 23.10.2018

Tiedote 24.2.2018: Tilannekartoitus multiresistenteista bakteereista MRSP ja ESBL (päivitys 28.2.)


Päivitys tiedotteeseen 28.2.2018:

Lisäyksenä 24.2.2018 julkaistuun tiedotteeseen (alla), olemme tänään saaneet lisää ryhmätestauksina suoritettujen multiresistenssitestausten tuloksia 10 kpl. Näistä kymmenestä yhdeksän tulosta oli negatiivisia (MRSP ja ESBL), ja yksi positiivinen tulos (MRSP).

Näinollen prosenttilukemat 70 kauttamme testatusta koirasta ovat nyt seuraavat:

Negatiiviset testitulokset 84,3 %:lla eli 59 koiralla. Multiresistantteja bakteereita löydettiin yhteensä 15,7 %:lla koirista (11 kpl), joista MRSP-positiivisia oli 12,8 % (9 kpl) % ja ESBL-positiivisia 2,8 % (2 kpl).


Tiedote 24.2.2018

Tiedotimme marraskuussa 2017 ajankohtaisesta multiresistenssi-aiheesta ja kauttamme saapuneista koirista tehdyistä MRSP- ja ESBL-löydöksistä. Kerroimme avoimessa tiedotteessa ryhtyvämme vapaaehtoisiin otantatestauksiin sekä Suomessa että Romaniassa kartoittaaksemme yhdistyksemme adoptio-ohjelman kautta saapuvien koirien multiresistanssi-tilannetta.

Olemme nyt suorittaneet ryhmätestauksia ja raportoimme tämänhetkisestä tulostilanteesta. Aluksi haluamme välittää lämpimät kiitoksemme kaikille ryhmätestauksiin osallistuneille adoptioperheille koirineen, apunne ja osallistumisenne on ollut ilahduttavaa.

Kauttamme saapuneita koiria on toistaiseksi testattu yhteensä 60 kpl. Multiresistensseja bakteereita on löydetty yhteensä 16,7 %:lla koirista (10 kpl), joista MRSP-positiivisia on 13,3 % (8 kpl) ja ESBL-positiivisia 3,3 % (2 kpl). Suurin osa testatuista on hiljattain Suomeen saapuneita, mutta joukossa on myös yli vuoden Suomessa asuneita koiria, joiden kohdalla on mahdotonta sanoa, kuinka kauan koira on ollut kantaja ja mistä tartunta on peräisin-Kaikki positiivisten testitulosten saaneet koirat ovat eläinlääkärien hoidossa ja heidät on ohjeistettu miten toimia kantajuuden kanssa.

Yhdistyksen adoptiotoiminta jatkuu ennallaan. Tiedostamme tilanteen ja seuraamme sitä edelleen tiiviisti. Tulemme jatkossakin, kuten viimeisten kuukausienkin ajan, testaamaan kaikki riskiryhmiin kuuluvat koirat (antibioottikuureilla hoidetut, leikkauspotilaat, kaikki infektiopotilaat, sekä koirat, joilla on oireita iho-, korva- tai virtsatiesairauksista). Lisäksi olemme lisänneet adoptioprosessiin huolellisen keskustelun adoptioperheiden kanssa multiresistenteista bakteereista ja lisänneet infopaketin ja Evidensian hygieniaohjeistuksen kotisivuillemme. Infopaketin voi lukea täällä.
Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kehoitamme harkitsemaan rescuekoiran adoptointia erityisen tarkasti ja kartoittamaan tilanteen kokonaisvaltaisesti.  
Romanian yhteistyöklinikan kanssa olemme keskustelleet antibioottikäytännöistä ja iloksemme useat kuurit on tänä päivänä pystytty korvaamaan paikallishoidoilla.

Toivomme edelleen saavamme infoa tuloksista, mikäli kauttamme saapuneita koiria testataan multiresistanssien bakteerien osalta, jotta voimme edelleen kartoittaa tilannetta. Seuraamme myös nyt positiivisiksi testattujen koiren mahdollista puhdistumista ja jatkotestauksia edelleen.

Haluamme muistuttaa, että multiresistentit bakteerit ovat maailmanlaajuinen ongelma ja jokaisen aiheen parissa toimivan tahon tulisi tiedostaa ja kantaa vastuunsa omasta toiminnastaan. Rescuekoirien ympärillä käyty kiivas mediakeskustelu on kuitenkin ajoittain suhteettoman laajaa ottaen huomioon, että tuontikoirien mukana kulkevat multiresistentit bakteerit ovat erittäin marginaalinen osuus suhteutettuna esimerkiksi siihen, että Aasiassa ESBL-bakteerin kantajuus on niin yleistä, että tutkimusten mukaan  aasianmatkaajista 70% palaa Suomeen ESBL-bakteerin kantajina. On myös esimerkiksi tutkittu, että tietyissä otannoissa 20 % ruotsalaisista päiväkotilapsista kantaa ESBL-bakteeria ja englanninbulldogeista 21 % on MRSP- tai ESBL-positiivisia (lähteet ja lisätietoa täällä: https://kulkurit.fi/elaimen-adoptointi/adoptoitavan-elaimen-terveys/multiresistantit-bakteerit/)

 

 

Salla Honkapää
Toiminnanjohtaja
Rescueyhdistys Kulkurit ry


Lisätietoja:
salla.honkapaa@kulkurit.fi

Share
 
 

Yhteistyössä


Yhteistyossa
 
 

Takaisin ylös

© Rescueyhdistys Kulkurit ry 2015 | All rights reserved, Rekisterinumero 208.505, y-tunnus 2594720-9.